Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Vajaasta 2 000 jääkäristä kolmasosa punaisia jääkäreitä – harva heistä osallistui sisällissotaan ?

Kuva: Vapriikin kuva-arkisto
Kenraali Mannerheim tarkastamassa joukkojaan.

Itsenäisyysliikkeen keskeiset vaikuttajat pitivät viime vuosisadan alussa välttämättömänä oman armeijan muodostamista Suomeen. Suomalaiset reservin upseerit eivät  kuitenkaan suostuneet sotilaskoulutusta antamaan. Yhteyttä otettiin muun muassa Ruotsiin ja Tanskaan, mutta apu löytyi lopulta Saksasta. Tammikuussa 1915 Saksa ilmoitti kouluttavansa 200 suomalaista. Miehet matkustivat Saksaan partioliikkeeseen viittaavaan peitekoulutukseen Pfadfinder-kurssille.

Suomalaiset koulutettiin Lockstedtin leirillä Holsteinissa. Vuoden 1915 syksyllä Saksa päätti nostaa suomalaisosaston vahvuuden 2 000 mieheen. Kaikkiaan Saksassa koulutettiin noin 1900 suomalaista sotilasta. Keväällä 1916 joukosta muodostettiin Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27 majuri Maximilian Bayerin johdolla.

Suomessa oli käynnistetty aikaisemmin jääkärien salainen värväys. Yhtenäistä värväystä maahan ei kuitenkaan saatu aikaiseksi, vaan se oli paikallista. Vilkkainta värväystoiminta oli Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Karjalassa.

Koulutuksensa ja itärintamalla käymiensä taistelujen jälkeen jääkärit saapuivat Suomeen osin tipotellen, mutta lähinnä kahtena pääjoukkona, joista jälkimmäinen saapui Vaasaan 25. helmikuuta 1918. Tänään tuosta hetkestä tulee kuluneeksi tasan sata vuotta. Tapahtunutta juhlistettiin lauantaina Vaasassa muun muassa sotilasparaatilla, johon osallistui myös osasto saksalaisia sotilaita.

Pääasiassa valkoisten puolella

Jääkärit osallistuivat vuoden 1918 taisteluihin Suomessa pääosin valkoisten puolella. Heidän panostaan sisällissodassa luonnehditaan ”merkittäväksi”. Kaikki jääkärit eivät kuitenkaan olleet niin uskollisia itsenäisyyden saavuttaneen Suomen hallinnolle kuin yleisesti on uskottu. Siitä esimerkkinä poliittisesti epäluotettaviksi luokitellut sotilaat, joita oli jouduttu jääkärien joukosta poistamaan ennen joulukuuta 1917.

Paitsi jääkärien ikäjakauma (15- 50 vuotta) myös heidän sosiaalinen taustansa oli laaja; eniten jääkäreitä tuli maanviljelijöiden, työläisten ja opiskelijoiden joukosta. Karkeasti laskien jokaisesta ryhmästä oli suunnilleen yhtä suuri joukko eli kolmannes jääkäreistä. Lockstedtin jääkäreitä onkin nimitetty myös ylioppilaiden ja työläisten pataljoonaksi.

Kun suomalaisia saapui Saksaan sotilaskoulutukseen kaikkiaan noin 1900 miestä, enimmillään 600 heistä oli lähtöisin työväestöstä. Tätä lukua tukee tieto, että vuosina 1915-1918 sotilaskouluksen Saksassa aloittaneista jääkäreistä sisällissotaan osallistui hieman vajaat 1 300 miestä. Sekin tiedetään, että satoja työväestöstä lähtöisin olevia jääkäreitä jäi tai jätettiin Saksaan.

Punajääkärit tai punaiset jääkärit olivat siis jääkäriliikkeeseen osallistuneita, Jääkäripataljoona 27:ssä koulutettuja, vasemmistolaisesti suuntautuneita työläisjääkäreitä. Osa heistä taisteli punaisten puolella Suomen sisällissodassa. Heistä annettu kuva on sävyttynyt sisällissodan voittajapuolen kannan mukaiseksi. Tutkimusta heistä on tehty verraten vähän.

Jääkärit lähtivät Saksaan sotilaskoulutukseen taistellakseen venäläisiä vastaan Suomen itsenäistämiseksi. Sisällissodan aikainen poliittinen tilanne tuli heille tästä näkökulmasta katsottuna yllätyksenä, vaikka he toki kotimaan tapahtumia seuraamaan kykenivätkin. Koulutuksen aikana ainakin ruotsin- ja suomenkielisten jääkäreiden välillä oli jännitteitä.

Vanhan työväenliikkeen sen ajan vaikutusvaltaisista poliitikoista muun muassa K. H. Wiik, Oskari Tokoi ja Yrjö Mäkelin tukivat jääkäriliikettä. Viimeksi mainitun poika Leo Mäkelin liittyi jääkärien riveihin vielä 14. helmikuuta 1916. Saavuttuaan Suomeen sisällissodan aikana hän kieltäytyi taistelemasta omia maanmiehiään vastaan. Jääkärivääpeli Leo Mäkelin joutui siten istumaan vankilassa koko sisällissodan ajan. Vuonna 1919 hänet vangittiin uudelleen ja myöhemmin hän pakeni maasta.

Suomen poliittinen tilanne siis muuttui. Niinpä syntyi myös jääkärioppositio, joka järjestäytyi kesäkuussa 1917 pataljoonanneuvostoksi. Sen perustamiseen oli otettu vaikutteita Venäjällä samoihin aikoihin muodostetuista sotamiesneuvostoista. Syyskuussa 1917 joukko työläisjääkäreitä perusti Työläisjääkärien toimeenpanevan komitean. Perustavassa kokouksessa päätettiin palata Suomeen muiden jääkärien mukana ja valita siellä oma puoli mahdollisessa konfliktissa.

Paluu kotiin edellytti uskollisuuden vannomista

Työläisjääkärien liikehdintä toki huomattiin. Niinpä Saksan päättäessä jääkärien kotiuttamisesta pari viikkoa Suomen sisällissodan syttymisen jälkeen, se laittoi kotiinpalulle ehdon. Jokaisen jääkärin oli valaehtoisesti ja allekirjoituksella luvattava taistelevansa seuraavan vuoden ajan Suomen laillisen hallituksen puolesta.

Valtaosa pataljoonasta, joukossa myös jokunen punajääkäri, vannoi valan. Nelisensataa ainakin henkisesti pääjoukosta erilleen kasvanutta jääkäriä jäi tai poliittisesti epäluotettavaksi luokiteltuina jätettiin siviilitöihin Saksaan. Eräät punaisiin lukeutuvat olivat jo eronneet pataljoonasta. Punäjääkärit tiesivät, että venäläisjoukkojen lisäksi vastapuolella oli Punakaartiksi järjestäytynyttä oman maan työläisväestöä. Tästä syystä noin kolmasosa jääkäreistä ei palannut Suomeen. Osaa heistä ei päästetty lähtemään, osa jäi Saksaan vapaaehtoisesti.

Jotkut allekirjoittivat ”hammasta purren” palvelusopimuksen hallituksen joukkoihin, koska sitoumus takasi paluumatkan kotimaahan ja kotiin. Joidenkin lähteiden mukaan pian jääkärien Suomeen paluun jälkeen joukko jääkäreitä yritti jonlaista pommiattentaattia kenraali Mannerheimin esikuntajunaan.

Osa jälkeen jääneistä, yli 200 miestä, oli rangaistusosastoon passitettuja ”bahrenfelttareita” Altona-Bahrenfeldin työkomennuskunnassa, joka toimi viheliäisissä oloissa Hampurin lähellä olleessa tykistövarikossa.

Osa palasi siviiliin, osa jäi sotilaiksi

Jääkäreiden pääjoukko palasi Vaasaan päivälleen kolme vuotta koulutuksen aloittamisen jälkeen. Jääkärien koulutus kesti Lockstedtissa ainakin aluksi vain muutaman viikon. Myöhemmin joillekin annettiin kurssin lopulla myös upseeri- ja aliupseerikoulutusta. Taisteluihin Suomessa osallistuneistä 1 261 jääkäristä kaatui 131 ja haavoittui 238.

Sodan jälkeen valtaosa jääkäreistä palasi siviilielämään. Pääosa oli työläisiä, pienviljelijöitä ja toimenhaltijoita. Joka viides oli suorittanut ylioppilastutkinnon. Joitakin jääkäreitä nousi talous- tai kulttuurielämän huipulle. Osa jatkoi sotilasuraa. Muutamia jääkäreitä siirtyi Neuvosto-Venäjälle.

Valtaosa jääkäreistä osallistui talvi- ja jatkosotaan. Jääkärit olivat merkittävässä osassa luotaessa ja kehitettäessä itsenäisen Suomen puolustusvoimia. Heidän merkityksensä oli tärkeä myös Suomen sodissa 1939- 45.

Yhteensä 49 jääkäriupseeria sai kenraalin sotilasarvon, heidän joukossaan jalkaväenkenraalit Erik Heinrichs, Kaarlo Heiskanen, Taavetti Laatikainen, Armas-Eino Martola, Aarne Sihvo, Alonzo Sundman, Paavo Talvela ja Väinö Valve. Jääkäreiden vaikutus Suomen puolustusvoimien kehittämisessä oli hyvin suuri 1950-luvulle asti. Viimeinen jääkäri, jääkärikenraali Väinö Valve kuoli 1995.

Lähteet:
Katso esimerkiksi: Tauno Kuusimäen/Matti Lauerman jääkärihaastattelut. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos ja Yleisradio. Omistusoikeus Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys. Osa aineistosta löytyy verkosta.
Lackman, Matti: Jääkärimuistelmia. Helsinki: Otava, 1994. 
Lackman, Matti: Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsinki: Otava, 2000.
Lauerma, Matti (toim. Markku Onttonen ja Hilkka Vitikka): Jääkärien tie. Helsinki: WSOY, 1984.
Lauerma, Matti: Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27: Vaiheet ja vaikutus. Helsinki: WSOY, 1966.

Keskustelua aiheesta

Puoluesihteeri Antton Rönnholm: Ihmiset voivat ja heidän pitää luottaa itseensä, toisiinsa ja inhimillisyyteen

Antton Rönnholmin mukaan ihmisiin pitää luottaa.

Ihmisten itseluottamus on viime vuosina kärsinyt kolauksen, jos toisenkin. Tämä näkyy myös demareista. Ei ainoastaan Suomessa vaan ”globaalisti”.

– Ihmisten itseluottamus, luottamus yleensä ihmiseen ja inhimillisyyteen horjuvat. Ei luoteta varsinkaan muualta tuleviin, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo.

Rönnholm puhui lauantaina Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön järjestämässä tilaisuudessa.

Suomessa ihmisten itsetuntoa syö yleinen ilmapiiri, joka vaikeassa taloustilanteessa on kärjistynyt – leimannut työttömän ihmisen laiskaksi. Lisäksi valtaakäyttävät ajattelevat, että ihminen voidaan pakottaa töihin ja siten välttämään ”turhaa ravaamista” sote-palveluissa.

Rönnholm arvelee, että maassa vallitseva ilmapiiri ei suosi eikä luo uskoa tai luottamusta tulevaan. Siitä esimerkkinä aktiivimalli. Piiska, joka kuvaa epäluottamusta ihmiseen.

– Se rapistaa luottamusta myös laajemmin.

Puoluesihteerin mielestä epäluottamus on käännettävä luottamukseksi. Ihmiset on saatava uskomaan itseensä. Jos tässä onnistutaan, usko parempaan ruokkii ja kasvattaa itseään.

– Ihmiskuvan on muututtava tai sitä on muutettava. Jos luottamus ihmiseen menetetään, sitä on vaikea saada takaisin.

Ihmisiä pitää kuunnella

Rönnholmin mukaan SDP:n jäseniltä pitää kysyä, miten he viihtyvät puolueessa? Mitä he haluavat puolueessa tehdä?

Puoluesihteeri hymähtää, että kaikki SDP:n piirien toiminnanjohtajat eivät asiasta innostu, mutta sitä kannattaa kokeilla.

– Jos tämä lähestymistapa ei tuo mitään uutta, niin siitä voidaan luopua. On kuitenkin kyettävä mittaamaan tämän lähestymistavan vaikutukset.

Saman idean pohjalta esimerkiksi SDP:n eduskuntaryhmä voi Rönnholmin mielestä lähestyä kunnanvaltuutettuja. Miten valtuutetut voisivat hyötyä kansanedustajista ja päinvastoin.

Puoluesihteerin mukaan politiikasta sopii keskustella ja erilaisia mielipiteitäkin saa esittää. Riitely ei kuitenkaan ole tarpeen.

– Arvokas käyttäytyminen on arvokasta käyttäytymistä.

Keskustelu käännettävä kohti tulevaa

Rönnholmin mielestä sosialidemokraattien on aika lopettaa omaan napaan tuijottaminen. Keskustelua voi käydä muistakin aiheista kuin SDP:n omasta tilasta. Aiheista ei ole puutetta: kansainväliset asiat, talous, ympäristö…

– Kukaan ei jaksa kunnella ketään, joka puhuu vain itsestään.

Puoluesihteerin mukaan SDP on parantanut kulkuaan aloittamalla pohdiskelun tulevasta. Se tapahtuu kuuden pääteeman puitteissa. Niiden parissa puurtaa kolmisenkymmentä työryhmää. Posti on kilahtanut puolueen jäsenten tietokoneisiin.

– Etsimme vastauksia kysymyksiin, miltä Suomi näyttää vuonna 2030. Työryhmät miettivät, mitä haluamme. Kun se selviää, keksimme keinot, miten tavoitteisiin päästään.

Puoluesihteeri korostaa viestinnän tärkeyttä. Oman puolueen ihmisläheinen viesti on saatava perille. Tiedottamisessa pitää olla tunnetta, mutta sillä ei tarvitse herättää pelkoa.

– Aitoudella voi herättää luottamusta. Voi kertoa, että SDP merkitsee uskoa tulevaan, eikä kilpajuoksua kurjuuteen. Senkin voi sanoa, että meitä on paljon.

Keskustelua aiheesta

Maakuntavaalit tulee – oletko valmis?

Aurinko paistoi, kun Harri Sandell kiirehti Kangasalle kertomaan Tampereella jo kertomaansa.

Aika osuvasti oli Tampereen sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö otsikoinut lauantai-iltapäivän tilaisuuden. Valmiina uuden tiedon vastaanottamiseen oli yllättävän pieni yleisö.

Pirkanmaan demarien toiminnanjohtajan Harri Sandellin viesti toki innosti paikalla olevan väen kekusteluun: Tuleva Pirkanmaan maakunta pyörittää sote-uudistuksineen 2,2 miljardin euron budjettia. Siis, montako nollaa numero yhden tai kahden taakse tuleekaan?

Sote-uudistusta on kehitelty iät ja ja ajat. Sen tarpeellisuutta ei kiistä – ainakaan poliittiset puolueet. Hallitus löysi ratkaisun, kun Keskusta sai maakuntansa ja Kokoomus valinnanvapautensa. Lopulliset päätökset asiasta pitää syntyä heinäkuun alkuun mennessä, muuten ollaan jälleen alkutekijöissä. Näin ainakin sanotaan.

Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää lokakuun lopulla. Silloin valitaan maakuntavaltuustot, jotka käyttävät 18 maakunnassa ylintä päätösvaltaa. Ehdokkaita Pirkanmaalla saanee olla puoluetta kohden 118. Valtuusto on 79-paikkanen.

Sandellin mukaan valtuutetut ovat paljon vartijoina. Sote -asioiden ja -menojen lisäksi heille siirtyy myös muita tehtäviä elinkeino-, liikenne- ympäristö- sekä aluehallintovirastosta. Isoja kuntia kuten Tamperetta närästää, jos kaupungin ote työllisyyden hoidosta ja elinkeino- tai elinvoimapolitiikasta kirpoaa.

Tamperetta säästää kuitenkin kaupungin iso koko. Pienet kunnat ovat eri juttu. Kun kunnat eivät enää päätä omista palveluistaan, pienet kunnat oletettavasti kärsivät. Esimerkiksi pienen kunnan terveyspalvelut voidaan yhdistää naapurissa olevaan isompaa. Sen päättää maakunta. Näinhän on toki käynyt jo kuntaliitosten yhteydessä.

Kuntien työntekijöistä iso osa siirtyy maakuntien palkkalistoille. Jos kaikki menee hyvin, sillä ei suurta merkitystä liene? Työmatkat joillakin saattavat venyä – ja sietokyky.

Mistä säästöt?

Hallitus on uudistuksellaan ajanut takaa kolmen miljardin euron säästöjä. Mistä ne niistetään? Tavoitellaanko säästöillä pienempiä menoja kuin sote-uudistuksen käynnistymistä edeltävänä vuonna? Vai laskennallista säästöä  tulevien vuosien laskennallisista menoista? Huh!

Tilanne on maallikolle samanlainen kuin Tampereen kaupungin menojen hillinnässä. Menot saavat kasvaa (vain) 1-2 prosenttia, mutta menojen leikkaustarve on 40-50 miljoonaa euroa?

No, maakuntavaltuusto päättää ja -hallitus toteuttaa? Avuksi tulevat Sandellin mukaan 4- 6 valiokuntaa, johtokuntia ja yhtiöiden hallituksia. Poliitikkojen miehittämät valiokunnat järjestävät palvelut ja virkamiespainotteiset johtokunnat tuottavat. Lisäksi tulevat palveluita tuottavien yhtiöiden hallitukset.

Byrokratia kasvaa väistämättä.

Valiokuntiin kokeneita kettuja

Sandellin mukaan valiokunnat, joihin valitaan vain maakuntavaltuutettuja tai varavaltuutettuja, käsittelevät isoja asioita kuten – strategiaa.

Valiokunnissa puolueiden valiokuntavastaavien rooli on merkittävä. He pelaavat yhteen puolueidensa valtuusto- ja hallitusvastaavien kanssa – enemmän kuin kunnissa lautakuntavastaavat valtuusto- ja hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa.

Toiminnanjohtajan mukaan ”valiokunnat voivat tehdä myös yhteistyötä, koska asiat menevät ristiin”.

– Jos järjestelmä ei toimi, on mahdollisuus sen korjaamiseen.

Kun kunnissa virkamiehet ovat ratkaisevassa asemassa esittelijöinä, maakunnissa valta tässä suhteessa siirtyy valiokunnille. Ne voivat tehdä samasta asiasta useampiakin esityksiä. Sandell viestittänee, että virkamiesvalta vähenee.

Koko järjestelmä muistuttaa Sandellin mukaan kuitenkin Tampereella kokeiltua ja kuopattua tilaaja-tuottaja -mallia.

Keskustelua aiheesta

Tampereen talouden tasapainottaminen varmistaa kaupungin tarjoamat palvelut ja sen elinvoiman

Kuva: Kari Hulkko
- Kun kaupungin talous on kunnossa, on helpompi turvata kuntalaisten laadukkaat palvelut, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Tampereen kaupungin päättäjät sekä johtavat virkamiehet pohtivat perjantaina kaupungin talouden tasapainottamista ja siinä tarvittavia keinoja. Tarve leikata kaupungin menoja on tällä hetkellä noin 40–50 miljoonaa euroa. Leikkauksen tarve pienenee sitä mukaan, jos tai kun löydetään lisää euroja menojen kattamiseksi. Joka tapauksessa tekeillä olevalla sopeuttamisohjelmalla pyritään kaupungin menot saamaan verorahoituksen sallimalle tai mahdollistamalle tasolle.

Alkaneella valtuustokaudella noudatetaan ensinnäkin menokuria: menot voivat vuosittain kasvaa 1–2 prosenttia. Tampereella on takanaan seitsemän miinusmerkkistä vuotta. Toiseksi menoja on leikattava ja kolmanneksi tuloja lisättävä. Mikään kaupungin toiminta-alueista tuskin välttää säästöt.

Ilman valtionosuuksiin tehtyjä leikkauksia kaupungin talous olisi jos ei tasapainossa, niin kuitenkin paremassa tilassa. Kaupungin väkiluku kasvaa vuosittain 3 700 uudella asukkaalla. Kasvu on siirtynyt kehyskunnista (600 asukasta/vuosi) Tampereelle. Sekin lisää menoja.

– Tampereen kaupungin talous on pitkään ollut miinuksella. Suomen taloustilanteen käännyttyä kasvuun on oikea aika oikaista kaupungin taloustilanne. Kun kaupungin talous on kunnossa, on helpompi turvata kuntalaisten laadukkaat palvelut, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Vuosikatteen kasvu parantaa investointien rahoitusta

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan mukaan kaupungin toimintakatteen kasvu on viime vuosina hidastunut, mutta silti se on ollut vielä suurten kaupunkien joukossa keskimääräistä suurempaa. Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen erotuksen, mikä kuntataloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa.

Toimintakate + verotulot + valtionosuudet +rahoituskulut ( eli pitkälti lainojen korot) = vuosikate. Tämän vuoden talouarviossa vuosikatteeksi on arvioitu reilut 95 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinneksi on arvioitu 207,5 miljoonaa euroa. Mitä lähempänä vuosikate on investointien hintaa, sen vähemmän on tarve ottaa lainaa. Velkaa Tampereella on kuitenkin siedettävästi muihin isoihin kaupunkeihin verrattuna.

Vuosikate osoittaa siis kunnan tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi paitsi investointeihin myös sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Mikäli vuosikate on miinuksella, kunta on vaikeuksissa jo juoksevien menojensakin kanssa..

Tampereen tilikauden tulos on pudonnut suurten kaupunkien parhaimpien joukosta heikoimpien joukkoon.

– Vuosien 2014–2015 tuloskehitys on ollut Tampereella suurten kaupunkien heikoin. Vantaa ja Turku ovat kyenneet kääntämään alijäämäiset tulokset ylijämäisiksi, Tampere ei, Yli-Rajala muistuttaa.

Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelmassa on myös tilikauden tulos, joko voitto tai tappio.

Säästökeinoja sekä lisätuloja pohditaan

Tehostamistoimenpiteet kohdistuvat koko kaupunkikonserniin, ja tarkastelussa ovat kaikki tulot ja menot. Kaupunki hoitaa lakisääteiset palvelut. Pormestariohjelman mukaan tulo- ja kiinteistöverojen tarkastelu on mahdollista, mikäli muut toimenpiteet eivät riitä talouden tasapainottamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi.

Kunnallisveron tarkistus on pormestari Lylyn mukaan viimesijainen toimenpide. Vuosina 2019 ja 2020 pidetään nykytaso. Mahdolliseen verojen korottamiseen palataan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä, kun sote- ja maakuntauudistuksen sekä yleisen talouskehityksen vaikutukset kaupungin talouteen ovat tiedossa.

Yleinen taloudellinen kehitys on tällä hetkellä suotuisa. Sen merkittävimmät vaikutukset näkyvät kuitenkin pienellä viiveellä.

Kaupungin talouden tuloihin ja menoihin voidaan vaikuttaa muun muassa palvelumaksuilla, kiinteistöverolla, taksoilla ja takausprovisioilla, osakeyhtiöiden osingoilla, omaisuuden myymisellä, verotulojen vauhdittamisella ja sen edellyttämillä toimenpiteillä.

Maksujen ja taksojen nostamiseen kaupunkilaisten kannattanee varautua. Omaisuuttaan, esimerkiksi turhia kiinteistöjään, kaupunki on kaupannut jo jonkin aikaa. Suuria tuloja ei ole syntynyt. Osakeyhtiöiden maksamiin osinkoihin asetettanee osa toiveista. Veroprosentin korottaminen olisi toki mahdollista vuoden 2019 talousarviota tehdessä.

Tarkastelua vaativat myös kaupungin palvelurakenne ja palvelutavat sekä henkilöstöpolitiikka. Edelleenkin mietitään toimintatapojen muutoksilla saatavia säästöjä. Digitalisaation mahdollisuuksia on jo kokeiltu monin tavoin. Henkilöstöä ei irtisanota. Luonnollinen postuma hyödynnetään.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelma käsitellään kaupunginvaltuustossa 23. huhtikuuta. Ohjelma etenee lauta- ja johtokuntien käsittelyyn toukokuussa. Vuoden 2019 talousarviokehys on 18. kesäkuuta kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Keskustelua aiheesta

Politiikkaklubin paneelissa ja keskustelutilaisuudessa Tampereen Työväen Teatterin aseman heikentämistä ei hyväksytty

Politiikkaklubin paneeliin osallistuivat pormestari Lauri Lyly (vas), näyttelijä Karoliina Blackburn, kansanedustaja Sofia Vikman, toimitusjohtaja Pauliina Ahokas ja teatterinjohtaja Reino Bragge.

Ei liene yllätys, että Tampereen työväentalolla Politiikkaklubin järjestämä paneeli ja keskustelutilaisuus tuomitsivat tiistai-iltana  suunnitelmat leikata Tampereen Työväen Teatterin (TTT) valtionosuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtionosuustyöryhmä (VOS-työryhmä) esittää, että TTT:ltä otettaisiin pois sen asema kansallisnäyttämönä, mikä merkitsi ainakin ”parin miljoonan lovea teatterin vuosittaiseen budjettiin”.

Paneelissa olivat mukana Tampere-talon toimitusjohtaja Pauliina Ahokas, näyttelijä Karoliina Blackburn, Tampereen Teatterin (TT) teatterinjohtaja Reino Bragge, pormestari Lauri Lyly (sd.) ja kansanedustaja Sofia Vikman (kok.). Tilaisuuden juonsi  Tamperelainen -lehden päätoimittaja Karri Kannala.

Päätoimittaja Karri Kannala juonsi Politiikkaklubin tilaisuuden. Yleisö antoi kehut.

Pormestari Lauri Lyly toi tilaisuuteen sen osanottajia miellyttäneen uutisen: Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) oli parhaillaan vierailulla TTT:ssa kuunnellakseen teatterin edustajien näkemyksiä VOS-työryhmän suunnitelmista.

Paneelikeskusteluunkin ministeriä pyydettiin yllätysvieraaksi, mutta hänen aikataulustaan siihen ei löytynyt rakosta. Asian parissa tiiviimmin työskennelleet, kuten kansanedustaja Sofia Vikman, antoivat tunnustusta ministeri Terholle asiallista suhtatumista TTT:n huoliin.

Lämmittelykysymys panelistien omasta suhteesta teatteriin

Paneelin puheenjohtaja Karri Kannala teki tilaisuuden aluksi ”lämmittelykysymyksen”. Hän tiedusteli, mikä panelistien oma suhde on teatteriin.

Jokainen kertoi käyvänsä säännöllisesti teatterissa. Kaikki olivat katsoneet molemmissa kaupungin isoissa teatterissa muun muassa ensi-illat, jotka käsittelevät vuoden 1918 tapahtumia. Reino Braggella oli toki teatterinjohtajana laajin skaala, mikä luonnollisesti johtuu hänen työstään.

Kannala kyysyi seuraavaksi, miten panelistit reagoivat kuulleessaan VOS-työryhmän esityksestä.

Pauliina Ahokas oli saanut tietoa työryhmän suunnitelmista jo ennen niiden virallista julkistamista. Niin varmaan muutkin panelistit. Tieto niistä oli vuotanut monen toimittajankin korviin. Ahokas pahoitteli sitä, että keskustelu jäi alkuvaiheessaan vain tamperelaisten sisäiseksi. Nyt tilanne on onneksi muuttunut.

Reino Bragge ajatteli, että työryhmän suunnitelma ei voi ”näin” toteutua. Jos rahaa ei tule lisää, siitä ei hyvää seuraa.

Katariina Blackburn puolestaan oli shokissa viikon.

– Tunnen paitsi näyttelijät myös muut teatterin työntekijät. Jos rahat valuisivat Helsinkiin, teatteriväen työttömyys ei kasvaisi ainoastaan Tampereella vaan koko maassa. Ihmettelin sitäkin, ettei (Suomen) Näyttelijäliitolta kysytty asiasta mitään.

Sofia Vikman havaitsi paitsi teatterissa myös matkailualalla työskentelevien työllisyyttä haittaavat vaikutukset. Vikman kertoi, että asian tiimoilta tavattiin ministeri Terho. Hänelle kerrottin heti, että valtion asianomaisista tuista menisi 60 prosenttia Helsinkiin, missä kuitenkin asuu vain 20 prosenttia maan asukkaista.

Pormestari Lylyä huolestutti paitsi teatterien ja teatteritaiteen tulevaisuus Tampereella, myös työryhmän esityksen taloudelliset vaikutukset koko Pirkanmaalle. Lyly painotti, että teatterit ja kulttuuri ylipäätään ovat Tampereen ja Pirkanmaan yksi merkittävä vetovoima.

– VOS-työryhmän suunnitelmilla on haitalliset vaikutukset myös Tampereen näyttelijäkoulutukselle. Jos ne toteutuvat, pääsevätkö opiskelijat isolle näyttämölle? Miten esitetty ratkaisu vaikuttaa Tampereen hakemukseen ja asemaan kilpailussa Euroopan kulttuuripääkaupungista? Tähtäin on vuodessa 2026. Tampere ei voi lisätä TTT:n tukea. Meillä on tuettavana muitakin teattereita.

Lylyn mukaan tilanne voi muuttua hallituskoalition vaihtumisen myötä

Valtiovarainministerikin tietää

Sofia Vikmanin mukaan TTT:n asemaa uhkaavat suunnitelmat ovat nyt tiedossa myös Tampereen ulkopuolella. Valtiovarainministeri Petteri Orpoakin (kok.) on asiasta informoitu.

Karoliina Blackburnin mukaan näyttelijät muuallakin kuin Tampereella ymmärtävät vaaran. Hänen mukaansa näyttelijät pannaan tavallaan taisteleman keskenään: ”vapaa kenttä vastaan laitosteatteri”. Ei ymmärretä, että näyttelijät tai taiteilijat yleensä vaihtavat työpaikkaa.

Blackburnin mukaan taustalla kummittelee myös Tohlopin draamatuotannon kohtalo. Tarkoitus oli lisätä tuotantoja ja näyttelijöiden kannalta töitä, mutta toisin kävi.

Reino Braggen mukaan asiasta on teatterinjohtajien kesken keskusteltu vähän.

– Joku johtaja on kysynyt TTT:n erikoisaseman perään. Ehkä jotkut toivovat omille, pienille ryhmilleen enemmän tilaa.

Pauliina Ahokkaan mukaan jotkut haluavat TTT:n säilyttävän asemansa, jotkut taas eivät. Taideneuvoston lausunto asiasta on kuulemma työn alla.

Mitä kaupunki voi tehdä?

Talouttaan paikkaava Tampere ei rahallista tukeaan voine lisätä. Se, mitä pormestari Lylyn mukaan kaupunki voi tehdä, on vaikuttaa VOS-työryhmän esityksestä tehtävään lopulliseen päätökseen.

– Jos lisää rahaa ei löydy, nykyinen järjestelmä on säilytettävä.

Tampere on pitkään rakentanut ja tukenut teattereitaan. Tuen piiriin on kyetty niukoistakin ajoista huolimatta ottamaan uusia teattereita, esimerkiksi Tampereen Komediateatteri. Tampere on tukenut varsin avarakatseisesti myös muuta kulttuuria.

Tampereen teatterit tarjoavat hengähdyshetken paitsi kaupunkilaisille myös monille muillekin ihmisille – myös Pirkanmaan ulkopuolella asuville.

Pauliina Ahokkaan mielestä TTT:n toimintaedellytysten tuhoaminen heikentäisi myös Tampere-talon asemaa. Hän pelkää lumipalloefektiä.

Miten käy?

Kannala kysyi tilaisuuden lopuksi, mitä jos TTT menettää kahden miljoonan euron valtionosuutensa?

Selkeimmän vastauksen antoi Reino Bragge. Hän sanoi, että edessä on lisätulojen hankkiminen tai säästöt. Säästöjä voisi löytyä esimerkiksi Tampereen isojen teattereiden hallinnon yhdistämisellä.

Bragge kuitenkin uskoi, että meneillään olevassa taistossa saavutetaan torjuntavoitto. Ahokas ilmoitti olevansa kannassaan Braggea varovaisempi.

Sofia Vikman puolestaan totesi, ettei ”leikkuri toteudu”, Katariina Blackburn ei suostunut veikkaamaan, mutta toivoi, että ” ihmisillä olisi järki päässä”.

– Teemme kaikkemme, ettei leikkuri toteudu. Muu on korkeimmassa kädessä, pormestari Lauri Lyly totesi.

Kantaa otettu ja keskusteltu eduskuntaa myöten

Pirkanmaan maakuntahallitus vaatii 12. maaliskuuta asiasta antamassaan lausunnossa, että valtionosuustyöryhmän esitystä Tampereen Työväen Teatterin osalta muutetaan nykyisen valtionosuuden turvaavalle tasolle. Maakuntahallituksen mielestä TTT:n tulee jatkossakin olla yksi Suomen kansallisnäyttämöistä.

Viime viikolla eduskunnassa käytiin ajankohtaiskeskustelu suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä. Yhtenä isoimmista kysymyksistä nousi esiin Tampereen Työväen Teatterin asema. TTT:n puolesta ääntä käyttivät etenkin pirkanmaalaiset kansanedustajat. Huoli teatterista yhdisti kansanedustajat yli hallitus- ja oppositiorajojen.

Artikkelia on korjattu  14. maaliskuta kello 20.05. Tamperelainen -lehden päätoimittajan etunimi on Karri eikä Kari. Pahoittelemme virhettä.

Niin punaiset kuin valkoisetkin ”sankarivainajat” saatettiin hautaan perinteisin kristillisin menoin

Tutkija Anna Huhtala kertoi Werstalla punaisten ja valkoisten hautajaistavoista sisällissodassa.

” Alma tuli kansliaan pyhäpuvussaan.
– Minä tulin puhumaan niistä pojista.
– Niin minä otan osaa…minä puhuin heidän puolestaan…mutta niin tapahtui kuin tapahtui….
– Minä vaan aattelin että … siunattuun maahan … Ja sentään siunata.
Kirkkoherra sanoi hermostuneesti:
– Odottakaa nyt … minä en voi ainakaan vielä järjestää …On vastustettu heidän hautaamistaan kirkkomaahan.
– Mutta kun meillä olis se isän ja minun ostama hauta….Sais siihen.
– Sehän on selvää. Teillähän on hauta… Mutta kun kysymys onkin kokonaan siitä, salliiko esikunta heitä ottaa pois nykyisestä haudastaan. Ja toistaiseksi minä luulen sen olevan mahdotonta. Odotetaan nyt … kun tämä viha vähän tasaantuisi.”

(Väinö Linna, Täällä Pohjantähden alla)

Väitöskirjatutkija, filosofian maisteri Anna Huhtalan mukaan sisällissodan uhrien hautajaisissa meneteltiin pitkälti samojen kristillisten perinteiden ja arvojen mukaan, oli hautaan saatettu uhri punainen tai valkoinen.

Huhtala esitelmöi torstaina Työväenmuseo Werstaalla aiheesta ”Jakautuneen maan vapaussankarit – hautajaiset ja muistaminen keväällä 1918”. Luento oli osa Werstaan ”Sisällissodan muistot” – luentosarjaa. Werstaan lisäksi luentosarjan järjestäjänä on Tampereen seudun työväenopisto.

Huhtalan mukaan sodan molempien osapuolten hautajaisrituaalien pohjan loi evankelisluterilainen kirkkomme ja kansalliset perinteemme. Kun tai jos eroja halutaan hakea, niitä löytyi vaikkapa kuolinilmoituksista. Oikeiston sankarien kuolinilmoituksia siivittivät muun muassa sanat isän- ja synnyinmaa. Vasemmiston vapaus ja oikeudenmukaisuus.

Kuolleet ruotsalaiset vapaaehetoiset haudattiin joko Vaasaan tai toimitettiin kotimaahansa. Valkoisten puolella taistelleet saksalaiset saatettiin hautaan pitkälti Helsingissä. Punaisiin ja heidän tukijoihinsa kuuluneet venäläiset vainajat peiteltiin joukkohautoihin. Pääosa valkoisista suomalaisista sotilaista vietiin kotikontujensa multiin.

Tampereella kuollut punapäällikkö Hugo Salmela haudattiin Huhtalan mukaan aluksi Tampereen Pyynikillä sijainneen Thermopyleen kentän kohdilla olleeseen joukkohautaan. Se on myöhemmin siirretty alueelta pois. Werstaan erikoistutkijan Kimmo Kestisen mukaan haudan siirto saattoi johtua ainakin osin siitä, että alueella toimi aikoinaan vesitorni.

”Hyvästi, älä pelkää”!

Huhtalan mukaan sisällissodassa kuoli 35 000 – 36 000 ihmistä. Valkoisia kaatui 3 500, punaisia 5 200. Loput vei puolin ja toisin tehdyt murhat, vankileirit, niissä nähty nälkä ja kurjuus. Myös teloitusten edessä moni menetti henkensä. Koskelan veljeksistä kaksi, jotka heittivät hyvästit sanoin: ”Hyvästi, älä pelkää”!

Huhtalan mukaan helmikuussa 1918 yksityisten voimin ryhdyttiin pitämään huolta valkoisten vainajista – ensimmäisenä Kangasalan Suinulan valkoisista uhreista. Punaisten yleisesikunnassa oli ambulanssiosastonsa. Se käsitteli niin komentamiensa sotilaiden väliaikaiset kuin pysyvätkin hautapaikat.

Tyyliin kuului maaseudulta perityt tavat ruumiin pesuineen, joita vielä tulevissakin sodissa noudatettiin. Vasta 3. huhtikuuta valkoiset pitivät ensimmäiset varsinaiset sankarihautajaiset. Samoihin aikohin Mannerheim antoi päiväkäskynsä vainajien tunnistamisesta ja kotimaan multiin saattamisesta.

Valkoiset saivat liki kaikki kaatuneensa kotikontujensa hautuumaille. Punaisten onnistumista tässä suhteessa ei ymmärrettävistä syistä voi arvioida. Se tiedetään, että yritystä oli, mutta suurin osa punaisten ruumiista kaivettiin joukkohautoihin.

”MInä niitten poikien takia…

Kun aika ja taistelut joustivat, hautajaiset järjestettiin mahdollisimman juhlavasti. Punaisetkin veivät hautajaiskulkueensa läpi kaupungin. Saattueen lähtöpaikka valkoisilla oli kirkko, punaisilla usein työväentalo.

Molempien kulkueiden hautajaissaattoa tahditti Hautalan mukaan soittokunta. Valkoisten vainajien arkku oli – valkoinen. Punaisten värivalikoima liikkui mustan, punaisen ja valkoisen välillä. Valkoisten kulkue kantoi ainakin suruharsoista leijonalippua.

Punaisillekin liput olivat hautajaiskulkueissa erittäin tärkeitä. Ne kertoivat, minkä puolesta taisteltiin. Edustettuina hautajaissaatoissa olivat muun muassa ay-liikkeen ja työväenyhdistysten liput. Puolin ja toisin sankarihautajaisissa ammuttiin kunnialaukaukset.

Valkoiset virittelivät sankarihautajaisissa virsiä ja esimerkiksi Ateenalaisten laulua. Viimemainittu oli ruotsalaisen runoilijan Viktor Rydbergin kirjoittama. Se kertoi aatenalaisten taistelusta kotikaupunkinsa puolesta. Useat suomalaiset kirjailijat ovat suomentaneet runon. Sen on säveltänyt Jean Sibelius.

Huhtalan mukaan punaisten hautajaisissa soi muun muassa Marseljeesi, mikä oli vallankumouksellisten tunnussävel Ranskan suuressa vallankumouksessa. Marseljeesia on käytetty eri puolilla maailmaa vakkankumous- ja työväenlauluna. Siihen on tehty useita eri sanoituksia.

Valkoisten hautajaisissa äänessä papit

Vakoisten sankarihautajaisissa puheiden pitäjinä olivat tietysti papit, mutta myös kansanedustajat ja muut merkkihenkilöt.

Punaisia viimeiselle matkalle saatettaessa ääneen pääsivät kansanvaltuuskunnan jäsenet, kunnanvaltuutetut ja muut työväenliikkeen johtajat toimittajiakaan unohtamatta.

Huhtalan mukaan puheet julkaistiin silloin kun voitiin päivälehdissä. Niiden tarkoitus oli lohduttaa omaisia, manipuloida ja nostattaa taistelutahtoa: jo annetut uhrit ikäänkuin velvoittivat jatkamaan taistelua.

Sota vaikutti luonnollisesti myös hautajaispuheiden sisältöön.. Valkoisten puolesta puhuneet papit osasivat asiansa. He puhuivat tavallaan pyhästä sodasta, kun valkoisten sotilaat olivat heidän mielestään jumalan asialla.

Punaiset eivät heille hävinneet, kun he puhuivat työväen puolesta uhrautuneista ja heidän asettamastaan velvoitteesta jatkaa taistelua. Punaisten puheet kylvivät vihaa ja pakkoa jatkaa taistelua.

Siunattuun maahaan

Sodan jälkeen kaatuneiden punaisten omaiset tunsivat suurta tuskaa siitä, että heidän omaisiaan ei saanut haudata hautausmaille – siunattuun maahan. Jos punaiset vainajat sallittiin haudata kirkkomaalle, se tapahti pikemminkin isoissa kaupungeissa kuin pienillä paikkakunnilla.

Jotkut kokivat kirkkomaan ulkopuoliset haudat valkoisten kostoksi. Kostoksi koettiin sekin, että punaisten haudoille ei sallittu muistomerkkejä. Ensimmäiset niistä tehtiin luonnonkiviä hyväksi käyttäen. Selkeä muuutos suhtatumisessa punaisten hautoihin tapahtui vasta viime sotien jälkeen. Punaiset eivät katsoneet hyvällä silmällä myöskään eri puolille maata kohonneita vapaudenpatsaita.

Huhtalan mukaan kaikki punaiset eivät kokeneet uskoa ja aatetta toistensa kanssa ristiriidassa oleviksi asioiksi. Punaisten joukossa ei esiintynyt laajaa uskonnonvastausuutta. Monet hakivat sodassa lohtua uskonnosta.

Jotkut papit tarttuivat aseisiin valkoisten puolella, mutta ei heitä suuremmassa määrin tiedetä vainotun. Sisällissodan aikaan maassa oli noin 1 000 pappia, joista kymmenkunta menetti henkensä. Monet papit etenkin Etelä-Suomessa jatkoivat työtään seurakunnissaan.

Keskustelua aiheesta