Politiikka

Valtionyhtiö kahmii yli miljoonan edestä valtion verokirstusta – metsurit pakkolomalle, tilalle ulkomaisia alihankkijoita

Kari Hulkko
Metsähallituksen metsurit ovat pian pakkolomalla.
Kari Hulkko
Metsähallituksen metsurit ovat pian pakkolomalla.
Kari Hulkko
Metsähallituksen metsurit ovat pian pakkolomalla.

Puuliiton valtuusto tyrmistyi Metsähallituksen Metsätalous Oy:n eilen päättämästä ja julkistamasta metsureidensa joukkolomautuksesta etenkin kun se samanaikaisesti on ilmoittanut lisäävänsä eritoten ulkomaisten alihankkijoiden käyttöä. Puuliitto aikoo selvittää, onko yt-neuvottelut käyty lain hengen ja kirjaimen mukaisesti. Työntekijöiden näkökulmasta varsinaisia tuotannollisia ja taloudellisia perusteluja ei ollut löydettävissä. Toisaalta neuvottelut jouduttiin käymään ilman riittäviä taloudellisia tunnuslukuja, metsureiden edunvalvoja katsoo.

Puuliitto pitää selvänä, että Metsätalous Oy:n tavoite toiminnan tehostamisesta ei omista metsureista luopumalla ja työt ulkoistamalla onnistu. Puuliitto vetoaa Metsähallitukseen ja valtio-omistajaan lomautusten peruuttamiseksi. Metsätalous Oy:n tavoittelema säästö on kääntymässä yli miljoonan euron työttömyysturvakustannukseksi. Nyt punnitaan käytännössä, minkälaisena suunnannäyttäjänä valtion omistama yhtiö toimii työllisyyspolitiikassa, Puuliiton Vantaalla 28.–29.11. kokoontunut valtuusto toteaa.

Ajankohtaisen esimerkin työmarkkinoiden väärään suuntaan kehittämisestä muodostavat maan hallituksen työttömyysturvaan kohdistamat ja koulutussäästöjen kanssa samanaikaisesti toteutettavat leikkaukset. Kuitenkin nimenomaan tällä hetkellä tarvitaan toimenpiteitä, jotka edistävät työstä tai työttömyydestä uusiin töihin siirtymistä. Siinä keskeinen elementti on työmarkkinoiden työpaikkatarjontaan tehokkaasti vastaava koulutusjärjestelmä, missä ammatillisen aikuiskoulutuksen resursseja ja roolia pitää pystyä nykyisestä kasvattamaan.

Mahdollisuus opiskella työttömyysturvalla

Toinen tärkeä uudelleentyöllistymistä tukeva osa on antaa ihmisille mahdollisuus opiskella ja kehittää osaamistaan työttömyysturvan varassa ilman huolta taloudellisista tappioista. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen sadalla päivällä ja ammattisuojan typistäminen kolmeen kuukauteen ovat vakavia virheitä, jotka tulevat vaikeuttamaan työttömien selviytymistä. Pelkästään pitkäaikaistyöttömien määrä tulee ylittämään vielä ennustamattoman pitkän ajan avointen työpaikkojen määrän.

Puuliiton valtuuston mukaan kotimaista energiatukipolitiikkaa täytyy pikaisesti korjata niin, että puupohjaiset biopolttoaineet ovat markkinoilla keskenään samassa asemassa. Viime aikoina epäsuhtaa on muuttuvan sähköntuotannon tukeen liittyen esiintynyt sahojen sivutuotteena syntyvän sahanpurun ja kuoren suhteessa metsähakkeeseen. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen sahoilla on kohdattu vaikeuksia saada sivutuotteet markkinoilla myydyksi. Energiatukien kilpailuneutraaliksi saattamisen rinnalla Puuliiton valtuusto vaatii maan hallitusta lopettamaan energiatuen maksamisen ulkomailta tuodulle puuraaka-aineelle. Nämäkin rahat voisi ennemmin sijoittaa työttömyysturvaan.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat