Huvudnyheter

Viktor Kock: Wallin och SFP försvårar höstens förhandlingar

Hildur Boldt
Hildur Boldt
Hildur Boldt

Avdragsrätten för medlemsavgifter i fackföreningar, som SFP:s Stefan Wallin vill avskaffa, handlar om att finansiera det system som har möjliggjort uppbyggnaden av välfärdsstaten Finland, säger FSD:s styrelseordförande Viktor Kock.

 

Stefan Wallin har lämnat in en budgetmotion om att införa en självrisk på avdragsrätten för fackföreningsavgifter.

– Det är olyckligt att SFP med Wallins budgetmotion stör de förhandlingar som pågår som bäst på arbetsmarknaden. Något misstag är valet av tidpunkt knappast, Wallin har redan tidigare gått åt fackföreningarna under och inför avtalsförhandlingar, säger Viktor Kock.

Han köper inte Wallins argument att medlemskap i fackföreningar är som medlemskap i vilken annan förening som helst.

– Ifall det inte skulle vara fråga om en så etablerad politiker som Wallin kunde det sättas på okunskapens konto men nu är det snarare ett ifrågasättande av trepartsmodellen i Finland. Finland har väldigt lite lagstiftning inom arbetsmarknaden. Regleringen sköts istället av arbetsmarknadsparterna som kommer överens genom förhandlingar. Vill Wallin och SFP skrota systemet? frågar Kock.

Han påminner om att finansieringen av trepartsmodellen sköts genom medlemsavgifter som arbetsgivare och arbetstagare betalar in till respektive intresseorganisation.

– Att riskera finansieringen av de organisationer som under senaste år är de enda som klarat genomföra större samhällsreformer är ologiskt trots att det kommer från högerpolitiker.

 

Baktanke om svag underklass?

Frågan har en stark jämlikhetsaspekt i och med att en självrisk skulle drabba lågavlönade mest då en stor del av deras medlemsavgift skulle utgöras av självrisken.

– Man kan fråga sig om tanken bakom utspelet är just att få lågavlönade att säga upp medlemskap i fackföreningar och därmed på sikt få en underbetald klass som får foga sig till de villkor som erbjuds, säger Kock som finner det politiskt ovärdigt att, osm Wallin, tala om avdragsrätten för medlemsavgifter som heliga kor som alltså inte får men borde få röras.

– Det handlar inte om heliga kor, det handlar om att finansiera det system som har möjliggjort uppbyggnaden av välfärdsstaten Finland, säger Kock.

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa