Nyheter

Viktor Kock kritiserar SFP-förslag om finlandssvenskt vårdbolag – ”offentlig vårdproduktion säkrar bäst vård på svenska”

Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström
Foto: Johan Kvarnström

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock förundrar sig över SFP:s och Anna-Maja Henrikssons iver att grunda ett finlandssvenskt vinstdrivet vårdbolag. Finlandssvenska socialdemokrater (FSD) anser att vård på svenska bäst garanteras genom en stark offentlig serviceproduktion.

 

FSD konstaterar att hälften av finlandssvenskarna bor i små kommuner där det inte finns reella förutsättningar för en fungerande vårdmarknad och valfrihet. Det råder också brist på personal som kan svenska inom vården och omsorgen. Därför anser FSD att fokus bör vara på att skapa robusta strukturer för vård och omsorg på svenska inom de tvåspråkiga landskapen. Det ska inte få finnas risk för att man inte får vård på svenska på grund av att en privat serviceproducent går i konkurs.

– Landskapet är det som i sista hand har ansvar för likvärdig tillgång till kvalitativ vård på svenska. Därför måste fokus vara på att värna om landskapets serviceproduktion på svenska och se till att den inte urholkas, säger Viktor Kock.

 

Enligt FSD behövs nu samarbete och koordinering mellan de tvåspråkiga landskapen för att trygga vård och service på svenska för små grupper med särskilda behov.

 

– Det är problematiskt att politiker nu tar initiativ till privata bolag då vi samtidigt skall bygga upp strukturerna i landskapen. Valfriheten och den fria konkurrensen betonas ofta av SFP men nu ställer man sig bakom ett bolag.

 

– Någon enighet om planerna finns inte varken mellan partierna eller inom de organisationer som var representerade på det möte som Anna-Maja Henriksson tog initiativ till. Däremot är SDP eniga med SFP om att vi måste trygga den svenska vården. Det gör vi bäst genom att bygga upp landskapens vårdproduktion tillsammans, säger Viktor Kock.

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 41 Demokraatti
TIEDUSTELULAIN ABC - Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää?
LÄHIÖELÄMÄÄ - Selma Vilhunen teki rosoisen nuoriselokuvan
TARJA HALONEN - YK:n tulisi toimia pienemmällä budjetilla
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast