Tuulensuussa liikennejärjestelyt muuttuvat joukkoliikenteen osalta

Tuulensuussa bussien reitit muuttuvat huomenna 12. syyskuuta lähtien. Nuolilla varustetut viivat kertovat liikenteelle sallitun kulun, pallot kertovat bussien kulkureitin ja poikkiviivoitus työmaa-alueen.

Hämeenkadun Tuulensuussa raitiotien rakentaminen siirtyy viikolla 37 seuraavaan vaiheeseen, joka tuo muutoksia joukkoliikenteen liikennejärjestelyihin. Järjestelyjä ryhdytään muuttamaan tiistaina 12.9 ja ne ovat kokonaisuudessaan käytössä viimeistään keskiviikkona 13.9. Joukkoliikenne käyttää Tuulensuussa jatkossa ajoradan eteläreunaa molempiin suuntiin. Henkilöautoliikenne Tuulensuussa päättyi elokuun alussa.

 

Muut liikennejärjestelyt Tuulensuussa säilyvät ennallaan. Keskustorilta länteen päin ajettaessa kääntyminen Hämeenkadulta vasemmalle Näsilinnankadulle on edelleen mahdollista. Näsilinnankatu on edelleen suljettuna läpiajolta Kauppakadun ja Hämeenkadun välillä ja tämä osuus on toistaiseksi kaksisuuntainen. Pysäköinti kadun varrella ja kulku kiinteistöihin säilyy.

 

Koska Tuulensuussa ei enää sallita henkilöautoilua, ovat korvaavat reitit Hämeensillalta tultaessa Hämeenkatu – Näsilinnankatu – Satamakatu ja Hämeenpuiston suunnalta tultaessa Hallituskatu – Kuninkaankatu – Hämeenkatu

 

Hämeenkadulla Tuulensuussa jalkakäytävät ovat raitiotien rakentamisen ajan molemmin puolin käytössä, mutta ne ovat normaalia kapeampia töiden aikana. Liiketiloihin on töiden aikana pääsy.

 

Liikennejärjestelyt Hämeenkadun länsipäässä 12.9. alkaen 

 

Hämeenkatu välillä Hämeenpuisto – Näsilinnankatu

  • Henkilöautolla ajo kielletty.
  • Bussi- ja taksiliikenne kadun eteläreunalla.
  • Jalkakäytävät molemmin puolin käytössä, mutta normaalia kapeampina. Pääsy liiketiloihin ja asuntoihin varmistetaan.
  • Kiinteistöjen huoltoliikenne Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun kautta.

Hämeenpuiston risteysalue

  • Hämeenpuistoa pohjoiseen ajettaessa kääntyminen vasemmalle Pirkankadulle ja oikealle Hämeenkadulle kielletty.

Näsilinnankatu

  • Näsilinnankadun läpiajo Kauppakadun ja Hämeenkadun välillä kielletään. Katuosuus toistaiseksi  kaksisuuntainen ja pysäköinti kadun varrella säilyy.
  • Kääntyminen Hämeenkadulta etelään Näsilinnankadulle on idän suunnasta sallittu, lännen suunnasta ajettaessa kielletty.

 

Keskustelua aiheesta

Tampere palkitsi pitkäaikaisimman kaupunginjohtajansa Jarmo Rantasen

Jarmo Rantasta (toinen oik) on juhlittu aikaisemminkin. Tässä hänet kukitetaan alkukesästä työnsä päättäneen vanhan valtuustoryhmän viimeisessä kokouksessa.

Tampereen palkinto myönnettiin tänä vuonna ministeri Jarmo Rantaselle. Palkinto luovutettiin Tampereen pitkäaikaisimmalle kaupunginjohtajalle Tampereen päivän vieton yhteydessä sunnuntaina 1. lokakuuta 2017.

Tampereen kaupunki palkitsee vuosittain Tampereen päivän yhteydessä yhden tai useamman henkilön Tampereen palkinnolla. Perusteena ovat merkittävät ansiot Tampereen kaupungin hyväksi. Tampereen palkinto on jaettu vuodesta 1959 lähtien ja tähän mennessä sen on saanut 75 henkilöä. Palkintona luovutetaan taiteilija Markku Salon teos Tammerkosken kuohu.

Ministeri Jarmo Rantanen aloitti Tampereen viidentenä kaupunginjohtajana vuonna 1985. Hän on sekä Suomen isojen kaupunkien että Tampereen historian pitkäaikaisin kaupunginjohtaja. Hänen kautensa päättyi vuoden 2006 lopulla kestäen yli 20 vuotta. Tästä ajasta Rantanen toimi neljä vuotta sisäasiainministerinä Harri Holkerin hallituksessa.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Jarmo Rantasen toimiessa kaupunginjohtajana Tampere kävi läpi monia vaiheita, uudistui ja kehittyi. Tampereen elinkeinoelämä koki perusteellisen rakennemuutoksen, kun Tampere uudistui suurteollisuuteen nojaavasta kaupungista uuden teknologian, tutkimuksen ja tuotekehityksen kansainväliseksi kaupungiksi. Rantanen vaikutti myös Tampere-talon rakentamiseen ja Nokian tuotekehitysyksikön perustamiseen Tampereelle 1980-luvun lopulla.

Ansiomitalit itsenäisyyden eteen tehdystä työstä

Tampereen kaupunki myönsi myös neljä Tampereen kaupungin 1. luokan kultaista ansiomitalia.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna Tampereen kaupunki haluaa kiittää kaikkia sotiemme veteraaneja ja kotirintamalla toimineita itsenäisyytemme eteen tehdystä työstä myöntämällä ansiomitalit sotaveteraani Kaarle Matti Anttilalle sekä lotta Aida Yli-Orvolalle.

Ansiomitali myönnettiin myös Honkalamedia Oy:n toimitusjohtaja Mikko Honkalalle, joka on perustanut Suomen suurimmaksi rekrytointi- ja koulutustapahtumaksi kasvaneen Rekrytorin. Vuonna 2008 alkunsa saanut tapahtuma on vuosien mittaan kerännyt yli 100 000 kävijää.

Rekrytorilla kohtaavat työnhakijat ja työnantajien avoimet työpaikat. Tänä syksynä Rekrytori teki jälleen historiaa houkuttelemalla arviolta 17 000 kävijää yhden päivän aikana Tullintorilla järjestettyyn tapahtumaan.

Moomin Characters -yhtiön taiteellinen johtaja Sophia Jansson palkittiin ansiomitalilla hänen ansioistaan tamperelaisen kulttuurielämän hyväksi. Jansson on muumien luojan Tove Janssonin veljen tytär.

 

Keskustelua aiheesta

SDP haluaa varmistaa Tampere3:n aloituksen

Kuva: Jukka-Pekka Flander
SDP:n kansanedustaja Jukka Gustafsson.

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu valmistelevat yhdessä uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on tehnyt talousarvioaloitteen Tampere3-hankkeen käynnistymisen varmistamiseksi vuonna 2018.

Eduskuntaryhmä esittää 10 miljoonan euron määrärahaa hankkeen käynnistämiseen ja tukemiseen. SDP:n pirkanmaalaiset kansanedustajat ovat tyytyväisiä Tampere3:n nostamisesta yhdeksi puolueen ensi vuoden koulutuspoliittisten tavoitteiden kärjistä.

– On tärkeää, että Tampere3-hanke saa riittävät resurssit käyttöönsä heti alussa. Näin taataan valtakunnallisesti merkittävän korkeakoulufuusion onnistuminen parhaalla mahdollisella tavalla alusta lähtien. Suomi saadaan nousuun panostamalla nuoriin, koulutukseen ja tutkimukseen, sanoo ex-opetusministeri, kansanedustaja Jukka Gustafsson.

Uusi korkeakouluyhteisö aloittaa 1.1.2019. Yhteisössä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. Tampere3:n tavoitteena on luoda tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön.

– Tampereen alueen korkeakouluilla on ollut viime vuosikymmeninä keskeinen rooli seudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Alueella on vahva koulutusinfrastruktuuri. Vahvoja aloja ovat mm. ICT-, ohjelmisto- ja tuotantoteknologia. VTT on keskittämässä valmistavan teollisuuden osaamisensa ja tutkimustoimintansa Tampereelle.

– Tampereen kolmen korkeakoulun, erityisesti TAMKin ja TTY:n painoaloilla ja profiloitumistoimilla on selkeä yhteys alueen osaamiskärkiin. Osaamisen uudistaminen ja hyödyntäminen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn kehittyminen edellyttävät kuitenkin uudenlaisia rakenteita.

– Perinteiset korkeakoulujen erillisyyteen perustuvat rakenteet eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla uuden tiedon tuottamisessa, tieteen ja tutkimuksen harjoittamisessa tai tutkimustulosten hyödyntämisessä.

Keskustelua aiheesta