Mielipiteet

Yhteiskunnalliset haasteet ratkaistaan kaupungeissa

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, digitalisaatio, ikääntyminen. Tuttuja termejä yhteiskunnallisesta keskustelusta, megatrendejä. Mitä ne tarkoittavat poliittiselle liikkeelle, miten niihin vastataan? Sosialidemokraattiset vastaukset löytyvät arvopohjastamme.

Maailman kattavista muutosvoimista yksikään ei kysy saapumiselleen lupaa, ne ovat jo täällä. Suomen kannalta avainasemassa on Helsinki, ainoa oikea metropolimme.

Toisin kuin nykykeskustelusta ja kiky-työaikojen pidennyksestä voisi päätellä, talouskasvu ei synny lisätyistä panoksista esimerkiksi työtunneissa, vaan innovaatioista.  Siellä missä on ihmisiä, keksitään uutta.

Vuodesta 2009 alkaen yli puolet maapallon väestöstä on asunut kaupungeissa. Korkeamman tulotason maissa kaupunkilaiset edustavat yli kahta kolmasosaa. Voimistuva kaupungistuminen merkitsee samalla tuottavuuden kasvua. OECD:n mukaan 90 prosenttia uusista innovaatioista syntyy kaupungeissa.

Helsingin metropolialue vastaa yli puolesta Suomen bkt:n kasvusta. Kun kaupungin koko kaksinkertaistuu, tuottavuus paranee arvioiden mukaan 2-8 prosentilla. Väestötiheyden kaksinkertaistuminen voi nostaa tuottavuutta noin viidellä prosentilla.

Luvut osoittavat, että vaikka uusi teknologia muuttaa ja muovaa maailmaa, on keskiössä edelleen ihminen. Jatkossakin ihmiset rakentavat yhteiskunnan, kaupungit, globaalin ihmisyhteisön. Keskeistä on, millaiselle arvopohjalle tulevaisuus rakennetaan.

On tehtävä valintoja, ymmärrettävä, halutaanko rakentaa tulevaisuutta vai suojella olemassaolevaa, jopa mennyttä.

SDP:n viimekeväiset, ansiokkaat kuntavaalitavoitteet heijastivat vahvasti yhteisiä arvojamme: tasavertaisia mahdollisuuksia, välittämistä, inhimillisyyttä, jokaisen oikeutta palveluihin ja hoivaan, sillanrakennusta uuteen työhön muuttuvassa maailmassa.

Joukossa oli kuitenkin yksi kauneusvirhe. Siinä, missä muut tavoitteet heijastavat arvoja, oli aluepolitiikassa päädytty korostamaan rakenteita, työpaikkojen synnyttämistä ja kattavien palvelujen takaamista ”kaikkialle Suomeen”, kasvukeskusten ulkopuolelle. Tätä kehitystä SDP lupasi tukea ”järkevällä, tulevaisuusorientoituneella omistaja- ja elinkeinopolitiikalla.”

Kaikkialla maailmassa ihmiset muuttavat kaupunkeihin ja kehitys vain kiihtyy. 2000-luvun tulevaisuuteen kurkottava sosialidemokratia ei voi tarkoittaa, että samanaikaisesti turvataan alueellisia rakenteita ja ihmisten oikeuksia. On tehtävä valintoja, ymmärrettävä, halutaanko rakentaa tulevaisuutta vai suojella olemassaolevaa, jopa mennyttä.

Yhteiskunnalliset haasteet syntyvät kaikkialla, mutta ne ratkaistaan lähes yksinomaan kaupungeissa. Helsingillä ja helsinkiläisillä päättäjillä on suuri vastuu, jonka kantamiseen tarvitaan koko SDP:n tuki.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 49 Demokraatti
KEVYET TULOKSET - Perustulokokeilu päättyy vuoden lopussa
LIISA JAAKONSAARI- Konkarimeppi kertoo oppineensa ainakin yhden asian -
TARKKA JA LENNON - Kirja-arvioissa muistelmia
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


SIMO ALASTALO

Hampaaton rauhan Pekka syleilee natseja
14.12.2018

Luetuimmat


Uusimmat