MENY

Viktor Kock: Wallin och SFP försvårar höstens förhandlingar

Kuva: Hildur Boldt

Avdragsrätten för medlemsavgifter i fackföreningar, som SFP:s Stefan Wallin vill avskaffa, handlar om att finansiera det system som har möjliggjort uppbyggnaden av välfärdsstaten Finland, säger FSD:s styrelseordförande Viktor Kock.

 

Stefan Wallin har lämnat in en budgetmotion om att införa en självrisk på avdragsrätten för fackföreningsavgifter.

– Det är olyckligt att SFP med Wallins budgetmotion stör de förhandlingar som pågår som bäst på arbetsmarknaden. Något misstag är valet av tidpunkt knappast, Wallin har redan tidigare gått åt fackföreningarna under och inför avtalsförhandlingar, säger Viktor Kock.

Han köper inte Wallins argument att medlemskap i fackföreningar är som medlemskap i vilken annan förening som helst.

– Ifall det inte skulle vara fråga om en så etablerad politiker som Wallin kunde det sättas på okunskapens konto men nu är det snarare ett ifrågasättande av trepartsmodellen i Finland. Finland har väldigt lite lagstiftning inom arbetsmarknaden. Regleringen sköts istället av arbetsmarknadsparterna som kommer överens genom förhandlingar. Vill Wallin och SFP skrota systemet? frågar Kock.

Han påminner om att finansieringen av trepartsmodellen sköts genom medlemsavgifter som arbetsgivare och arbetstagare betalar in till respektive intresseorganisation.

– Att riskera finansieringen av de organisationer som under senaste år är de enda som klarat genomföra större samhällsreformer är ologiskt trots att det kommer från högerpolitiker.

 

Baktanke om svag underklass?

Frågan har en stark jämlikhetsaspekt i och med att en självrisk skulle drabba lågavlönade mest då en stor del av deras medlemsavgift skulle utgöras av självrisken.

– Man kan fråga sig om tanken bakom utspelet är just att få lågavlönade att säga upp medlemskap i fackföreningar och därmed på sikt få en underbetald klass som får foga sig till de villkor som erbjuds, säger Kock som finner det politiskt ovärdigt att, osm Wallin, tala om avdragsrätten för medlemsavgifter som heliga kor som alltså inte får men borde få röras.

– Det handlar inte om heliga kor, det handlar om att finansiera det system som har möjliggjort uppbyggnaden av välfärdsstaten Finland, säger Kock.

Diskussion

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion

Grattis Finland 100 år!

Kuva: Foto: Pixabay

I en sammanfattning av Finlands 100 år av självständighet kan man ta fast på många olika saker. I denna artikel plockar vi ut årtal och händelser med fokus på reformer och ärenden som ökat jämställdheten.

Lue lisää

Diskussion

Borgå Svenska Socialdemokrater firade 110 år med musik och debatt

Kuva: Foto: Anette Karlsson

I Tolkis Folkets Hus firade Borgå Svenska Socialdemokrater (BSS) 110 år med bland annat en partisekreterardebatt om den politiska vänsterns situation.

Lue lisää

Diskussion

Thomas Wallgren: En stor seger!

Thomas Wallgren

Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt motioner som innebär framsteg i både arbetet mot skatteflykt och för papperslösas rätt till bland annat nödvändig vård och rättshjälp.

Lue lisää