Politiikka

Päätoimittajilta kannanotto lähdesuojan turvaamiseksi tiedustelulainsäädännössä: esittää 3 kohdan listan

Istock
Istock

Eduskunta käsittelee tällä viikolla hallituksen esityksiä sotilas- ja siviilitiedustelulaeista. Päätoimittajien yhdistys haluaa muistuttaa kannanotossaan toimittajan työhön liittyvistä ongelmista lakiesityksissä. Samalla yhdistys esittää kantansa, miten ongelmilta voidaan välttyä uudessa tiedustelulainsäädännössä.

”Lakiesityksen mukaan viesti täytyy hävittää välittömästi, eikä siitä ole ilmoitusvelvollisuutta tiedustelun kohteelle. Vaikka menettelyä perustellaan lähdesuojan kunnioittamisella, siinä on useita ongelmia. Toimittajat eivät, muista ryhmistä poiketen, saisi koskaan tietoa siitä, että he ovat olleet tiedustelutoiminnan kohteina, vaikkakin vahingossa. Hävittäminen käytännössä estää tapauksen tarkan arvioinnin jälkikäteisessä laillisuusvalvonnassa. Lisäksi on vaara, että myös vahingossa saadun tiedon kuulumista virkamiehen vaitiolovelvollisuuden piiriin ei tiedosteta.”

Yhdistys arvioi, että näiden tekijöiden yhdistelmänä toimittajan lähdesuoja ja oikeusturva vaarantuvat.

Siksi yhdistys esittää kolmen kohdan listan lähdesuojan turvaamiseksi:

1) Eduskunnan tuleva tiedusteluvaliokunta tiedustelun parlamentaarisena valvojana sekä tuleva tiedusteluvalvontavaltuutettu tiedustelun laillisuusvalvojana käyttävät jo voimassa olevassa laissa tiedustelutoiminnan valvonnassa annettua oikeuttaan saada selvitys siitä, miten tiedusteluviranomaiset jo etukäteen varmistavat lähdesuojan toteutumisen edellä kuvatuissa vahinkotilanteissa, ja että tiedusteluvaliokunta ja tiedusteluvalvontavaltuutettu pyytävät vuosittain jälkikäteen selvityksen vahinkojen lukumäärästä ja niiden käsittelystä.

2) Tiedusteluvaliokunta ja tiedusteluvalvontavaltuutettu pyytävät selvityksen, miten virkamiehen salassapitovelvollisuus toteutuu vahinkotilanteissa, ja ryhtyvät toimenpiteisiin rikosoikeudellisen vastuun selvittämiseksi, mikäli käy ilmi, että virkamies on paljastanut virkasalaisuuden edellä kuvatussa vahinkotilanteessa.

3) Tiedusteluvalvontavaltuutettu raportoi tiedustelukiellon alaiseen viestintään kohdistuvien vahinkojen määrästä vuosittaisessa toimintakertomuksessaan, jotta sekä poliittiset päättäjät että muu yhteiskunta pystyvät seuraamaan tiedustelukiellon tosiasiallista toteutumista.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 14 Demokraatti
60 000 - Hallitusohjelman perusta on paraneva työllisyys
Corbynismin kriisi - Brexit rokotti Labouria
Tahtomattaan guru - Petteri Taalas
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Rane Aunimo

Väärin korotettu eli kuinka oikeiston papukaijat pesivät kasvonsa yhdessä yössä eläkeläistenkin ylimmiksi ystäviksi
10.7.2019

Luetuimmat


Uusimmat