Lukijaristeily2017

Pääkirjoitus

Homoparien vihkimisvitkuttelu uhkaa upottaa luterilaisen kansankirkon

Tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona Suomen kirkon papisto kokoontui pohtimaan kirkon tulevaisuutta kukin omassa hiippakunnassaan. Vilinä ja melske oli korvia huumaava, kun pantakauluksiset paimenet täyttivät tuomiokirkot maan joka kolkassa. Kyseisestä kokoontumisesta käytetään nimitystä synodaalikokous, joka järjestetään kirkossa joka kuudes vuosi.

Tämän vuoden kokous käytiin hämmentyneissä tunnelmissa, sillä paine homoparien kirkolliseen vihkimiseen on ainakin etelän hiippakunnissa suuri. Luterilaisen kirkon piispat ovat viime aikaisissa lausunnoissaan pyytäneet papistoa pidättäytymään homoparien kirkollisista vihkimyksistä, vaikka juridisesti vihkimyksille ei ole mitään estettä tasa-arvoisen avioliittolain astuessa voimaan 1.3.2017.

Tilanne aiheuttaa tavallisen papin näkökulmasta suurta hämmennystä, sillä hän voi syyllistyä virkavirheeseen pidättäytyessään homoparin vihkimisestä. Tosin vihkiessään homoparin seurauksena voi taas olla tuomiokapitulin kurinpitomenettely.

Kukaan järkevä ihminen ei tänä päivänä kuitenkaan oikeasti usko, että taivaan portilla kysellään kirkon jäsenkirjaa.

Kysymys homoparien kirkollisesta vihkimisestä osoittaa jälleen kerran kirkon päätöksenteon kankeuden. Vaikka laki tasa-arvoisesta avioliitosta on näyttänyt jo vuosikausia lähitulevaisuuden asialta, kirkko on ollut haluton etenemään asiassa rivakasti. Suurimpana esteenä on kirkolliskokouksen määräenemmistövaatimus kirkkolakiin liittyvissä kysymyksissä. Luultavasti tämä aiheuttaa naispappeuskysymyksen tavoin vuosikymmenten repivän keskustelun kirkon hallintoelimissä.

Kirkon jahkailu ihmisten yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, vahvistaa kuvaa kirkon kovuudesta ja ihmisten arkielämän ymmärtämättömyydestä. Luterilainen kirkko piiloutuu vanhakantaisen oppinsa taakse, eikä aktiivisesti pyri tukemaan yhteiskunnan tasa-arvopyrkimyksiä.

Kuvaava esimerkki on synodaalikokoukseen osallistuville lähetetty keskusteluaineisto, jossa Kuopion piispa Jari Jolkkonen kuvailee kirkon oppia näin: ”Todellinen kirkko on löydettävissä ainoastaan näkyvän kirkon kautta, ei koskaan sen ohi. Suomessa kirkosta eroamisen tekee kipeäksi juuri se, että hengellisesti arvioituna se merkitsee eroa pelastavien armovälineiden yhteydestä ja jättäytymistä omaan varaan.”

Papilla ei siis ole valtaa siunata yhtään mitään tai ketään.

Kirkon olisi nyt syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja perustella homoparien kirkollinen vihkiminen samaan tapaan kuin aikoinaan naispappeus. Silloin kirkolliskokouksessa todettiin, ettei naispappeuskysymys ole mikään pelastuskysymys.

Ei ole muuten homoparien vihkiminenkään. Tällaiset yhteiskunnalliset tehtävät kuuluvat maallisen lain piiriin, eikä niillä ole pelastuksen kanssa mitään tekemistä. Kun kirkossa pyydetään avioliitolle Jumalan siunausta, Jumala itse lopulta päättää mitä Hän siunaa.

Papilla ei siis ole valtaa siunata yhtään mitään tai ketään.

JÄLKIKIRJOITUS

Luterilaisen kirkon oppiviidakko uhkaa muuttaa uskon sisällön mekaaniseksi insinööriuskoksi. Pahimmillaan kristinoppi on vain teoria ilman sidosta käytäntöön eli Marxin sanoin pelkkää skolastista masturbaatiota.

Pääkirjoitus

Aikamme megatrendi: vihreä populismi

Kuntavaalikentillä ei voinut välttyä törmäämästä pieniin vihreisiin miehiin tai naisiin, jotka osasivat retorisesti taitavan poliittisen käännytystyön. Ensin luodaan ohikulkijaan luja katsekontakti ja tarjotaan lämmin hymy. Kun kontakti on saatu, kysytään hyvin henkilökohtainen arvoihin ja tunteisiin vetoava kysymys: Ovatko sinulle ihmisoikeudet tärkeitä? Mitä ajatuksia sinussa herättää Itämeren tila?

Nämä viestit menevät tuntevan ihmisen ihon alle. Usein näistä kohtaamisista syntyy syvällinen ja arvolatautunut keskustelu. Ihminen on koukussa ja vihreistä tuli kuntavaalien suurin voittaja.

Viime sunnuntain Helsingin Sanomissa politiikan toimittaja Marko Junkkari kiinnitti kolumnissaan huomiota vihreiden muuttuneeseen poliittiseen strategiaan. Puheenjohtaja Ville Niinistö on myöntänyt, että uusi ”vihreä populismi” luottaa tarinallisuuden voimaan. Se haastaa ihmisten arvot ja tunteet sekä antaa ihmisen sielullisuudelle tilaa. Poissa on liiallinen rationaalisuuden ihannointi ja kuivat talousfaktat. Vihreät ovat oivaltaneet, että äänestyspäätös tehdään tunteella eikä järjellä.

Vieläkin vihreiden viestinnässä haisee oikeassa olemisen ylimielinen jäte.

”Vihreän populismin” taustalla on sen hyvistä puolista huolimatta kasa isoja kysymyksiä. Vaikka vihreät kutitteleekin vaalikentillä ja sosiaalisessa mediassa ihmisten herkkää puolta, se ei pääse itsetyytyväisyyden leimastaan.

Niinistö on muuttanut vihreiden viestintää kuuntelevampaan suuntaan, mutta vieläkin siinä haisee oikeassa olemisen ylimielinen jäte. Edelleen vaalikentillä monet vihreät ehdokkaat toitottivat ydinvoiman turmiollisuutta ja syyllistivät ydinvoiman kannattajia ”tämän planeetan tuhoajiksi”. Totuus on kuitenkin se, että ilman ydinvoiman lisärakentamista Kioton sopimuksen ilmastotavoitteisiin ei päästä.

Mitä ”vihreästä populismista” on otettava opiksi? Demaritkin ovat viime vaaleissa luottaneet, tosin heikolla menestyksellä, tarinallisuuden voimaan.

Vaaliviestintä on kuitenkin nojannut pääasiassa menneiden politiikan saavutusten hehkuttamiseen. Vaikka yleinen äänioikeus, peruskoulu ja kansanterveyslaki ovatkin huikeita saavutuksia, niiden varaan ei tulevaisuuden sosialidemokraattista vaalityötä voi rakentaa. On siis panostettava tarinallisuuteen, mutta niin, että katse on koko ajan tulevaisuudessa.

Pääkirjoitus

Vesistömme ovat muuttumassa muoviksi

Adrianmerellä lomaileva havahtuu rantavedessä, kun jalkoihin ei tarraudukaan meren levät vaan iljettävä muovisilppu. Isojen valtamerien jättimäiset muoviroskapyörteet ovat myös jo tunnettu ilmiö. 2050 merissä on kenties enemmän muovia kuin kalaa. Kasvit ja eläimet kärsivät, ravintomme heikkenee, turismi ehtyy.

Näkyvän roskan lisäksi mereen päätyy paljon kemikaaleja ja pienen pieniä mikromuovihiukkasia. Niitä kulkeutuu sinne esimerkiksi hulevesien mukana ja joissa. Haitallisia aineita irtoaa tiemaaleista, rakennusmateriaalesta ja vaatteista pesun yhteydessä. Ruotsissa on käyty isoa keskustelua jalkapallon tekonurmilta vesiin päätyvästä autonrenkaiden kumirouheesta. Myös liikennekäytössä henkilöauton renkaan painosta voi ”hävitä” jopa 10–20 prosenttia. Muoviroska, jonka näemme omin silmin rannoilla tai kaduilla edustaa vain pientä osaa vesistöihin joutuvasta jätteestä.

Kallavedestä on havaittu tutkimuksessa ikävän isoja mikromuovipitoisuuksia. Roskaa on siis myös järvissä. Kuinka paljon? Emme tiedä. Tutkimusta ei ole juuri nimeksikään. SYKE selvittää asiaa paraikaa, mutta resursseja on annettu liian vähän. Maamme joissa seilaavia mikromuovimääriä ei tunneta lainkaan. Kukaan ei myöskään kunnolla tiedä, miten mikromuovi Itämeren pohjassa käyttäytyy ja millaisia myrkkyjä se itseensä kerää. Jätteen kemia on tuntematon.

Maailma ei halua hukkua muoviin, vaikka se on jo osin todellisuutta.

Itämeren isoin ongelma on rehevöityminen. Heti toisella sijalla ovat haitalliset aineet kuten muoviroska ja erilaiset kemikaalit. EU:n tasolla tekeillä on muovistrategia. Myös Pohjoismaiden ympäristöministerit ovat lähteneet yhteistuumin taistoon muovijätettä ja mikromuoveja vastaan. Tämä on tärkeää. Valtion ja kuntien tasolla toimet ovat kuitenkin vielä aivan liian vähäiset.

Mikromuovien ja esimerkiksi vesistöihin päätyvien kemikaalien tutkimukseen on satsattava lisää rahaa. Kunnilla on oltava päivitetty itsearviointi siitä, mitkä sen vesistöjen roskaantumista aiheuttavat lähteet ovat. On syytä selvittää, tarvitaanko lainsäädännöllistä velvoittavuutta ja miten tuloksia seurataan. Valtion on resursoitava kuntia. Paikallistasolla ongelman selvittelyssä kannattaa tehdä yhteistyötä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tärkeää on myös kansalaisten tietoisuuden lisääminen mikroroskasta ja sen vähentämisestä. Myös jätehuollon on kiinnitettävä asiaan enemmän huomiota.

SDP on puhunut vahvasti kiertotalouden puolesta. Muoviroskan ja mikromuovien vähentämiseen on syytä panostaa bisnesmielessä. Maailma ei halua hukkua muoviin, vaikka se on paikka paikoin liki jo todellisuutta.

Suomessa haluamme jatkossakin uida tuhansissa puhtaisssa järvissämme ja syödä tuoretta kalaa, joka ei maistu muovilta.

Pääkirjoitus

Perussuomalaiset astuivat EU-miinaan

”Missä EU, siellä ongelma.” Tämä ”soinismi” osui pahasti perussuomalaisten omaan nilkkaan, kun se puoliväliriihen jälkilämmössä nielaisi esityksen hallintarekisterilaista karvoineen päivineen.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajaa Kaj Turusta (ps.) kävi melkein sääliksi, kun hän Twitterissä puolusteli lain etenemistä eduskunnan täysistuntoon: ”Ärsyttää uutisointi hallintarekisteristä, kun olen 1,5 vuoden väännön jälkeen saanut hyvän lopputuloksen.” Viestistä päätelleen Turunen ei ole lainkaan kartalla, mistä koko hallintarekisterilaissa on kysymys.

Hallintarekisterilain uudistus liittyy EU:n tuoreeseen arvopaperikeskusasetukseen, joka vapautti eri maiden arvo-osuusjärjestelmät kilpailemaan keskenään. Tätä ennen suomalaisten sijoittajien on suomalaisten yhtiöiden osalta pitänyt omistaa arvo-osuustili suoraan ilman hallintarekisteriä. Tämä pätee uudenkin lain osalta Suomeen.

Sitten asiaan tulee perussuomalaisten mentävä aukko. Jatkossa suomalainen sijoittaja voi omistaa suomalaisia arvo-osuuksia laillisesti toisen EU-maan hallintarekisterin suojissa. Tämä mahdollistaa räikeän verokeinottelun ja omaisuuden piilottelun.

Puheenjohtaja Timo Soini (ps.) kirjoitti plokissaan marraskuussa 2017, että hallintarekisterilaki toisi mukanaan ”lukuisia moraalisia ja käytännön ongelmia.” Tämän vuoksi hän lupasi olla edistämättä lakia hallintarekisteristä tämän hallituksen aikana.

Tällä tempoilevalla politiikalla perussuomalaiset putoavat kannatusmittauksissa pistesijojen ulkopuolelle.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Turunen on antanut virheellisesti ymmärtää, että EU-asetus on vietävä mukisematta Suomen lainsäädäntöön. Näin asia ei kuitenkaan ole. EU-lainsäädännössä on pykälä, jonka mukaan ”suoran omistuksen järjestelmää käyttävät maat saavat edelleen kieltää kansalaisiltaan hallintarekisteröinnin”. Tätä mahdollisuutta Suomi siis ei aio käyttää.

Hallituksen tuore temppu, jolla mahdollistetaan suomalaisen omaisuuden piilottaminen, on jälleen osoitus hallituspuolueiden kaverikapitalismista ja varakkaiden ihmisten suosimisesta. Turusen ruikuttavat perustelut suomalaisten sijoittajien epätasa-arvosta arvopaperimarkkinoilla kuulostavat alkeelliselta yritykseltä paikata suurta poliittista epäonnistumista. Tällä tempoilevalla politiikalla perussuomalaiset putoavat kannatusmittauksissa pistesijojen ulkopuolelle.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtionvarainministeri Petteri Orpo (kok.) taputtavat perussuomalaisten selän takana karvaisia käsiään. Kerrankin omistavan luokan suosiminen saadaan laittaa sumeilematta jatkuvasti kompuroivien persujen piikkiin.

Tämän viimeisen takinkäännön jälkeen kesäkuun puoluekokouksessa puhutaan maahanmuuttokysymyksen lisäksi myös suhteesta EU:hun. Ja mikäli ennusmerkit pitävät paikkansa, seuraavalla hallituskaudella perussuomalaisten suurin vaaliase on kansanäänestys Suomen irtautumisesta EU:sta.

JK: Näin vapun jälkeen eduskunta saa pohdittavakseen uuden alkoholilain. Vappukrapulaa potiessa onkin hyvä keskittyä miettimään, miten ”korjaussarjan” voisi saada entistä helpommin ja halvemmalla. Kansanterveydelliset haitat eivät paljon paina hallituspuolueiden maksoissa. Onneksi keskustalla on sentään Pekka Puska. Ainoa järjen ääni koko porukassa.

Pääkirjoitus

Sosialistien romahdus Ranskan presidentinvaalissa tuo mieleen Osmo Soininvaaran

Ranskan presidentinvaaleja osattiin pelätä hyvissä ajoin. Pelotteena ei ole ollut enempää eikä vähempää kuin EU:n kantavan Saksa–Ranska-akselin ja sitä myötä koko unionin hajoaminen Britannian brexit-äänestyksen ja Donald Trumpin nousun kaltaiseen populistiseen hurmokseen.

Pelkojen aihe, Front Nationalin puheenjohtaja Marine Le Pen, on ensimmäisen kierroksen jälkeen odotetusti edelleen mukana vaalissa. Vastassa on poliittisesti melko kokematon, oman paavoväyrysmäisen En Marche -kansanliikkeensä perustanut Emmanuel Macron, joka on kampanjassaan näkyvästi liehutellut EU-lippuja.

Euroopan Unionista ei vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen löydy monta täysijärkistä poliitikkoa, joka ei olisi ilmaissut tukeaan Macronille, kun vaihtoehto on tiedossa.

Le Pen ei erottaisi presidenttinä yksin Ranskaa muusta Euroopasta.

Pelot EU:n hajoamisesta ovat olleet koko ajan liioiteltuja. Ranskan poliittisessa järjestelmässä presidentin vahva asema edellyttää parlamentin tukea. Ja parlamentti valitaan presidentinvaalien jälkeen. Kun ranskalaisten enemmistö on mielipidemittauksissa ilmaissut olevansa EU:n puolella, on selvää, ettei Le Pen erottaisi presidenttinä yksin Ranskaa muusta Euroopasta.

Samasta syystä Macronin ihastelussa on hyvä olla maltillinen. En Marche -liikkeellä ei ole Ranskan nykyisessä parlamentissa yhtään paikkaa. Presidentinvaalissa romahtaneet perinteiset valtapuolueet ovat Macronin takana Le Peniä vastaan, mutta presidentin ja parlamentin suhde vaalien jälkeen on oma lukunsa. Asiantuntijat ovat ennakoineet Ranskaan poliittista sekasotkua, voitti toisen kierroksen kamppailun Le Pen tai Macron.

Ranskan vaalien toinen poliittinen huolenaihe on perinteisten valtapuolueiden alamäki. Sosialistien tulos oli Benoît Hamonin johdolla presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella puolueen historian huonoin, runsaat kuusi prosenttia äänistä.

Macronin nousu on esimerkki siitä, kuinka nopeasti tyhjästä pystyyn polkaistu poliittinen liike voi menestyä.

Vanhat puolueet eivät vaikuta kelpaavan ranskalaisille, mutta muutoksesta ei odotusten vastaisesti hyödy pelkästään populistinen Le Pen vaan myös yleisliberaali EU-myönteinen Macron ja vaaleissa hämmästyttävän hyvin menestynyt laitavasemmiston Jean-Luc Mélenchon.

Sosialistien tuskien taival johdattaa ajatukset Suomeen ja vihreiden veteraanipoliitikko Osmo Soininvaaraan. Soininvaara on povannut blogissaan poliittista lokeroa uudelle kasvavia kaupunkeja palvelevalle vasemmistoliberaalille puolueelle. Kannattajakunta puolueella olisi Soininvaaran mukaan jo valmiina porvarillisessa vasemmistossa, joka on kokoomuslaiseksi liian liberaalia, sosialidemokraatiksi liian oikealla ja vihreäksi liian vähän innostunut ydinvoiman vastustamisesta.

Macronin nousu on esimerkki siitä, kuinka nopeasti tyhjästä pystyyn polkaistu poliittinen liike voi nykymaailmassa nousta menestykseen. Sosialistien romahdus kertoo puolestaan siitä, ettei kunniakaskaan historia pelasta, kun kansa kääntää selkänsä.

Pääkirjoitus

SDP on isojen kysymysten edessä – miksi puolue hyytyi jälleen vaalien loppusuoralla?

Hämmästyttää. Kaikissa mahdollisissa vaaleissa äänestäneenä ei voi muuta kuin ihmetellä ihmisten passiivisuutta kuntavaaleissa. Suomessa naureskellaan muun muassa Pohjois-Korean vaaleille, joissa tulos on ratkaistu jo ennen vaaleja, äänestysprosentiksi päätetään lähes sata ja todellisia vaihtoehtoja valtaapitäville ei ole.

Mutta eikö Suomi, tuo Pohjolan peränpitäjä äänestysaktiivisuudessa, ole yhtä murheellinen tapaus: vapaat vaalit ja oikeasti mahdollisuus vaikuttaa siihen kuinka asioita hoidetaan omassa kotikunnassa. Ja lisäksi lukuisia innokkaita ja hyviä ehdokkaita yli puoluerajojen valmiita kantamaan työlästä vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta. Ja tulos on se, että yli 40 prosenttia äänioikeutetuista ei äänestäminen kiinnosta. Tässä koetellaan jo demokratian rajoja.

Huonosti meni kuntavaaleissa myös SDP:llä. Sosialidemokraatit saivat joko turpaan kuntavaaleissa tai torjuntavoiton. Tämä on jaarittelua. Tulos oli vähintään pieni pettymys, itsenäisyyden ajan huonoin kuntavaalitulos. Siitäkin huolimatta, että vaalitulosta perkaamalla käy ilmi, että SDP esimerkiksi menetti vähemmän ääniä ja valtuustopaikkoja kun ykköseksi tullut kokoomus. Mutta äänestysprosentti on, millä vaalitulosta yleensä arvioidaan.

Olennaista vaalituloksessa oli SDP:n kannalta se, että se oli ainoa oppositiopuolue, joka menetti kannatustaan. SDP hyytyi jo lähes perinteiseen tapaan vaalien loppusuoralla eli viimeisten kampanjapäivien aikana. Ennakkoäänestyksen hyvä tulos suli ääntenlaskennan edetessä.

Kuluttavaa vastakkainasettelua ei nyt kaivata.

SDP:llä riittää vaalituloksessa pohdittavaa. Miksi suurimman oppositiopuolueen viesti ei mennyt paremmin läpi? Miksi vaalityö ei kantanut äänestyspäivään saakka? Kuka voisi viedä puolueen voittoon seuraavissa vaaleissa?

SDP:n ulkopuolelta on jo aloitettu ääneenpohdinta puheenjohtaja Antti Rinteen asemasta. Puheenjohtaja kantaa vastuun puolueen menestyksestä, mutta avoimeksi kysymykseksi jää, olisiko puolue lopulta menestynyt paremmin jonkun muun johdossa. Esimerkiksi vihreiden vahvassa tuloksessa oli roimasti Ville Niinistö -lisää.

Olennaisempi kysymys on se, kannattaako tiiviin vaaliputken alkaessa aloittaa uudelleen vääntö puolueen puheenjohtajasta. Kuluttavaa vastakkainasettelua ei nyt kaivata. Tässä tilanteessa siinä on enemmän hävittävää kuin voitettavaa.

Sosiaalinen media on puoluejohdon otettava selvästi paremmin haltuun.

SDP:n vaalitulos liittyy puolueen johtoa enemmän murrokseen, jossa itseään ja yhteiskunnallista paikkaansa edelleen hakeva puolue nyt on. SDP:llä on vielä kesken uusiutuminen, jonka osa puolueista on jo käynyt läpi. Esimerkiksi sosiaalinen media on puoluejohdon otettava selvästi paremmin haltuun.

Huonosta vaalitulosputkesta huolimatta suunta on kohti parempaa. Yksi esimerkki tästä on nuorten vahva panos Lahden puoluekokouksessa ja vaaleissa.