MENY

Viktor Kock kritiserar SFP-förslag om finlandssvenskt vårdbolag – ”offentlig vårdproduktion säkrar bäst vård på svenska”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock förundrar sig över SFP:s och Anna-Maja Henrikssons iver att grunda ett finlandssvenskt vinstdrivet vårdbolag. Finlandssvenska socialdemokrater (FSD) anser att vård på svenska bäst garanteras genom en stark offentlig serviceproduktion.

 

FSD konstaterar att hälften av finlandssvenskarna bor i små kommuner där det inte finns reella förutsättningar för en fungerande vårdmarknad och valfrihet. Det råder också brist på personal som kan svenska inom vården och omsorgen. Därför anser FSD att fokus bör vara på att skapa robusta strukturer för vård och omsorg på svenska inom de tvåspråkiga landskapen. Det ska inte få finnas risk för att man inte får vård på svenska på grund av att en privat serviceproducent går i konkurs.

– Landskapet är det som i sista hand har ansvar för likvärdig tillgång till kvalitativ vård på svenska. Därför måste fokus vara på att värna om landskapets serviceproduktion på svenska och se till att den inte urholkas, säger Viktor Kock.

 

Enligt FSD behövs nu samarbete och koordinering mellan de tvåspråkiga landskapen för att trygga vård och service på svenska för små grupper med särskilda behov.

 

– Det är problematiskt att politiker nu tar initiativ till privata bolag då vi samtidigt skall bygga upp strukturerna i landskapen. Valfriheten och den fria konkurrensen betonas ofta av SFP men nu ställer man sig bakom ett bolag.

 

– Någon enighet om planerna finns inte varken mellan partierna eller inom de organisationer som var representerade på det möte som Anna-Maja Henriksson tog initiativ till. Däremot är SDP eniga med SFP om att vi måste trygga den svenska vården. Det gör vi bäst genom att bygga upp landskapens vårdproduktion tillsammans, säger Viktor Kock.

Diskussion

”Nordiska modellen den bästa strategin för globalisering med mänskligt ansikte”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Jesper Bengtsson på Kiasma, Helsingfors, 2018.

Förändringar hör tiden till och kan inte stoppas politiskt, men nog mötas och styras, enligt Jesper Bengtsson som sammanfattar den nordiska arbetarrörelsens rapporter om den nordiska modellen.

Lue lisää

Feldt-Ranta: Sverige inför karens för beslutsfattare som går över till näringslivet – även Finland borde vidta åtgärder

Kuva: Johan Kvarnström

– Problemet är synligt för alla och nu lyder frågan: vad tänker man göra åt saken? säger Maarit-Feldt-Ranta om samlingspartisters övergång till vårdbolag och -organisationer.

Lue lisää

Diskussion

Min färd i rörelsen del 8: Grundlagsutskottet

Kuva: Foto: ABL-arkiv
Jacob Söderman.

”Frågan gäller om det finns en tönt här i salen och vi har två inblandade om jag förstått rätt: ledamöterna Juuso Häikiö och Veikko Vennamo.”

Lue lisää

Antti Rinne: Finlands förnyelse kräver gemensamt förtroende

Kuva: Jari Soini

SDP:s ordförande betonade vikten av förtroende för samhällets utveckling under sitt tal vid långa riksmötets öppnande i riksdagen på onsdagen.

 

Riksmötets debatt hölls två dagar efter att det regeringspartiernas ledare med säkerhet slagit fast att det inte blir någon reform av familjeledigheterna. Att man ger upp med över ett år kvar av mandatperioden väckte förstås kritik. Den största delen av oppostionen beklagade att en viktig reform för jämställdheten uteblir. Främst Kristdemokraterna skiljde sig på denna punkt bland oppositionens röster.

 

SDP:s ordförande Antti Rinne tog talade om att det mitt i dessa tider av förändring finns ett behov av mod att genomföra reformer som möjliggör hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Rinne påminde om att förändringen bäst uppnås av en person med tillräcklig kompetens och förmåga att driva den kontinuerligt.

– Därför behöver vi så snabbt som möjligt en avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn. Det skapar en stark grund för alla typer av elever att öka sin kunskap. Dessutom måste familjeledigheten reformeras, sade Rinne.

 

Enligt SDP behövs nu verkligen gratis yrkesskolor och gymnasier för alla så att ingen ung person faller utanför utbildning eller arbetslivet. Därtill behövs mera resurser till  unga vuxnas kompetensprogram och pengar till utvecklingen av vuxenutbildningen, till exempel genom öppna universitet.

– Vi bör hjälpa människor med risk för utslagning och stärka människors förmåga att förnya sina färdigheter. Vi har inte råd med att låta bli att göra dessa investeringar, sade Rinne.

 

 

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää