MENY

Viktor Kock: Wallin och SFP försvårar höstens förhandlingar

Kuva: Hildur Boldt

Avdragsrätten för medlemsavgifter i fackföreningar, som SFP:s Stefan Wallin vill avskaffa, handlar om att finansiera det system som har möjliggjort uppbyggnaden av välfärdsstaten Finland, säger FSD:s styrelseordförande Viktor Kock.

 

Stefan Wallin har lämnat in en budgetmotion om att införa en självrisk på avdragsrätten för fackföreningsavgifter.

– Det är olyckligt att SFP med Wallins budgetmotion stör de förhandlingar som pågår som bäst på arbetsmarknaden. Något misstag är valet av tidpunkt knappast, Wallin har redan tidigare gått åt fackföreningarna under och inför avtalsförhandlingar, säger Viktor Kock.

Han köper inte Wallins argument att medlemskap i fackföreningar är som medlemskap i vilken annan förening som helst.

– Ifall det inte skulle vara fråga om en så etablerad politiker som Wallin kunde det sättas på okunskapens konto men nu är det snarare ett ifrågasättande av trepartsmodellen i Finland. Finland har väldigt lite lagstiftning inom arbetsmarknaden. Regleringen sköts istället av arbetsmarknadsparterna som kommer överens genom förhandlingar. Vill Wallin och SFP skrota systemet? frågar Kock.

Han påminner om att finansieringen av trepartsmodellen sköts genom medlemsavgifter som arbetsgivare och arbetstagare betalar in till respektive intresseorganisation.

– Att riskera finansieringen av de organisationer som under senaste år är de enda som klarat genomföra större samhällsreformer är ologiskt trots att det kommer från högerpolitiker.

 

Baktanke om svag underklass?

Frågan har en stark jämlikhetsaspekt i och med att en självrisk skulle drabba lågavlönade mest då en stor del av deras medlemsavgift skulle utgöras av självrisken.

– Man kan fråga sig om tanken bakom utspelet är just att få lågavlönade att säga upp medlemskap i fackföreningar och därmed på sikt få en underbetald klass som får foga sig till de villkor som erbjuds, säger Kock som finner det politiskt ovärdigt att, osm Wallin, tala om avdragsrätten för medlemsavgifter som heliga kor som alltså inte får men borde få röras.

– Det handlar inte om heliga kor, det handlar om att finansiera det system som har möjliggjort uppbyggnaden av välfärdsstaten Finland, säger Kock.

Diskussion

Min färd i rörelsen del 7: Riksdagen

Kuva: ABL-arkiv
Jacob Söderman i riksdagen.

”Förstår du inte att de vill skyffla undan dig. Du ställs upp i Åboland bara för att samla röster. Ingen chans att du blir vald.”

Lue lisää

SPD:s ledarkris kan äventyra stabiliteten i Tyskland

Kuva: Foto: Joachim Kasten

Kaos är dessvärre det ordet som för närvarande passar bäst för att känneteckna läget inom Tysklands socialdemokratiska parti, ABL:s medarbetare i Hamburg, Joachim Kasten. 

Lue lisää

”Endast arbetarrörelsen kan stoppa klimatförändringarna”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Mikkel Näkkäläjärvi, Josefin Johansson, Nasra Ali och Mani Hussaini diskuterade socialdemokratins framtid på SAMAK:s kogress medan Christian Krell ledde ordet.

– Om vi inte har svar på den viktigaste frågan, hur ska vi då vara ett alternativ för de unga? frågade Nasra Ali då unga socialdemokrater diskuterade rörelsens framtid i Stockholm.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 6: Justitieministern

Kuva: Kari Hulkko
Jacob Söderman.

”Jag var regeringens yngsta minister, därtill en total överraskning för de flesta. Publiciteten blev som väntat enorm.”

Lue lisää

Nordens socialdemokrater efterlyser historiskt kompetenslyft – ”behövs lika stor reform som då grundskolan skapades”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

De nordiska socialdemokraterna är eniga om att vi bör konkurrera med kvalitet istället för låga löner. Därtill ska social dumpning motarbetas och krafttag vidtas för det organiserade arbetslivet.

Lue lisää