MENY

Viktor Kock: Wallin och SFP försvårar höstens förhandlingar

Kuva: Hildur Boldt

Avdragsrätten för medlemsavgifter i fackföreningar, som SFP:s Stefan Wallin vill avskaffa, handlar om att finansiera det system som har möjliggjort uppbyggnaden av välfärdsstaten Finland, säger FSD:s styrelseordförande Viktor Kock.

 

Stefan Wallin har lämnat in en budgetmotion om att införa en självrisk på avdragsrätten för fackföreningsavgifter.

– Det är olyckligt att SFP med Wallins budgetmotion stör de förhandlingar som pågår som bäst på arbetsmarknaden. Något misstag är valet av tidpunkt knappast, Wallin har redan tidigare gått åt fackföreningarna under och inför avtalsförhandlingar, säger Viktor Kock.

Han köper inte Wallins argument att medlemskap i fackföreningar är som medlemskap i vilken annan förening som helst.

– Ifall det inte skulle vara fråga om en så etablerad politiker som Wallin kunde det sättas på okunskapens konto men nu är det snarare ett ifrågasättande av trepartsmodellen i Finland. Finland har väldigt lite lagstiftning inom arbetsmarknaden. Regleringen sköts istället av arbetsmarknadsparterna som kommer överens genom förhandlingar. Vill Wallin och SFP skrota systemet? frågar Kock.

Han påminner om att finansieringen av trepartsmodellen sköts genom medlemsavgifter som arbetsgivare och arbetstagare betalar in till respektive intresseorganisation.

– Att riskera finansieringen av de organisationer som under senaste år är de enda som klarat genomföra större samhällsreformer är ologiskt trots att det kommer från högerpolitiker.

 

Baktanke om svag underklass?

Frågan har en stark jämlikhetsaspekt i och med att en självrisk skulle drabba lågavlönade mest då en stor del av deras medlemsavgift skulle utgöras av självrisken.

– Man kan fråga sig om tanken bakom utspelet är just att få lågavlönade att säga upp medlemskap i fackföreningar och därmed på sikt få en underbetald klass som får foga sig till de villkor som erbjuds, säger Kock som finner det politiskt ovärdigt att, osm Wallin, tala om avdragsrätten för medlemsavgifter som heliga kor som alltså inte får men borde få röras.

– Det handlar inte om heliga kor, det handlar om att finansiera det system som har möjliggjort uppbyggnaden av välfärdsstaten Finland, säger Kock.

Diskussion

Feldt-Ranta om nazisternas glåpord: skakande, men jag låter mig inte skrämmas

Kuva: Ella Kaverma

Män som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration utanför Lilla parlamentet slängde glåpord efter Maarit Feldt-Ranta och tilltalade henne vid namn.

Lue lisää

Diskussion

100-åringen är en förebild

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Yngve Lindholm uppvaktar föreningens äldsta och mest långvariga medlem Helmi Rosendahl.

Finland, Köklaks svenska arbetarförening och Helmi Rosendahl har en sak gemensamt: de firar alla 100 år i år.

– De som grundade föreningen visste att det skulle bli en tuff kamp, men också en kamp värd att ta, sade Maarit Feldt-Ranta i festtalet på arbetarföreningens jubileumsfest.

Lue lisää

Diskussion

Damberg: ”Vår rörelse ska förknippas med tro på framtiden”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Sveriges näringsminister Mikael Damberg och Pyry Niemi lyssnar på Ville Skinnari på seminariet på ABF-huset i Stockholm.

Sveriges näringsminister Mikael Damberg lyfter fram att Finland och Sverige har stora möjligheter på den digitala startup-sidan. Därför ska han besöka Helsingfors och Slush i höst.

Lue lisää

Personliga kontakter har burit upp arbetarrörelsens samarbete mellan Finland och Sverige

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Thage G Peterson, Ulf Sundqvist och Björn Wall belyste samarbetet mellan Finland och Sverige ur flera perspektiv.

Det antagligen mest omfattande seminariet hittills om socialdemokratins och arbetarrörelsens finsk-svenska samarbete hade en klar röd tråd: personliga kontakter, ovärderliga möten och kamratskap som ofta har betytt mer än de formella arrangemangen.

Lue lisää

Diskussion

Dansk Metal: Viktigt att hitta nya sätt att nå ut med vårt budskap

Kuva: Foto: Henrik Helenius
Anders Laubjerg (t.v.) och Thorkild E. Jensen betonar vikten av ett nytänkande både vad gäller modern teknologi och utnyttjande av datateknik inom fackföreningsrörelsen.

Steget bort från kunskapssamhället och in i ”Danmark som produktionsland” samt satsningar på elektroniska medlemsomröstningar står högt på dagordningen inom fackförbundet Dansk Metal. Genom besök på arbetsplatserna vill man dessutom engagera lärlingarna i förbundet och bromsa det sjunkande medlemsantalet.

Lue lisää

Diskussion