Kotimaa

Miesverkosto pillastui: ”Ei tulisi kuuloonkaan, että tyttöjä haukuttaisiin ja syyllistettäisiin”

lehtikuva / viena kytöjoki
lehtikuva / viena kytöjoki
lehtikuva / viena kytöjoki

Miesten tasa-arvo ry on pöyristynyt Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen näkemyksistä. Luukkainen syytti yhdistyksen mielestä viikonloppuna koulupoikia laiskureiksi, joita ei ponnistelu kiinnosta.

– Twitter-päivitys on seksistinen, poikia syyllistävä ja leimaava. Tällä asenteella ei ainakaan koulutuksen tasa-arvoisuutta edistetä tai poikien tilannetta paranneta.

Miesverkoston mielestä Luukkaisen purkaus paljastaa suomalaiseen opettajakuntaan pesiytyneen asenneongelman ja poikavastaisuuden. Se muistuttaa, että koululaitoksen tehtävänä on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

– On uskallettava sanoa suoraan, että koululaitos epäonnistuu tässä tehtävässään surkeasti. Sukupuolten väliset erot oppimistuloksissa ja koulumenestyksessä ovat OECD-maiden suurimpia. Poikien tappioksi.

Tasa-arvoyhdistys epäilee, että jos tilanne olisi päinvastainen, opettajajärjestöjen ja koulutusviranomaisten reaktio olisi aivan toista.

– Ei tulisi kuuloonkaan, että tyttöjä haukuttaisiin ja syyllistettäisiin. Silloin ei jätettäisi kiveäkään kääntämättä tilanteen korjaamiseksi ja koulun muuttamiseksi tytöille sopivampaan suuntaan. Ohjelmia, tutkimuksia ja resursseja riittäisi.

Yhdistys ihmettelee, että kun kyse on pojista, voi vastuun sysätä yksin heille.

– Mitään ei tarvitse tehdä toisin, mitään ei tarvitse tehdä paremmin. OAJ nostaa puheenjohtajansa johdolla kädet ylös. Missä on ammattiylpeys, missä on kunnianhimo?

Mitään järkeä ei ole siinä, että peruskouluistamme valmistuu ”armovitosilla” poikia ja myös tyttöjä.

Miesten tasa-arvo ry:n mukaan motivaatio, tai hyvätkään suoritukset eivät välttämättä takaa pojille hyvää koulumenestystä.

– Epäoikeudenmukainen kohtelu saa monet pojat vierastamaan koulunkäyntiä, mikä sitten näkyy suorituksissa ja tuloksissa. Poikiin kohdistuva sukupuolisyrjintä on keskeinen syy koulutuksen epätasa-arvoisuuden lisääntymiseen.

Yhdistys ei ole vakuuttunut OAJ:n laatimasta ”tasa-arvon tiekartasta”.

– Ohjelma ei kuitenkaan sisällä ainuttakaan konkreettista esitystä siitä, miten koulua ja koulutusta tulisi uudistaa, jotta nimenomaan poikien oppimistulokset, koulumenestys ja opiskelumotivaatio paranisivat. OAJ ei totisesti ponnistele tai näe vaivaa poikien tilanteen korjaamiseksi.

Järjestön mielestä Luukkainen on oikeassa todetessaan, että vaatimustasoa on kouluissamme jatkuvasti vain laskettu.

– Mitään järkeä ei ole siinä, että peruskouluistamme valmistuu ”armovitosilla” poikia ja myös tyttöjä, jotka eivät osaa edes kunnolla lukea tai kirjoittaa.

MTA ry:n mielestä on selvää, ettei koulunkäynti voi olla, eikä sen pidä olla, pelkkää huvittelua ja hauskanpitoa. Koulussa lasten on opittava tekemään töitä ja hoitamaan velvollisuutensa.

– Vastuu vaatimustason laskemisesta ei kuitenkaan kuulu näille lapsille, vaan se kuuluu niille aikuisille, jotka ovat sallineet vaatimustason pudota. Luukkaisen pitäisi kohdistaa kritiikkinsä heihin.

Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole varaa haaskata poikien potentiaalia.

Miesten verkosto uskoo, että poikien koulumenestystä ja koulutuksen tasa-arvoisuutta voitaisiin edistää varsin helposti, jos niin vain haluttaisiin.

– Esimerkiksi säännölliset, ulkoilua ja liikuntaa sisältävät, välitunnit parantaisivat kouluviihtyvyyttä ja keskittymistä tunneilla. Poikien kannustus ja kehuminen auttaisivat myös, sillä tutkitusti poikia kehutaan selvästi vähemmän kuin tyttöjä jo varhaiskasvatuksessa.

Yhdistyksen mielestä kouluarvostelun tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus voitaisiin varmistaa anonyymeilla, valtakunnallisilla tasokokeilla. Myös miesopettajien määrää lisäämällä pojat saisivat positiivisia miehen malleja koulumaailmassa.

– Suomen kaltaisella pienellä maalla ei yksinkertaisesti ole varaa haaskata poikien potentiaalia. Se on inhimillisesti, kansantaloudellisesti ja tasa-arvon kannalta järjetöntä. On väärin ajatella, että pojat eivät voisi menestyä tai ahkeroida. Poikien parempi menestys edellyttää koululaitoksen perusteellista uudistamista. Se edellyttää vaatimustason nostamista kautta linjan, mutta se edellyttää myös poikien tukemista ja heihin uskomista, Miesten tasa-arvo ry vetoaa.

Miesten tasa-arvo ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka mielestä sukupuolten tasa-arvo ei ole pelkkä naisasiakysymys vaan sen on koskettava myös miehiä ihmis- ja perusoikeuksien mukaisesti.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat