Työmarkkinat

”Omaiset ovat huolissaan läheistensä hoivasta” – hoitajaliitto vaatii laaturekisteriä, sotea ei voi jäädä odottamaan

Lehtikuva / Martti Kainulainen
Lehtikuva / Martti Kainulainen
Lehtikuva / Martti Kainulainen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on huolissaan asiakkaiden ja työntekijöiden mahdollisuudesta saada tietoa hoivakotien oloista.

Puheenjohtaja Silja Paavola (kuvassa) ehdottaakin perustettavaksi kaikille avointa julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden laaturekisteriä. Siihen kirjattaisiin yksikön toimilupa, valvonta-asiat ja omavalvontasuunnitelma.

– Me emme voi odottaa sote-uudistusta tämän asian kanssa. Omaiset ovat huolissaan läheistensä saamasta hoidosta ja hoivasta, eikä tällä hetkellä tietoa ole vapaasti saatavilla. Kyse on julkisista asiakirjoista.

Super on tyytyväinen, että valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot tavoittelevat yhteistä Soteri-rekisteriä.

– Sen käyttöönotto on nyt epävarmaa, kun sote- ja maakuntauudistus kaatui. Palveluntuottajien listaamisen lisäksi olisi ensisijaisen tärkeää kirjata ja julkaista avoimesti ajantasaista tietoa palveluiden todellisesta laadusta.

Liiton mukaan avoimuudesta hyötyisivät palveluja kartoittavat kunnat ja omaiset, erityisesti silloin, jos valinnanvapaus halutaan tulevaan sote-malliin.

– Laaturekisteri helpottaisi myös työvoimapulasta kärsivien hoitoyksiköiden rekrytointia, kun hyvästä laadusta kerrottaisiin luotettavasti.

”Nimetön ilmiantokanava suoraan viranomaiselle olisi turva työntekijöille.”

Sote-yksiköiden on aina laadittava julkinen omavalvontasuunnitelma. Super on havainnut, että se ei välttämättä ole ajan tasalla tai sitä ei ole laadittu Valviran ohjeistamalla tarkkuudella yhdessä henkilöstön kanssa.

– Yleensä suunnitelmaan kirjataan esimerkiksi ”henkilöstömäärä on riittävä”, vaikka siinä pitäisi eritellä, kuinka monta työntekijää on missäkin tehtävässä ja ovatko he koko- vai osa-aikaisessa toimessa.

Omavalvontaan kuuluu työntekijöiden ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Lain mukaan työnantajan on puututtava välittömästi epäkohtiin ja ilmoitettava niistä edelleen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranhaltijalle.

Ongelmia on kuitenkin syntynyt. Työnantaja voi syyttää työntekijää luottamuksen rikkomisesta, eikä vie asiaa eteenpäin valvovalle viranomaiselle.

– Nimetön ilmiantokanava suoraan viranomaiselle olisi turva työntekijöille. Se varmistaisi sen, että jokaisesta epäkohdasta uskalletaan ilmoittaa lain edellyttämällä tavalla. Sillä olisi myös ennaltaehkäisevä vaikutus väärinkäytöksiin ja siten suuri merkitys hoidon laadulle sekä asiakas-, potilas- ja työturvallisuudelle, Paavola tähdentää.

Sote-palveluihin keskittyvä ilmiantokanava kattaisi kaikki erilaiset hoivapalvelut. Vastaavaa mallia voisi Superin mielestä hyödyntää myös varhaiskasvatuksen yksiköissä, joissa henkilöstöä on usein liian vähän suhteessa lasten määrään.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 6 Demokraatti
HYVÄN TÄHDEN - Hussein al-Taee on kulkenut pitkän matkan
HYS! - Mitä Mitä se sulle kuuluu, mitä mä tienaan?
BREXIT - Tulevaisuus jonka ei pitänyt toteutua
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


DEMOKRAATTI

Demokraatti 7/19: Oho! Miten tässä nyt näin kävi? Norja on hoitotyön onnela, Minä-minä-ero! Miksi Ville Virtanen katsoo muualle?
21.3.2019

Luetuimmat


Uusimmat