Turva – Hymy

Työmarkkinalegenda nimesi Sipilän perimmäisen virheen: ”Oli tehty päätös uskonpuhdistuksesta yhdessä vaalikaudessa”

Kuva: Johannes Ijäs
Matti Hirvola ja Lasse Laatunen (oikealla) ottivat kantaa Sipilän hallituksen työmarkkinatoimiin.

Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija Matti Hirvola läpivalaisee Sipilän hallituksen kauden työmarkkinaturbulenssia tutkimuksessaan Luottamuksen loppu? Suomalainen sopimusyhteiskunta myllerryksessä 2015–2017.

Hirvola on avannut työmarkkinatoimijoiden päättelyketjuja ja strategisia tavoitteenasetteluja.

Hirvolan mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajamien pakkolakien pysäyttäminen ja kilpailukykysopimuksen solmiminen olivat merkittäviä voittoja ay-liikkeelle työmarkkinoiden hegemoniataistelussa.

– Sipilän hallituksen välttämättömäksi väittämät ja lakiteitse toteutetut työehtojen heikennykset menettivät oikeutuksensa, kun SAK esitti hallituksen suunnitelmille vaihtoehdon syksyllä 2015, Hirvola katsoo.

– Vaikka kilpailukykysopimus olikin työntekijöille poikkeuksellisen raskas, onnistui ammattiyhdistysliike säilyttämään kolmikantaisen sopimusyhteiskunnan toimintamallin yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisukehikkona.

Välttämättömyyden retoriikkaa.

Hirvola työskenteli itsekin näköalapaikalla SAK:n vaikuttajaviestinnän projektipäällikkönä vuosina 2015–2016.

Hirvolan mukaan Sipilän hallitus lähti vauhdikkaasti muuttamaan työmarkkinajärjestelmää. Toiminta vaikutti liki ideologiselta vyörytykseltä ja se olisi vahvistanut työnantajan asemaa kolmikantaisessa sopimisessa.

Hirvolan mukaan sopimusyhteiskunnan konsensusta on tuettu ”välttämättömyyden retoriikalla”. Aika ajoin konsensusta on haastettu, mistä on aina seurannut turbulenssia. Niin kävi nytkin.

2015 eduskuntavaalien tulos oli luonut edellytykset voimatasapainon muuttamiselle. Oikeuteusta toimenpiteilleen hallitus haki sekin omanlaisestaan ”välttämättömyden retoriikasta”.

Yksi keskustelun juonne, diskurssi oli sopimusyhteiskunnan muuttaminen ja käännös korporatismista parlamentarismiin. Hirvolan mukaan tätä puhetta kuultiin varsinkin Suomen Yrittäjistä. Kolmikantainen sopimusyhteiskunta leimattiin pahaksi korporatismiksi.

Hirvola toteaa, että alkuun tämä diskurssi saavutti jonkin verran vastakaikua poliittisten päätöksentekijöiden piirissä. Ay-liike ja opposition toimijat jäivät aluksi alakynteen.

Hallitus antoi kesällä 2015 työmarkkinajärjestöille näennäisen mahdollisuuden sopia keskenään. Hirvolan mukaan neuvottelut eivät kuitenkaan koskaan toimi niin, että yksi osapuoli määrittää tavoitteet.

Hallitus katsoi, että työmarkkinajärjestöt eivät kyenneet sopimaan ja se näki saaneensa riittävän legitimiteetin pakkolaeille syksyllä 2015.

”Jäljelle jäi hyvin ideologiselta näyttänyt tavoite.”

Pakkolait puolestaan yhdistivät ay-liikkeen. Lakien vastainen poliittinen mielenilmaus 18.9.2015 oli koko ay-liikkeen suurin yhteinen voimannäyte sitten 1990-luvun lamavuosien.

Hirvola toteaa, että samalla SAK:n esitys työmarkkinoiden kriisisopimuksesta osoitti, että hallituksen ”välttämättömiksi” kuvailemille lakimuutoksille oli olemassa vaihtoehto. Tarjottu sopimus olisi lisäksi ollut työnantajille hyvin edullinen.

– Käytännössä tällä esityksellä SAK onnistui purkamaan hallituksen argumentaation keskeisen kriteerin, ettei hallituksen toimenpiteille ole vaihtoehtoa. Jäljelle jäi käytännössä (hallituksen) hyvin ideologiselta näyttänyt tavoite kolmikantaisen sopimisen muuttamiseksi.

Tämän jälkeen pakkolait ajautuivat voimakkaaseen vastatuuleen julkisessa keskustelussa. Myös niiden juridinen pohja kyseenalaistettiin. Monet valtiosääntöoppineet arvioivat ne perustuslain vastaisiksi. Myös taloudellista vaikuttavuutta kilpailukyvyn parantamiseksi epäiltiin.

Samaan aikaan perussuomalaisten kannatus hallituksessa lähti jyrkkään laskuun ja SDP:n kannatus nousi reilusti.

EK:ssa alettiinkin 2015–2016 vuodenvaihteessa tehdä kunnolla paluutta neuvottelupöytään. Edellytykset sopimiselle alkoivat palata, mikä sittemmin johti eri vaiheiden jälkeen kilpailukykysopimuksen syntymiseen.

Poliitikkojen voimakkaalla puuttumisella työmarkkinoihin arvaamattomat seuraukset.

Kun hallituksen ja työnantajien ajama tavoite lainsäädäntöön perustuvista järjestelmämuutoksista työmarkkinoilla lässähti, EK oli ehtinyt marraskuussa 2015 avata uuden rintaman työmarkkinoiden institutionaalisen järjestyksen muuttamiseksi.

Se päätti, että keskitetyt sopimusratkaisut saatetaan lopullisesti historiaan.

– Kun EK riisui omilla sääntömuutoksillaan itsensä vallasta, väheni samalla palkansaajakeskusjärjestöjen vaikuttavuus, Hirvola sanoo.

Hirvola arvioi, että EK:n omaksuma hajota ja hallitse -strategia purki kolmikantaisen sopimusyhteiskunnan valtakeskittymiä.

– Palkansaajaliikkeelle yhteisen rintaman heikkeneminen ja keskitettyjen sopimusten hylkäämiset ovat uhkatekijöitä, jotka supistavat ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallista painoarvoa ja sananvaltaa.

Hirvola kysyykin, mitä tästä seuraa? Hän muistuttaa, että ilman yhteistä rintamaa ammattiyhdistyliikkeen painoarvo ja vaikuttavuus suomalaisessa yhteiskunnassa heikkenee. Työntekijöiden turvan ja toimeentulon puolustaminen kävisi hankalaksi.

Hirvola summaa, että Sipilän hallituksen toimet osoittivat sen, että jos poliitikot istuvat liian voimakkaasti työmarkkinapöytään, Suomen talouden ja työllisyyden toimintaympäristön ennustettavuus vaikeutuu voimakkaasti.

Jatkossa ydinkysymys onkin Hirvolan mukaan se, miten työmarkkinakysymyksiä pyritään ratkaisemaan niin, että edellytykset tasapainoiselle yhteiskuntakehitykselle säilyvät.

Laatunen ihmettelee Sipilän toimintaa ilman valtakirjaa.

Hirvolan tutkimusta tänään Helsingissä järjestetyssä julkaisutilaisuudessa kommentoi EK:n eläkkeellä oleva työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen. Hänen mukaansa Sipilän hallituksen työmarkkinataival muistuttaa Harri Holkerin (kok.) hallituksen alkutaipaleen vääntöjä 1980-luvun lopussa.

– Silloin ay-liike hyppäsi hallituksen jalaksille.

– Nyt Sipilän hallituksen aikana sen teki työnantajapuoli ja Suomen Yrittäjät, Laatunen sanoo ja toteaa niiden tehneen virheen.

Laatusen mukaan Holkerin hallituksen aikana ay-liike ei ollut liikkeellä ideologisista syistä vaan lähinnä katsoi tilaisuutensa tulleen, koska kokoomus oli kokematon työmarkkina-asioissa.

– Tämä kokemattomuus näkyi varsin selvästi myös Sipilän otteissa pääministerinä ja hallituksen muodostajana. Jos hallituksen muodostaja lähtee yrittämään isoa työmarkkinaratkaisua ilman että hänellä on edes pääministerin valtakirjaa, onnistumisen edellytykset eivät ole kovin hyvät.

Yhteistä näillä kahdelle hallitukselle ja epäonnistuneelle työmarkkinaprosessille oli Laatusen mukaan se, että niissä arvioitiin häviäjäksi oletetun työmarkkinaosapuolen voima väärin.

”Muuten sopimisesta ei tule yhtään mitään.”

Holkerin hallituksen alkurytinöiden jälkeen alkoi Laatusen mukaan 25 vuoden jakso, jolloin kumpikaan työmarkkinaosapuoli ei pyrkinyt käyttämää poliittista ohituskaistaa.

Kun Aamulehti syksyllä 2015 pyysi arvoita työmarkkinatilanteesta, Laatunen kirjoitti kolumnin ja varoitti Juha Sipilää todeten, että ”isolla riskillä uhka tulla iso vahinko”.

Laatunen kertoo nyt, että kolumni synnytti Etelärannassa ketjureaktion hätäkokouksineen.

– En ymmärrä miksi, koska eivät vahvat neuvottelijat juokse lehtijuttujen perässä, eivät ainakaan eläkeläisen lehtijuttujen.

Laatunen sanoo, että juristina hän halusi Aamulehdessä muistuttaa oikeudellisista seikoista: Ensinnä Suomessa on perustuslain takaama yhdistymisvapaus. Työmarkkinajärjestöt ovat osa demokratiaa, niillä on neuvottelu- ja sopimusautonomia. Hallitus ei voi sanella neuvottelujen asialistaa ja lopputulosta.

Sen sijaan hallituksen on tehtävä selväksi, millaisia toimia se odottaa järjetöiltä. Järjestöjen tehtävä on arvioida, hyväksyvätkö ne toimet kokonaan vai osoittain.

– Kuten Hirvolan tutkimuksessa todetaan, onnistumisen avainsana on luottamus. Järjestöjen on voitava luottaa hallitukseen ja toisiinsa, muuten sopimisesta ei tule yhtään mitään.

– Sipilän hallituksen kaavailemat pakkolait ja sopimusvapauden katto eivät sovi sopimusvapauteen. Näistä keskeisistä oikeusperiaatteista voidaan poiketa vain sotatilan tai muutoin hätätilan aikana, sitä varten meillä on valmiuslainsäädäntö ja silloinkin poikkeamisvaltuudet ovat rajattuja.

”Sipilän hallituksen perimmäinen virhe.”

Laatusen mukaan Suomessa ei voida siirtyä yhteiskuntaan, jossa perustuslakia tai keskeisiä oikeusperiaatteita muutetaan, riippuen siitä minkävärin hallitus kulloinkin on vallassa.

– Yhteiskunnassa pitää voida luottaa siihen, että oikeusvaltio elää vakaasti. Tämä ei ole ideologinen kysymys vaan koskee kaikkia hallituksia. Jos tämä on politiikoille epäselvää, on vielä vähemmän syytä siirtyä kolmikantaisesta valmistelusta puhtaaseen poliittiseen harkintaan.

Laatunen lisäsi, että ei halua vähätellä poliitikkojen osaamista ja hän kunnioittaa demokratiaa.

Hän kuitenkin piikitteli, että 40 vuoden kokemuksella työmarkkina-asioissa osaaminen on järjestöissä aivan eri tasolla kuin politiikassa.

– Sipilän hallituksen ehkä perimmäinen virhe oli se, että siellä oli tehty päätös, että työmarkkinajärjestelmässä toteudetaan uskonpuhdistus yhdessä vaalikaudessa. Unohdettiin, että 100 vuoden aikana syntynyt järjestelmä ei noin vain heilahda hetkessä kokonaan uuteen asentoon.

SAK:n liittopäättäjät kokoontuvat tiistaina keskustelemaan ”järeistä toimista” – Insinööriliitto osallistuu mielenilmaisuun aktiivimallia vastaan

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Mies työvoimatoimistossa.

Tiistaina selviää, miten paljon SAK:n liitoissa on halukkuutta järjestää työnseisauksia SAK:n mielenilmauspäivänä 2. helmikuuta, arvelee SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Tiistaina satoja liittojen päättäjiä kokoontuu Helsingin Messukeskukseen keskustelemaan aiheesta.

– Liittopäättäjien tapaaminen ei ole päättävä elin, mutta käymme siellä tilannetta läpi ja kuulemme kentän terveisiä. Monet liitot haluavat nähdä, mikä viesti siellä tulee. Varmasti siellä kuullaan paljon puheenvuoroja siitä, että tässä pitäisi järeisiin toimiin ryhtyä. Osa jäsenistöstä on sitä mieltä, Eloranta sanoi STT:lle sunnuntaina.

Esimerkiksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n hallitus kokoontuu iltapäivällä heti liittopäättäjien tapaamisen jälkeen pohtimaan omia toimiaan mielenilmauspäivänä. Puheenjohtaja Marko Piiraisen mukaan yksityiskohdista tiedotetaan keskiviikkoon aamupäivään mennessä.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin hallitus on jo päätynyt siihen, ettei se liiton tasolla ryhdy nyt työtaistelua järjestämään. PAMin keskolaisten ammattiosasto päätti kuitenkin perjantaina kokouksessaan vaatia sekä PAMia että SAK:ta julistamaan poliittisen mielenilmauksen poliittiseksi lakoksi.

Monilla liitoilla on hallintoja koolla kuun lopulla.

Tammikuun lopulla, helmikuun alussa juuri ennen mielenilmausta on ilmassa monenlaistakin latausta. Vaikeat työehtosopimusneuvottelut ovat monilla palvelualoilla ja julkisilla aloilla kriittisessä vaiheessa. Lisäksi AKT ja Merimies-Unioni ovat uhanneet viittä satamaa lakolla 29. tammikuuta, jos satamavalvojat ja nosturinkuljettajat eivät saa omaa työehtosopimusta.

– Luulen, että torilla kuullaan monenlaista viestiä, eikä kaikki liity aktiivimalliin. Mutta ihmiset saavat tulla ilmaisemaan, minkä mielipiteen haluavat, kun kerran mielenosoitus on kutsuttu koolle, Eloranta sanoo.

Insinööriliitto mukaan mielenilmaukseen.

Insinööriliitto ilmoitti puolestaan maanantaina liiton osallistuvan mielenilmaukseen. Liitto on akavalainen ammattijärjestö

– Painotan, että puoluepoliittisesti sitoutumattomana liitto vastustaa tätä yksittäistä lakihanketta, ei maan hallitusta, puheenjohtaja Samu Salo kuitenkin toteaa liiton julkaisemassa tiedotteessa. Insinööriliiton hallitus päätti mielenosoitukseen osallistumisesta kokouksessaan perjantaina.

Insinööriliitto tähdentää, että menestyäkseen Suomi tarvitsee hyvää lainsäädäntöä. Liiton hallituksen mielestä eduskunnan joulukuussa hyväksymä laki aktiivimallista ei sitä ole. Eduskunnan enemmistö muun muassa jätti sivuun perustuslakivaliokunnan esiin nostamat lakiesityksen puutteet.

– Insinööriliiton mielestä ei ole oikeudenmukaista, että ihminen voi joutua työttömyysturvan leikkausten kohteeksi ilman, että hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan, Salo sanoo.

”Koin viestit niiden kohteliaasta sävystä huolimatta painostaviksi” – Presidentin kanslian oikaisuvaade ihmetyttää puoluejohtajaa

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Puheenjohtaja Katju Aro feministisen puolueen ensimmäisessä puoluekokouksessa Espoossa syyskuussa.

Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro kertoo tiedotteessaan saaneensa syyskuussa henkilökohtaisen sähköpostikirjeen tasavallan presidentin kansliasta.

Seuranneessa viestivaihdossa Aroa pyydettiin muuttamaan hänen antamansa suoran haastattelusitaatin sisältöä.

Yhteydenotto koski Hufvudstadsbladetissa 24.9. julkaistua juttua, jossa puheenjohtaja Katju Aro vastasi kysymyksiin puolueen presidentinvaaleja koskevasta kannanotosta. Kannanotossa puolue vaati presidenttiehdokkaita puolustamaan ihmisoikeuksia ja tekemään niin myös vaativissa yhteiskunnallisissa tilanteissa.

Aron mielestä presidentti Niinistö ei ollut ymmärtänyt tätä riittävästi. Esimerkiksi Aro nosti Niinistön puheen maahanmuuttokeskustelun ääripäistä.

Presidentin erityisavustaja pyysi Katju Aroa ottamaan yhteyttä jutun julkaisijaan ja oikaisemaan ääripäihin viitanneen sitaatin. Tasavallan presidentin kanslian mukaan Sauli Niinistö ei ole käyttänyt sanaa ääripää.

Ei oikaisua, valmis jatkamaan keskustelua.

Aro viittasi kuitenkin sitaatissaan laajasti jaettuun tulkintaan Niinistön tolkun ihmistä koskevien puheiden merkityksistä ja kieltäytyi tekemästä oikaisua. Hän kertoi olevansa valmis jatkamaan keskustelua aiheesta julkisesti.

Feministinen puolue on suhtautunut erittäin kriittisesti nykyisen hallituksen harjoittamaan turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaan, jonka puolue on tulkinnut rikkovan ihmisoikeussopimusten henkeä.

Sen mielestä presidentin maltillisuutta peräänkuuluttavat ja pakolaissopimuksia kyseenalaistavat kannanotot ovat tukeneet hallituksen kireää politiikkaa.

– Tolkun ihmisen kultaisen keskitien käsitteellä presidentti on luonut keskusteluun jakolinjat, jotka erottavat presidentin kanssa eri mieltä olevat ei-tolkullisiin ääripäihin.

– Yhteydenotto hätkähdytti ja koin viestit niiden kohteliaasta sävystä huolimatta painostaviksi. Olin juuri tulossa puoluekokouksesta, jossa kanta oli yhdessä päätetty. Olimme tehneet poliittisen päätöksen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja nyt presidentin kanslia pyysi meitä muuttamaan jo julkaistussa haastattelussa sanomiani asioita, sanoo Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

”Tätä keskustelua tulee avoimessa demokratiassa kuunnella, ei vaientaa.”

Feministinen puolue pitää erikoisena sitä, että vahvasta gallupsuosiosta ja laajasta medianäkyvyydestä nauttivan presidentin kanslia katsoo aiheelliseksi tarttua pienen poliittisen toimijan kannanottoihin yksityisillä viesteillä.

Puolueen tiedotteen mukaan tällainen toimintatapa herättää kysymyksen siitä, onko vastaavia yhteydenottoja lähetetty myös muille.

– Suomi on valitsemassa arvojohtajaa. Toivomme tehtävään valitulta kykyä käydä avointa keskustelua ja kuunnella erityisesti vallan marginaaleissa olevia ryhmiä. Yhteiskunnan kannalta merkittäviin arvokeskusteluihin on aina liittynyt epämukavien ajatusten sietämistä. Ihmiset hakevat oikeudenmukaisuutta ja haastavat valta-asemassa olevia. Tätä keskustelua tulee avoimessa demokratiassa kuunnella, ei vaientaa, Aro toteaa.

Sauli Niinistö itse on kiistänyt puhuneensa maahanmuuttokeskustelussa ääripäistä.

Niinistön monitulkintaiset maahanmuuttopoliittisen kommentit hämmensivät myös viime viikolla.

Puolustusministeri Niinistö: Soluttautuminen kriittisten kohteiden lähelle estettävä

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) pitää tärkeänä, että turvallisuusviranomaisilla on riittävästi keinoja puuttua tilanteisiin, joissa kiinteistöjä, huoneistoja tai vastaavaa omaisuutta voitaisiin käyttää valtakunnan turvallisuutta vaarantavalla tavalla.

– Keinovalikoiman tulee olla sellainen, että se antaa tosiasiallisen ja riittävän ketterän mahdollisuuden puuttua tilanteeseen, Niinistö sanoi maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä.

Niinistön mukaan soluttautuminen yhteiskunnan kriittisten kohteiden lähelle on yksi hybridivaikuttamisen keino. Tällaisia kohteita ovat sotilasalueet ja sähkön-, lämmön- tai vedentuotanto sekä niiden toimittaminen kansalaisille.

Niinistö arvioi, että asian hallitsemiseksi tarvittaisiin yhden lain lisäksi useampia muita keinoja.

– Pelkästään omistajan kansallisuus ei voi olla asiassa keskiössä, vaan tarkastelun kohteena olevan kiinteistön ominaisuudet ja kiinteistön hallinta, Niinistö sanoo.

Hän kertoo, että mahdollisia keinoja ovat puolustuslunastuslain kehittäminen, valtion etuosto-oikeudesta säätäminen sekä EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien ennakkovalvonta.

Valtioneuvoston kanslian johtama työryhmä on antamassa asiassa mietintönsä toukokuun loppuun mennessä.

Venäjä, Mainilan laukaukset ja Krim nousivat tapetille MTV:n presidenttitentissä – ”Ryhdytään syyttämään putinistiksi”

Kuva: Lehtikuva

Presidenttiehdokkaat kohtasivat tänään MTV:n suuressa vaalitentissä poikkeuksellisesti Kallion kirkossa Helsingissä. Tapetilla olivat myös kysymykset Venäjästä.

SDP:n Tuula Haatainen sanoi Venäjän kehityksestä, että oletuksena oli Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, että demokraattinen kehitys olisi lähtenyt liikkeelle. Myös talouden osalta on ollut ongelmia.

– Talouden osalta Venäjä on huonoissa kantimissa. Jalostus ja uusi teknologia eivät ole edenneet, eli tulovirta on siltä osin heikompaa.

Haatainen korosti myös, että Venäjän lisäksi pitää katsoa koko Eurooppaa. Toisella puolella ovat Nato-maat ja toisella Venäjä.

– Molemmat varustautuvat. Tämä ei ole pelkästään yhden toimintaa. Siitä syystä pitäisin hirveän tärkeänä, että kuvattaisiin myös, että Venäjällä on myös muita muutosvoimia, niitä jotka ajavat demokraattista yhteiskuntaa. Myös niille ajatuksille tarvitaan tukea.

Tentin vetäjät nostivat keskustelun aikana esiin jälleen kerran myös Mainilan laukaukset ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin puheet siitä, ettei hän oikein tiedä, ketkä nuo laukaukset ampuivat vuonna 1939.

Keskustan Matti Vanhanen sanoo, ettei valtioiden välillä ole syytä harrastaa faktantarkistusta, koska asiasta tulisi poliittinen.

– Se on historioitsijoiden asia, ja meidän puolelta riittää sanoa, että kyllä se tiedetään, kumpi hyökkäsi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin useasti tavannut Suomen presidentti Sauli Niinistö puolestaan sanoi, ettei asia ole tullut Putinin kanssa puheeksi.

– Joten oletan, ettei se ole mitenkään epäselvää kummallekaan. Mitä tulee Lavrovin sanomisiin tai sanomatta jättämisiin, hän varmasti tietoisesti halusi välttää sen kysymyksen. Se on historiallinen kysymys.

Vihreiden Pekka Haavisto arvioi, että Venäjä on nyt Suomelle suurempi uhka kuin kuusi vuotta sitten.

– Se on mennyt autoritäärisempään suuntaan, ja jos ajattelee, että tulee Putinin seuraavat kuusi vuotta, ehkä suurin kysymys on, mitä sitten tapahtuu sen jälkeen.

Hän sanoi kuulleensa Turun vastaanottokeskuksessa, että viimeksi sinne on tullut venäläisiä jehovantodistajia, koska se on maassa kielletty. Haavisto sanoo, että demokratian rajoitukset tuovat ongelmia myös Suomelle.

Valistijayhdistyksen Paavo Väyrynen taas sanoo Venäjän ilmaloukkauksista Suomessa, että ne ovat olleet ”pääosin vahinko”.

– Aikanaan tuo kansainvälinen merialue ja ilmatila Suomenlahden päällä jäi kovin kapeaksi, ja se on vielä vaikeasti navigoitava. Siinä on mutkia. On hyvin luonnollista, että voi tapahtua vahinkoja. En usko, että nämä olisivat olleet tahallisia. Sen jälkeen, kun asiaan on kiinnitetty huomiota, tarkkuutta on lisätty ja loukkauksia ei ole enää esiintynyt.

Vanhanen sanoi Väyrysen kapeus-puheisiin olevansa eri mieltä: leveys riittää kyllä. Hänen mukaansa ilmatilaloukkauksiin useimmiten sisältyy jokin viesti.

– Meidän tehtävä on osoittaa, kertoa vain se, että onpa huonot navigoijat.

Väyrynen joutui ja pääsi palaamaan myös puheisiinsa siitä, että länttä voisi arvostella siitä, että Venäjä valtasi Krimin.

– En ole sanonut, että se olisi hyväksyttävää. Tilanne on mennyt Suomessa sellaiseksi, että jos yrittää esitää objektiivisen, tasapuolisen käsityksen Ukrainasta tai jostakin muusta, ryhdytään syyttämään putinistiksi.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari sanoi, että Venäjän varustautuminen on näkynyt.

– Ilmatilaloukkauksiin pitää aina reagoida, ja mitä tulee Mainila laukauksiin, se on mielenkiintoista, miten jokainen maa haluaa nähdä asiat positiivisesti oman maan näkökulmasta.

Keskustelua aiheesta

SDP:n Timo Harakka ja Tytti Tuppurainen kommentoivat tuoreeltaan Saksan demarien ratkaisua

Kuva: Jukka-Pekka Flander

– Eurooppa on kääntänyt uuden lehden, arvioi SDP:n kansanedustaja Timo Harakka tuoreeltaan Saksan demarien päätöstä neuvotella yhteishallituksesta CDU:n kanssa.

Harakan mukaan myös Sipilän hallituksen on muutettava suuntaa tai jäätävä peräkammariin, kun Saksa ja Ranska johtavat EU:n tulevaisuutta.

– Jo nyt tiedetään, että uusi hallitus kääntää Saksan EU- ja EMU-linjan nykyistä yhteisvastuullisemmaksi. Se ajaa aktiivisesti välttämättömiä EMU-uudistuksia, joita Suomen europelkoinen hallitus on väistellyt ja vastustanut.

Haaste on Harakan mukaan erityisen kiusallinen kokoomukselle, joka on hänen mukaansa perinteisesti ollut EU-intoisin puolue, mutta on antautunut nykyisessä hallituksessa yhden prosentin populisteille.

– Kokoomuksen EU-linjassa on paljon näpertelyä, mutta ei yhtään näkyä Euroopan tulevaisuudesta, Harakka sanoo tiedotteessa.

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen kommentoi asiaa puolestaan Twitterissä.

”Saksan SPD:n päätös aloittaa hallitusneuvottelut Merkelin kanssa on hyvä uutinen. Täytyy silti muistaa, että SPD on päättänyt järjestää jäsenäänestyksen lopullisesta neuvottelutuloksesta. Hallitusohjelmaneuvotteluille tulee paljon painoa.”

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta