Huvudnyheter

Lindtman på FSD:s fullmäktigemöte: “SDP måste vara en politisk kraft som enar nationen”

Topi Lappalainen
Antti Lindtman på FSD:s fullmäktigemöte i Helsingfors den 29 april 2023.

ABL publicerar riksdagsledamot Antti Lindtmans tal på FSD:s fullmäktigemöte i sin helhet. Lindtman är ordförande för riksdagsgruppen och kandiderar i partiordförandevalet.

ABL

 

 

Bästa vänner, bästa kamrater,

Tack för möjligheten att få hålla tal för er i dag. Valborg ligger precis runt hörnet och därmed även arbetarrörelsens högtidsdag. Jag vill därför i en anda av första maj tala med er i dag om den aktuella politiska situationen, partiets situation och om framtiden samt om min kandidatur att bli nästa partiordförande.

Den gångna politiska veckan har varit intressant. Regeringssonderingen är över och i torsdags berättade Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo att regeringsförhandlingarna inleds genast efter vappen med Sannfinländarna, SFP och Kristdemokraterna. Sonderingen fördes i några veckor och SDP var med i diskussionerna på ett seriöst sätt. Ett trovärdigt politiskt parti måste alltid sträva efter regeringsansvar, men inte till vilket pris som helst. När Orpo berättade om den regeringsgrund som han eftersträvade, kan man i efterhand konstatera att deras intresse av SDP i sonderingen nu var betydligt svagare än den som jag deltog i år 2015. Samlingspartiet hade också ett annat alternativ, men i valet betonades nu tydligt deras ekonomiska inriktning.

Naturligtvis uppstår genast frågan vad denna regeringsbas innebär för Finland. Vi får hoppas att de partier som går till Ständerhuset kommer ihåg framgångsfaktorerna i vårt land: satsningar på kunnande och hur viktigt det är för ett litet land att kunna samarbeta. I denna världspolitiska situation behöver Finland ett allt starkare internationellt samarbete och en europeisk närvaro. Det är viktigt att förbättra Finlands inflytande i EU och bygga upp fungerande partnerskap. Att vända sig inåt skulle vara ett stort misstag för vår välfärd och framgång.

Den kommande regeringen ska hålla fast vid ambitionen i klimatmålen. Det finns ingen tid att förlora i kampen mot klimatförändringen. Naturförlusten och den biologiska mångfaldens utarmning måste stoppas. Allt detta har ett väsentligt samband också med industrins förnyelse, där investeringarna i den gröna omställningen erbjuder stora möjligheter för Finland. Finland måste stå i främsta ledet i denna utveckling. Vi får inte missa möjligheterna att skapa nya företag, arbetstillfällen och tillväxt.

Besluten måste också fattas i tid. Jag hoppas verkligen att beslutsfattarna också kommer att ta i beaktade dem vars röst inte hörs så högt. Ju svårare tider, desto viktigare är det att besluten är rättvisa. Under de senaste åren har vi upplevt många stora och överraskande kriser. Först drabbades landet av en coronapandemi och sedan inledde Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina. Båda kriserna har påverkat människornas liv och ekonomi också här i Finland. Prisökningarna drabbar alla, men särskilt de som har lägst inkomst. Problemen med mental hälsa har ökat och efter coronan har det uppstått ett gap i utbildningen som vi måste hantera. Det är nödvändigt att nästa regering på allvar tar itu med dessa utmaningar i vår tid. Vi behöver lösningar.

Jag vill tillägga att en förnuftig regering strävar efter att bygga upp förtroende och söka stöd för sin politik även i samhället i stort. Finland har haft framgång uttryckligen genom att komma överens, inte genom att diktera. Överenskommelsen har byggt upp samhällets stabilitet och stärkt oss som nation. Jag hoppas att även den nya regeringen kommer att fortsätta på enighetens och samarbetets väg.

Mina vänner,

Vårt parti har förnyats och stärkts under de senaste åren. Detta återspeglades också i valresultatet. Socialdemokraterna fick ett starkt mandat från medborgarna när vi som statsministerparti utökade vårt mandat med tre platser. Tack till våra kandidater och stödteam. Valarbetet runt om i Finland var aktivt, vi hade höga mål, och det hårda arbetet gav verkligen också resultat.

Tack också till vår statsminister Sanna Marin. Sanna lotsade vårt land genom en coronapandemi och ledde oss in i Nato tillsammans med republikens president. Den socialdemokratiskt ledda regeringen hanterade inte bara kriser utan genomförde också viktiga reformer i vårt samhälle. Några goda exempel på detta är att social- och hälsovårdsreformen, familjeledighetsreformen, utvidgningen av läroplikten och ett avgiftsfritt andra stadie samt den nordiska modellen för arbetskraftsservice. Vi reformerade samhället i en mer jämlik riktning i enlighet med vårt partis mål.

Vi blev ifrågasatta angående de uppställda sysselsättningsmålen i regeringsprogrammet, om de var för ambitiösa och att vi inte skulle komma att uppnå detta. Man trodde inte på våra metoder. Vi visade att även den misstron inte var befogad. Sysselsättningen är nu rekordhög. Vi har genomfört de reformer som krävs för tjänster som bidrar till att öka sysselsättningen i riktning mot följande mål att uppnå en sysselsättningsgrad på 80 procent.

Sanna har nu meddelat att hon avgår som SDP:s ordförande. Sanna ledde partiet väl. Under Sannas ledning stärkte vi sammanhållningen i vårt parti. Det skapar uthållighet vid förändringstillstånd sådana som partiet åter står inför. Sannas arbete har fått stor uppskattning från allmänheten och även erkännande från omvärlden. Hon har fortfarande viktiga uppdrag framför sig att sköta för att främja rättvisa och skapa en bättre värld.

Socialdemokraterna står inför ett ordförandeval. Denna folkrörelse behöver en ordförande som förenar människor, inspirerar nya och reformerar samhället mot 2030-talet. Den nye ordföranden måste fortsätta att utveckla partiet. Vi behöver organisatorisk förnyelse, och våra partiavdelningar står i centrum för detta. Vår styrka är en omfattande och välfungerande partiorganisation. Denna styrka måste vi också trygga långt in i framtiden.

Mina vänner,

Jag har bestämt mig för att kandidera till ordförande för Finlands Socialdemokratiska parti.

Efter noggrant övervägande valde jag att snabbt klargöra mitt beslut, eftersom jag vill bygga ett framgångsrikt parti och ett hållbart samhälle. Detta vill jag göra tillsammans och i samarbete. Mina tankar kan förtydligas i tre visioner. Jag ser det som viktigt att:

  1. Finland är i framkant då det gäller hållbar utveckling
  2. Vårt samhälle är öppet, enat, progressivt och internationellt
  3. Vi måste främja en arbetslinje som stärker och säkerställer framtidens välfärd

Att bekämpa klimatförändringen och hejda naturförlusten är en av vår tids största frågor som också kommer att förändra de ekonomiska strukturerna avsevärt under de kommande årtiondena. Vi har inte råd att titta i backspegeln. Tvärtom är det uppenbart att övergången till en fossilfri ekonomi öppnar enorma möjligheter. Om vi behåller ambitionsnivån och är aktiva kan Finland i bästa fall få en betydande del av de nya investeringarna i grön övergång. Partiet ska målmedvetet främja denna förändring och göra Finland till en ny stor aktör inom fossilfri energi. På så sätt kan vi också vara större än vår storlek vid internationella bord och i bästa fall visa vägen för andra. Det är absolut nödvändigt att vi håller fast vid Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen och gå mot ett koldioxidneutralt samhälle senast 2035.

För att Finland ska ha inflytande i världen måste Finland vara ett öppet och internationellt samhälle. Landets framgång beror i slutändan på att vi är öppna för nya idéer och människor. Också det internationella samarbetet stiger högt i värde i den pågående geopolitiska konkurrensen och i den nya säkerhetspolitiska situationen. Vi måste hålla ögonen och öronen öppna, lyssna också – som republikens president sade – på de som har annan åsikt och bygga upp hållbara partnerskap. Budskap om fred behövs nu på ett väldigt speciellt sätt. Finland måste också vara ett enat och progressivt samhälle. Nationell enighet är en resurs för att bekämpa polarisering. SDP måste vara en politisk kraft som enar nationen.

Arbetslinjen stärker och säkerställer framtidens välfärd. Det måste löna sig att arbeta och landet behöver framgångsrika företag som skapar arbete och arbetsplatser. I stället för konfrontation behöver vi samarbete med näringslivet. I en situation där en allt större del av befolkningens inkomster och tjänster måste kunna finansieras genom arbete som utförs av en allt mindre del av befolkningen, måste alla bidra. Vi måste satsa på människors arbetsförmåga och kompetens.

Under de kommande åren måste vi gå mot en sysselsättningsgrad på 80%. Det är beslutsfattarnas ansvar att se till att sysselsättningstjänsterna fungerar individuellt. Betydelsen av träffar, samtal och handledning betonas i tjänsterna. Vi måste hjälpa långtidsarbetslösa att få arbete och stärka sysselsättningsläget för partiellt arbetsföra. Vi behöver en kontrollerad ökning av den invandring som leder till arbete och nya sätt att slå ner bopålarna i Finland.

Mina vänner,

Socialdemokraterna har alltid varit ett parti för framsteg och samarbete. Igenom hela historien har vi byggt upp ett samhälle där varje människa är värdefull och kan nå sitt bästa. Det är det samhälle vi har byggt upp genom samarbete. Det är hållbara värderingar även i dag. Om jag blir vald till ordförande för SDP vill jag fortsätta på den vägen.

Kampanjarbetet utförs inte ensam, utan tillsammans. Partiets och Finlands framtid byggs inte heller på egen hand. Jag bjuder in er alla till detta arbete. Låt oss visa vilken kraft som samarbetet innebär.

Med dessa ord vill jag än en gång tacka er för möjligheten att komma hit och tala till er och jag önskar er en god fortsättning på fullmäktigemötet och Glada Vappen så här lite i förväg!

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE