Heinäluoma yllättyi tuoreesta tutkimuksesta: Asuntopolitiikassa ollaan jo oikeilla jäljillä

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.)

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet nopeasti väestömäärän ja keskimääräisen tulotason nousun vuoksi.

Paras keino hillitä hintojen ja vuokrien nousua on lisätä asuntojen tarjontaa. Liian pieni tonttimaavaranto on 2000-luvulla ollut rakentamisen pahimpana pullonkaulana.

Pääkaupunkiseudun yleiskaavat ja liikenneratkaisut kuitenkin mahdollistavat uudenlaisen pitkäjänteisen kaavoituksen sekä tonttivarannon kasvattamisen.

Tulokset käyvät ilmi Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamasta asuntopolitiikan kehittämiskohteita käsitteleväst tutkimuksesta.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) painottaa Demokraatille, että asunto-ongelmaan tarttuminen on välttämätöntä Suomen kasvulle ja kansalaisten hyvinvoinille.

– Tämä koskee aivan erityisesti pääkaupunkiseutua. Pääkaupunkiseudun asunto-ongelma muodostuu koko maan kasvun ja hyvinvoinnin esteeksi. Se oli tutkijoiden vahva viesti, Heinäluoma tiivistää.

Hän toivoo tutkimuksen johtavan vilkkaaseen asuntopoliittiseen keskusteluun. Lausuntokierroksen jälkeen tarkastusvaliokunta tekee asiasta mietinnön eduskunnalle. Tavoite on saada aikaan asuntopolitiikan kehittämisen hanke, joka ylittää hallitus–oppositiorajat.

”Ei muuta kuin kaavoittamaan ja tekemään se raideyhteyksien varaan.”

Heinäluoman mielestä asuntopolitiikan kehityskohteita tarkastelevassa tuoreessa tutkimuksessa on lohduttavaa se, että asuntopolitiikassa ollaan kuitenkin jo oikeilla jäljillä. Heinäluoma sanoo yllättyneensä tästä jonkin verran itsekin.

– Tutkijoiden vahva viesti oli, että tämän vuosikymmenen asuntoratkaisut ovat olleet oikeita. Ne liittyvät erityisesti siihen, että uudistuotantoa tehdään tiivistämällä tekemällä se vahvojen raideyhteyksien varaan. Tässä voi sitten sanoa, että ehkä kaksi viimeistä hallitusta, voivat kuitenkin sitten asuntopolitiikan osalta olla tyytyväisiä valittuun kehityssuuntaan.

– Parempi tietenkin on niin, jos perusajattelu on oikein, että sitä voidaan jatkaa ja vauhdittaa kuin lähteä tekemään kokonaan uutta.

Moitteena tutkimuksessa tuli esiin tonttitarjonnan riittämättömyys.

– Oikea tie kohtuuhintaisten asuntojen mahdollistamiseen on kuitenkin se, että asuntotuotanto on riittävä. Tässä tuli vahvasti se viesti esille, että kaavoitettua tonttimaata ei ole ollut rakentajille riittävästi pääkaupunkiseudulla.

– Onhan tässä pääkaupunkiseudun kunnille vahva viesti, että ei muuta kuin kaavoittamaan ja tekemään se raideyhteyksien varaan. Tähän liittyy sekä Kehärata-hanke, joka onkin ollut menestyksellinen sekä Länsimetron syntyminen. Sitten tulevat uudet pikaratikat, jotka avaavat uusia rakentamisen mahdollisuuksia.

Asumistuen lisääntymisen syynä on työttömyys.

Tutkimus selvitti nimenomaan pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen ja alueen asuntojen korkean hintatason kysymyksiä. Samalla se arvioi myös asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtia ja vaikuttavuutta.

Asumistuista on puhuttu paljon. Menot ovat lisääntyneet vauhdilla, runsaasta miljardista kahteen vajaassa 10 vuodessa.

– Tutkijoiden viesti oli tässä vähän yllättävä. He katsoivat, että asumistuen määrän lisäys on suuressa määrin seurausta siitä, että työttömyys on lisääntynyt.

Toisaalta määrän lisäys on myös seurausta siitä, että asumistuessa on nyttemmin myös suojaosa.

Heinäluoman mukaan asumistuen kohdennusta on syytä miettiä uudestaan.

Tutkimuksen mukaan asumistuen katsotaan olevan edelleen tärkeä ja oleellinen tukimuoto, mutta siihen käytettävien varojen täytyy suhteutua asuntomarkkinoiden kokonaisuuteen. Asumistukien kasvua kyetään parhaiten hillitsemään asumistuotantoa vauhdittamalla.

Asumistuki nähdään siis kuitenkin perusteiltaan merkitykselliseksi tukimuodoksi.

– Ehkä tämäkin oli hyvä viesti päättäjille siltä kannalta katsoen, että niinhän se pitää olla, että jos työttömyys lisääntyy, on suojaverkkoja. Asumistuki on yksi tällainen suojaverkko.

– Sitten kannustusmielessä voidaan nähdä, että töihin meneminen on sitä kautta kannustavampaa, ettei asumistukea leikata heti täysimääräisesti pois. Tämäkin oli yllättävän rauhoittava viesti, Heinäluoma sanoo asumistuen suojaosaan viitaten.

”Paikoillaan pysyminen ei ole ollut kovin menestyksellinen strategia.”

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma toteaa tutkimuksen tulosten vastaavan pitkälti sosialidemokraattien ajattelua viime vuosien asuntopoliittisessa keskustelussa.

– Eli painopisteen täytyy olla rakentamisen puolella. Se on se tärkein asia. Toisaalta kaupunkiseutujen vahvistuminen on myönteinen asia ja se on koko maankin menestykselle tärkeää. Se koskee sekä pääkaupunkiseutua että muita seutuja. Eihän tässä nyt Impivaaraan lähtijöitä ollut tässä tutkimuksessa kyllä.

– Varmaan on asenteissakin tapahtunut sellaista muutosta, että kaupunkiasumista ja myös tiivistä asumista arvostetaan tänä päivänä enemmän. Ehkä meistä on tulossa kaupunkilaisia.

Entä miten valiokunnan keskustalaiset jäsenet ovat suhtautuneet tutkimukseen?

– Valiokunnan työ alkaa vasta nyt. Sitten kuullaan laveasti asiantuntijoita ohi tutkijoiden. Tästä tulee varmaan kyllä syksyn mielenkiintoinen haaste. Varmaan siinä tulee sitten jonkin verran poliittisiakin painotuseroja.

– On iso kysymys Suomen kehittämisen kannalta, tehdäänkö ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten asumisen siellä, missä he haluavat asua vai yritetäänkö väkisin pitää ihmisiä paikoillaan. On sitten kyse Suomen kehityksestä tai eurooppalaisesta kehityksestä, paikoillaan pysyminen ei ole ollut kovin menestyksellinen strategia.

”Iso laiva kääntynyt tiivistämisen suuntaan.”

Tutkimuksen julkaisutilaisuudessa oli läsnä kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori Heikki Loikkanen. Käyttämässään puheenvuorossa hän tiivisti tutkimuksen viestin siten, että on siirryttävä ekstensiivisestä kaupunkialueiden kasvusta intensiiviseen.

Loikkasen mukaan vuosikymmeniä kasvu on keskittynyt reunoille (ekstensiivisyys) eikä sitä ole niinkään tapahtunut sisältäpäin tai kaupunkien keskusta-alueilla. Tällainen politiikka on Loikkasen mielestä älytöntä. Nyt suunta on muuttunut, vaikka tulokset näkyvät hitaasti, koska muun muassa rakennuskanta on pitkäikäistä.

Loikkanen totesi suomalaisen tavan rakentaa pikkukaupunkeihin kerrostalolähiöitä olleen erikoinen siinä mielessä, että keskusta-alueet ovat jääneet kehittämättä. Esimerkiksi Helsingin kantakaupungin väkimäärä on pysynyt 1960-luvulta aina viime vuosiin saakka liki samana.

Eero Heinäluoma pitää Loikkasen tiivistystä asioiden kulusta hyvänä.

– Näinhän tässä on tosiasiassa tehty jo 60-luvulta lähtien, että erityisesti pääkaupunkiseutua on rakennettu reunoilta koko ajan kauemmaksi kulkien. Viimeinenkin hanke vielä Vanhasen ykköshallituksessa, eli Sipoon osan liittäminen Helsinkiin, lähti tästä reunoille kasvamisesta. Sen jälkeen nyt selvästi ajatus on muuttunut ja halutaan mieluummin ennen kaikkea tiivistää.

– Varmaan Helsinki säteilee isommalle alueelle jatkossakin, mutta kyllä iso laiva on kääntynyt tiivistämisen suuntaan. Kaupunkirakennetta tiivistetään, kaupungit ovat lähellä ja silloin tulee vähemmän tarve tehdä isoa infraa. Siellä on valmiina sitten kaukolämmöt, viemäriverkot ja raideyhteydet, Heinäluoma sanoo.

Syntistä vai ei?

Helsingissä yksi kuuma keskustelunaihe on ollut myös kaupunkitunnelin rakentaminen. Mikä Heinäluoma kanta tunneliin on?

– Minä en sinällänsä osaa pitää autolla ajamista tunnelissa sen syntisempänä kuin maanpäälläkään, hän muotoilee.

Tänään julkaistu tutkimusraportti sisältää 18 suositusta asuntopolitiikan kehittämiseksi. Selvitystyöstä ovat vastanneet FL Janne Antikainen, VTT Seppo Laakso ja TkT Henrik Lönnqvist. Raporttiiin ja sen suosituksiin voi tutustua tästä linkistä.

Britannian Mayn ”renessanssi-puhe” hurmasi eurooppaministerit – Sampo Terhokin kuvasi otetta ”rakentavaksi”

Kuva: Lehtikuva

Britannian pääministerin Theresa Mayn (kuvassa) rakentava ote sai maanantaina Brysselistä vuolaasti kehuja. Kaupungissa koolla olleet eurooppaministerit pitivät Mayn ”renessanssi-puhetta” askeleena oikeaan suuntaan.

– Rakentava ote on sama, joka meillä on. Se on mielentila, kehui EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier Mayn perjantaista puhetta Firenzessä.

Britannian ja EU:n neljäs neuvottelukierros alkoikin maanantaina suotuisten tähtien alla. Tulosta ei ole syntynyt tätä ennen juuri lainkaan, mutta neuvotteluiden toivotaan vauhdittuvan tulevina päivinä.

Eurooppaministeri Sampo Terho (sin.) kuvasi hänkin Mayn otetta rakentavaksi, mutta muistutteli, ettei neuvotteluita käydä julkisten puheiden kautta.

– Pitää olla konkreettisia ehdotuksia, joita tuoda pöytään, Terho sanoi.

Barnier taustoitti ministerit juuri ennen neuvottelukierroksen alkua. Selvyyttä haetaan Terhon mukaan yhä siihen, miten Britannia aikoo huolehtia kansalaisten oikeuksista tai minkälainen rahoitusratkaisu saarivaltiolle kelpaa. Myös Irlannin rajakysymys on vielä pitkälti avoinna.

Eurooppaministerit keskustelivat myös siitä, mitä tehdä Britannian 73 paikalle EU-parlamentissa. Suomen kantana on Terhon mukaan, että niin meppien määrän kuin budjetin täytyy pienetä brexitin myötä.

– Ilmoitin myös, että Suomi ei pidä ylikansallisia listoja hyvänä menettelynä, Terho kertoi.

Ylikansallisia listoja, joissa EU-kansalainen saisi eurovaaleissa äänestää myös EU-puolueiden asettamia ehdokkaita, on pyöritelty EU:ssa jo pitkään. Viime aikoina ehdotus on noussut uudelleen esiin, koska yhteislistat voisivat tuoda EU:ta lähemmäs ihmisiä.

Komissio yrittää jatkaa dialogia Puolan kanssa.

Puolan oikeuslaitoksen luisuminen kohti poliittista ohjausta oli sekin eurooppaministerien asialistalla. Suomi tukee Terhon mukaan komission yritystä käydä vuoropuhelua Puolan kanssa

– Korostettiin maa toisensa jälkeen, että jonkinlainen ratkaisu pitää löytyä ja kannustettiin dialogiin komission ja Puolan välillä, Terho summasi.

Komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan työtä on tehtävänä vielä paljon. Komissio toivoo, että niin sanottu Venetsian komissio arvioisi uudistukset, joiden arvioidaan vievän oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Ministerit eivät tehneet vielä maanantaina päätöksiä. Timmermansin mukaan komissiolla on työkalut puuttua yhteisiä arvoja rikkovan jäsenmaan toimintaan, eikä se epäröi niitä käyttää.

– Myöhemmin tänä vuonna tai sen jälkeen voi tulla hetki, että meidän pitää ottaa vastuu. Meillä on tarvittavat työkalut ja jos tarvetta, emme epäröi käyttää niitä.

Komissio voi käynnistää seitsemännen artiklan, mikä voisi johtaa siihen, että Puolan äänioikeutta EU-kokouksissa rajattaisiin.

STT–ANNIINA LUOTONEN

”Vaatii täydellistä kampanjan onnistumista haastajalta” – tutkija arvioi asetelmia kohti presidentinvaaleja

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander
Kokoomuksen presidenttiehdokas Sauli Niinistö ja vaimo Jenni Haukio juhlivat vuonan 2012 toisen kierroksen tulosten ratkettua.

Presidentinvaalien eteneminen toiselle kierrokselle vaatii ennakkosuosikki Sauli Niinistön kilpakumppaneilta täydellistä onnistumista, arvioi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Jos Niinistö saisi ensimmäisellä kierroksella yli puolet äänistä, hänet valittaisiin suoraan presidentiksi.

Gallupmenestystäkin keränneen Niinistön asemia vahvistaa hänelle kerätty valtava 156 000:n kannattajakortin potti, joka julkistettiin maanantaina. Kyse on politiikan tutkijan mukaan ”veret seisauttavasta kampanja-avauksesta”, vaikka Niinistön kampanjaa ei vielä ole edes virallisesti avattu.

– Onhan tämä sellainen lähtö, että näiden toisten ehdokkaiden kilpailuasetelma suhteessa Niinistöön näyttää erittäin hankalalta. Jos joku aikoo kisan toiselle kierrokselle työntää (viedä), kyllä se vaatii täydellistä kampanjan onnistumista haastajalta, sanoi Jokisipilä STT:lle maanantaina.

Jokisipilän mukaan mahdollista toiselle kierrokselle etenevää Niinistön haastajaa on vaikea veikkailla, koska vaalikampanjointi on vielä hyvin alussa. Ainakin vihreiden Pekka Haavistolla ja perussuomalaisten Laura Huhtasaarella voisi hänen mielestään tämänhetkisessä valossa olla mahdollisuus siihen.

Väyryselle kerättyjen kannattajakorttien määrä on ”nelinumeroinen”.

Istuva presidentti Niinistö pyrkii ehdokkaaksi tammikuun presidentinvaaleihin valitsijayhdistyksen kautta. Ehdokkuuteen olisi riittänyt 20 000 allekirjoitettua kannattajakorttia.

Niinistö kiitti maanantaina kaikkia kannattajakortin allekirjoittaneita.

– Nöyrin kiitos saamastani tuesta! Tuli 156 000 kannustusta, se antaa voimia, presidentti kirjoitti Facebookissa.

Niinistön kannattajayhdistys sai kannattajakortteja niin tapahtumissa kuin postitse yksityishenkilöiltä, kertoo kampanjapäällikkö Pete Pokkinen.

– Kortteja tuli todella paljon postissa yksityishenkilöiltä, jotka olivat keränneet niitä esimerkiksi kaveripiiristään.

Niinistö on ilmoittanut aloittavansa vaalikampanjansa vasta itsenäisyyspäivän jälkeen. Sitä ennen hän osallistuu muutamiin keskustelutilaisuuksiin loka- ja marraskuussa.

Pokkisen mukaan kansanliikkeen budjetista tulee pienempi kuin Niinistön presidentinvaalikampanjalla oli vuonna 2012. Tuolloin Niinistön kampanjakulut olivat vaalirahoitusilmoituksen mukaan noin kaksi miljoonaa euroa. Tarvetta puoluerahoitukselle ei näytä olevan.

Virallisen ilmoituksen ehdokkuudestaan ovat tehneet Tuula Haatainen (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Matti Vanhanen (kesk.), Merja Kyllönen (vas.), Laura Huhtasaari (ps.) ja Nils Torvalds (r.).

Myös Paavo Väyrynen pyrkii ehdokkaaksi kannattajayhdistyksen kautta. Kampanjapäällikkönä toimiva Seppo Hauta-aho kertoi maanantaina, että Väyryselle kerättyjen kannattajakorttien lukumäärä on tällä hetkellä nelinumeroinen.

– Mutta kyllä paljon kerättävää vielä on. Tavoitteemme on, että 20 000 korttia olisi kerätty itsenäisyyspäivään mennessä, Hauta-aho sanoo.

Perussuomalaisista irtautuneet siniset eivät ole vielä päättäneet, asettuvatko he tukemaan jotain tiettyä ehdokasta vai jättävätkö he ottamatta presidentinvaaleihin kantaa. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) sanoi Brysselissä maanantaina, että päätös asiassa tehdään lähiviikkoina.

STT–MATIAS ÅBERG, REETA PAAKKINEN

”Laittaa jäitä hattuun liittovaltiovisioihin” – Sampo Terho arvioi Saksan vaalitulosta

Kuva: LEHTIKUVA / ANNIINA LUOTONEN

Saksan sunnuntainen vaalitulos laittaa eurooppaministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan jäitä hattuun EU:n liittovaltiovisioihin.

Terho arvioi, että EU:n kehittämisvisiot asettuvat nyt lähemmäs Suomen hallituksenkin tavoitteita.

– Henkilökohtaisesti pidän sitä realistisena. Vaalitulos saattaa hyvinkin tuoda keskustelua lähemmäs myös Suomen hallitusohjelmaa ja sen henkeä, Terho sanoi suomalaistoimittajille Brysselissä eurooppaministerien kokouksen jälkeen.

Saksan liittopäivävaaleissa Angela Merkelin CDU/CSU-puolue pysyi suurimpana, mutta menetti ison osan kannatuksestaan. Samalla maahanmuutto- ja EU-kriittinen AfD nousi parlamenttiin vajaan 13 prosentin kannatuksella ja kolmanneksi suurimpana puolueena.

– Niin kauan kun turvapaikkajärjestelmän ongelmia ei korjata, nousee maassa kuin maassa uusia puolueita, jotka ottavat tämän (maahanmuuton) pääagendakseen, Terho arvioi.

Eurooppaministerien kokouksen agendalla oli maanantaina Puola ja huoli sen oikeuslaitoksen luisumisesta poliittiseen ohjaukseen. Suomi tukee Terhon mukaan komission yritystä käydä vuoropuhelua Puolan kanssa

– Korostettiin maa toisensa jälkeen, että jonkinlainen ratkaisu pitää löytyä ja kannustettiin dialogiin komission ja Puolan välillä, Terho summasi.

”Tuossa porukassa pohditaan vakavasti äitimurhaa” – Tuomiojalle tuli tämä ajatus spontaanisti mieleen

Kuva: Lehtikuva

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) seurasi eilen tiiviisti Saksan parlamenttivaalien tulosta. Hän teki huomioita erityisesti kristillisdemokraattien CDU:n vaalivalvojaisista, joissa liittokansleri Angela Merkel (kuvassa) oli ”yrmyisten pukumiesten ympäröimänä”.

– Nosti spontaanisti mieleen, että tuossa porukassa pohditaan vakavasti äitimurhaa, Tuomioja pohtii Facebookissa.

Hän epäilee silti, että ”ei taida kuitenkaan kantti kestää”.

CDU säilyi suurimpana puolueena ja Merkel muodostanee Saksan seuraavan hallituksen. Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander seurasi vaaleja paikan päällä Saksassa ja arvioi, ettei Merkelkään voi henkseleitään paukuttaa.

– Hän näytti kovin väsyneeltä, enkä usko, että hän jatkaa koko vaalikautta, Majander veikkasi Demokraatin haastattelussa.

 

Laura Huhtasaaren puolesta rukoiltiin eduskunnassa, pyhä öljy oli Israelista – nyt laivapastori kertoo, mistä voitelussa oli kyse

Kuva: Lehtikuva / Markku Ulander

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari keskustelee itseään laivapastoriksi kutsuvan Ruth Närhen Facebook-sivulla julkaistulla videolla muun muassa kreationismia koskevista näkemyksistään ja maahanmuuttopolitiikasta.

Maahanmuuttopolitiikan osalta toistuvat samat ajatukset kuin viime viikonlopun puheessa, kun Huhtasaari nimettiin virallisesti perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi.

– Jos valtion ulkorajoja ei voida valvoa, valvonta siirtyy maan sisälle, hän muun muassa sanoo ja toteaa, että asuinalueille rupeaa tulemaan aitoja.

Huhtasaari on kertonut kannattavansa kreationismia eli luomisoppia ja vastustavansa evoluutioteoriaa. Hän on kommentoinut aihetta aiemmin muun muassa Pressiklubissa.

– Minä uskon Raamattuun, joten minä olen sitä mieltä, että meillä on universumin suunnittelija, Jumala, ja hän on älykkäästi tämän kaiken suunnitellut. Ja uskon tähän Raamattuun ja tähän luomisteoriaan, Huhtasaari kertoo myös Ruth Närhen tekemässä videohaastattelussa.

Närhi on ollut Facebook-sivuille ladattujen kuviensa perusteella vierailulla eduskunnassa tiistaina 19. syyskuuta ja tavannut siellä muun muassa Huhtasaaren. Kuvien ja videon mukaan paikalla on ollut myös esimerkiksi kansanedustaja Mika Niikko (ps.).

Närhi on jakanut Facebookissa kuvia, jossa hän rukoilee Huhtasaaren puolesta, että tästä tulisi Suomen seuraava presidentti. Saatetekstissä viitataan Donald Trumpin sloganiin (Make America Great Again).


Videon lopuksi Närhi lukee Huhtasaarelle Herran siunauksen. Katsojilleen hän toteaa toivovansa Huhtasaaresta presidenttiä (video upotettu alle).

Närhi on esillä Facebook-sivuillaan myös joidenkin muiden poliitikkojen, kuten valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa eduskunnan kuppilassa napatussa kuvassa.

Ruth Närhi kutsuu itseään laivapastoriksi ja hänellä on ollut tv-ohjelma Ruotsissa. Muun muassa Dagen-lehti on tehnyt hänestä artikkelin syksyllä 2015. Sisuradion haastattelussa samalta vuodelta hän kertoo tekevänsä laivalla vapaaehtoistyötä ja auttavansa ihmisiä.

Demokraatti tavoitti Ruotsissa jo 1960-luvulta asuneen Närhen maanantaina. Närhi vahvistaa, että hän vieraili eduskunnassa viime tiistaina. Hän sanoo tavanneensa myös kansanedustaja Niikon. Närhi kertoo, että vierailu järjestyi Niikon avustajan välityksellä.

Närhi sanoo, että tapaaminen Huhtasaaren kanssa oli positiivinen kaikin tavoin. Ensimmäisen kerran Närhi kertoo tavanneensa Huhtasaaren viime keväänä kuntavaalikampanjoinnin yhteydessä.

– Huhtasaari on täynnä jumalallisuutta ja älykkyyttä. Hänellä ovat erittäin väkevät mielipiteet, hän kehuu.

Öljy on pyhän hengen väline ja sen avulla rukous vaikuttaa vielä voimallisemmin ja vielä syvemmin.

Rukoushetkeen Huhtasaaren kanssa eduskunnassa lukeutui myös kansanedustajan voitelu pyhällä öljyllä. Närhi kertoo, että öljy on saatu hyvältä ystävältä Israelista.

– Öljy on pyhän hengen väline ja sen avulla rukous vaikuttaa vielä voimallisemmin ja vielä syvemmin. Voitelu konkretisoi siunauksen tunteen.

Närhen mukaan öljyä käytetään eniten sairaiden puolesta rukoilemiseen, mutta Vanhassa testamentissa myös siunaamiseen erikoistehtäviin. Närhi sanookin, että hän siunasi ja voiteli Huhtasaaren presidentin tehtävään.

Närhi hehkuttaa Huhtasaarta ehdottomasti parhaaksi presidenttiehdokkaaksi, joka olisi presidenttinä paras sitten Kekkosen.

– Minulla on vahva usko, että Huhtasaaresta tulee seuraava presidentti. Teen aivan kaikkeni sen eteen. Aion olla mukana Lauran vaalityössä. En voi vielä kertoa siitä tarkemmin, mutta voin hypätä vaikka heti laivaan tai koneeseen. Hän tulee pelastamaan Suomen maan.

Närhi kertoo käyneensä eduskunnassa aiemminkin ja osallistuneensa Niikon vaalityöhön kuntavaalien aikaan. Uusimman vierailun aikana hän tapasi Huhtasaaren ja Niikon lisäksi myös perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teuvo Hakkaraisen. 

– Haluan rohkaista ihmisiä, Närhi kiteyttää tavoitteensa.

Laura Huhtasaari nimettiin virallisesti perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi lauantaina. Helsingin Sanomien presidenttigallupissa Huhtasaarelle mitattiin 3 prosentin kannatus.

Toimittajat: Simo Alastalo, Rane Aunimo, Johannes Ijäs