Professorilta rajut moitteet medialle: ”Teette Sauli Niinistön vaalityötä”

Kuva: Lehtikuva/Roni Rekomaa
Valtio-opin professorin Tapio Raunion mielestä presidentti Sauli Niinistöä kohdellaan silkkihansikkain.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio on pettynyt median toimintaan tasavallan presidentin työn ja toimien käsittelyssä presidentinvaalien alla.

– Istuvaa presidenttiä kohdellaan silkkihansikkain. Eli käytännössä media tekee hänen vaalityötään, Raunio paukuttaa Demokraatille.

– Osittain tietysti se on luontevaa, koska tuleehan median seurata poliitikkoja ja olla vallan vahtikoirana. Mutta presidentin kohdalla media ei ole vallan vahtikoira, vaan se on tavallaan vain presidentin toimien seuraaja ja niistä informoija, hän jatkaa.

Raunion mielestä tilanne ei ole reilu muita presidenttiehdokkaita kohtaan.

Presidentti Niinistön suosio on todella korkeissa lukemissa.

– Se tarkoittaa sitä, että media ei varmaan oikein uskalla sanoa poikkipuoleista sanaa presidentin toimista, koska se voisi herättää lukijoissa ärtymystä.

– Tässä on varmaan sekin, että meillä on pitkään ollut jo kulttuuri, jossa presidentti on vähän ollut arvostelun yläpuolella.

– Jopa Halosen presidenttikaudella, jolloin oli paljon kahnausta hallituksen ja presidentin välillä, tapa, jolla media käsittelee presidenttiä, oli selkeästi erilainen kuin tapa jolla kohdellaan niin sanottuja puoluepoliitikkoja.

Niinistö teki ”karhunpalveluksen puolueille”.

Raunion mielestä hyvä, tuore esimerkki median toiminnasta on se, kun tasavallan presidentti Niinistö päätti, ettei hän tavoittele puolueen ehdokkuutta presidentinvaaleihin vaan suoraa kansan ehdokkuutta.

– Minkä takia tätä ei kriittisesti tarkasteltu, koska sillähän on kielteisiä vaikutuksia. Se johtaa siihen, että tällöin tavallaan tehdään karhunpalvelus puolueille, jotka ovat kuitenkin edustuksellisen demokratian kivijalka. Minä olen aivan varma siitä, että jos istuva presidentti tulee uudelleen valituksi, hän kyllä muistuttaa, että hän on kansan valitsema eikä ole minkään puolueen ehdokas.

Raunio pitää jossain määrin mahdollisena jopa sitä, että Niinistön kriittistä käsittelyä pelättäisiin mediassa taloudellisten syiden vuoksi.

– Me tiedämme tälläkin hetkellä, että 3/4 kansasta on suurin piirtein istuvan presidentin takana. Jos jokin media, oli kaupallinen tai julkinen, ottaa näkyvästi kantaa istuvan presidentin toimia vastaan niin kyllähän se voi herättää lukijoissa ärtymystä.

– Tietenkään minä en voi tätä todistaa. Luulen, että siellä on enemmän taustalla vain se, mihin me olemme tottuneet Suomessa eli meidän poliittinen kulttuurimme, jossa presidentti on vähän puoluepolitiikan yläpuolella ja tavallaan vähän tietyllä tapaa arvostelunkin yläpuolella, hän lisää.

Raunio kertoo ihmettelevänsä myös sitä, miksi media raportoi kaikista presidentin toimista.

– Esimerkiksi juuri tällaiset Ruotsin prinsessojen kättelyt.

Hän toivoo analyyttisempää ja kriittisempää Niinistön puheiden ja kirjoitusten käsittelyä.

Raunio ottaisi presidentiltä hallituksen nimittämisen vallan pois.

Demokraatti haastatteli Rauniota tänään Helsingissä eduskunnan Kansalaisinfossa sen jälkeen, kun oli julkaistu valtiollisten instituutioiden valtaa käsittelevä kirja Poliittinen valta Suomessa (Vastapaino). Raunio on yksi kirjan toimittajista. Kirjassa käsitellään myös median roolia, muttei Raunion toimesta.

Kirjassa Åbo Akademin valtio-opin professori Guy-Erik Isaksson kirjoittaa hallituksen muodostamisesta.

Perustuslain muutosten jälkeen presidentillä ei ole tänä päivänä käytännössä valtaa hallitusta muodostettaessa. Presidentti kuitenkin muodollisesti nimittää pääministerin ja muut ministerit pääministerin ehdotuksen mukaisesti.

Isakssonin mielestä on perusteltua kysyä, ”miksi presidentti ylipäätään on mukana hallituksen muodostamisessa”.

Hän toteaa, että presidentin osallistuminen voidaan rinnastaa useiden monarkioiden käytäntöön.

Raunio kuvaa asiaa Demokraatille samalla tavalla:

– Se on tällä hetkellä symbolinen rooli eli vähän niin kuin monarkeilla on.

– Tietysti voidaan kysyä sitä, että jos vaikka Suomen puoluejärjestelmä jossain vaiheessa menisi johonkin kaaokseen ja hallituksen muodostaminen on vaikeata, nousisiko presidentti siinä vaiheessa aktiiviseksi vallankäyttäjäksi hallituksen muodostamisessa. Tämä on vähän kaksipiippuinen asia. Toisaalta se voisi olla hyvä juttu, että sitten on tavallaan vähän niin kuin välien selvittelijä, Raunio pohtii.

– Mutta toisaalta sellaisessa tilanteessa puolueet voisivat piiloutua presidentin selän taakse. Ajatushan nyt on se, että vaikka puolueet riitelisivät keskenään, ne kuitenkin saisivat sitten muodostettua hallituksen.

Raunion mielestä olisi kuitenkin selkeintä, että presidentin valta poistettaisiin eli eduskunta valitsisi ja myös nimittäisi hallituksen.

Sipilän prosessikaaviot eivät tyydytä.

Tapio Raunio on itse kirjoittanut kirjaan muun muassa EU:sta ja kansainvälisyydestä Suomen politiikassa. Hän ei ole tyytyväinen suomalaisen EU-keskustelun tasoon.

”Hallitus toki keskustelee EU-politiikasta suomalaisesta näkökulmasta, mutta omia, unionin instituutioiden esityslistojen ulkopuolisia EU-asioita ei hallituksessa ole juurikaan käsitelty. Lisäksi on syytä painottaa, että niin hallituksessa kuin eduskunnassakaan suurin osa EU-asioista ei herätä varsinaista keskustelua”, hän kirjoittaa.

Hallituksemme ohjastamaa EU-keskustelua Raunio pitää ”olemattomana”.

– Meillä on hallituksessa ministereitä, joille EU ei ole heidän asiansa. Tässä oli eri asia Paavo Lipposen (sd.) aikana, myöskin Matti Vanhasen (kesk.) aikana ihan selvästi ja Jyrki Katainenkin (kok.) on ollut EU-miehiä. Nyt meillä selkeästi tällaista poliittista EU-johtajuutta ei löydy hallituksesta.

Vielä suuremmaksi syyksi EU-keskustelun vähäisyyteen Raunio laskee hallituspuolueitten sisäisen ja niiden välisen eripuran EU-asioissa.

– Ratkaisu on sitten se, että Sipilä (kesk.) menee esittämään näitä prosessikaavioitaan, joiden ainoa sanoma on se, että nyt on hyvä, että EU:n ei pitäisi kehittyä mihinkään suuntaan, Raunio tuhahtaa.

Miten EU-keskustelua sitten saataisiin Suomessa eteenpäin?

– Sitä kautta, että meillä olisi yhtenäisempi hallitus, jolla olisi selkeämpi EU-visio.

”Jos runtattaisiin tämä asia, niin Suomi jaetaan kahtia syvemmin kuin 100 vuoteen” – Niinistön mukaan kansaa on kuultava Nato-jäsenyydestä päätettäessä

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Jatkokautta hakeva istuva presidentti Sauli Niinistö toteaa, että kansan mielipidettä on jollain tavalla kuultava Nato-jäsenyydestä päätettäessä. Hänen mukaansa tätä edellyttää myös Nato.

Niinistö ei lämpene ajatukselle, jossa presidentti ja hallitus ”runttaisivat” asian kokonaan kansaa kuulematta.

– Jos vielä runtattaisiin eduskunta päättämään tämä asia, niin Suomi jaetaan kahtia syvemmin kuin sataan vuoteen, se on aivan varma, kokoomustaustainen kansanliikkeen ehdokkaana oleva Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa Suomen kaltaisessa perinteisessä demokratiassa kansan mielipide on selvitettävä legitiimisti eli yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

– Että myöskin ne, jotka jäävät tappiolle voisivat myöntää sen, että oikein meneteltiin, Niinistö sanoo STT:n haastattelussa.

Hän korostaa, että kansan mielipiteen kuuleminen tapahtuisi vasta neuvotteluiden lopputuloksesta.

Luotettava mittaamisen tapa olisi kansanäänestys, mutta Niinistö hyväksyy myös jonkun muun yhtä luotettavan tavan, jos sellainen löydetään.

Jos asia ajankohtaistuisi, niin kansan mielipiteen kuuleminen voisi Niinistön mukaan olla esimerkiksi mahdollista – joskin vaikeaa – myös eduskunta- tai presidentinvaalien yhteydessä. Silloin asian pitäisi olla vaalien selkeä pääteema.

Suomi ei nykylinjauksen mukaan ole hakemassa Nato-jäsenyyttä, mutta pitää mahdollisuuden siihen avoimena.

EU:ssa ollaan hakemassa myös linjoja talous- ja rahaliiton kehittämisestä.

Puolustusyhteistyön ohella EU:ssa ollaan hakemassa linjoja talous- ja rahaliiton kehittämisestä. Komissio antoi ehdotuksensa rahaliiton uudistamisesta viime keskiviikkona.

Niinistö toteaa ehdotusten lisäävän yhteisvastuuta, mikäli ne toteutuisivat.

– Komission ehdotus on kyllä melkoinen, hän sanoo.

Niinistö ottaa esimerkin omista kokemuksistaan valtiovarainministerinä vakaus- ja kasvusopimuksen ensi vuosista.

– Minulle oli suoraan sanoen pettymys, että noin kolmen vuoden päästä, kun Euroopan unionin hallitukset vaihtuivat, alkoi sopimus käytännössä muuttua. Muuntuminen johti yhteisvastuun suuntaan, vaikka nimenomaan keskeinen pointti oli, että no bail out, ei yhteisvastuuta. Tämä on varmasti tehnyt minusta vähän varovaisen näissä finanssiasioissa, Niinistö sanoo.

Niinistö sanoo näkevänsä ”helposti vähän mörköjäkin” sen suhteen, että linjaukset EU:n puolustusyhteistyön kehittämisestä ja talous- ja rahaliiton uudistuksista koplattaisiin yhteen.

–Finanssipuolen aika reippaan puoleiset ehdotukset eivät toivottavasti heijastu tuonne turvallisuuspuolelle, ettei tule mitään niputusta, Niinistö sanoo.

Niinistö puhuisi puolustuksen sijaan turvallisuusyhteistyöstä. Hän haluaa erottaa turvallisuuden omaksi teemaksi, sillä hän ei muista maailman historiasta unionia, jonka ensimmäinen lähtökohta ei olisi ollut turvan takaaminen unionin jäsenille. EU poikkeaa tästä.

Presidentti voi linjata arvoja ja periaatteita, ei euroja.

Presidentin toiminnan ytimessä ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Samalla presidentiltä on kaivattu arvojohtajuutta ja vaalikampanjoissa on nostettu esille myös muun muassa sote-uudistusta.

Niinistön mielestä on vaikea vetää raja, mikä on arvojohtajuutta ja mikä sopimatonta puuttumista sisäpolitiikkaan.

Niinistön mukaan presidentti voi linjata arvoja ja periaatteita, ei euroja tai prosentteja.

– Ihan selvä rajankäynti kulkee minusta silloin kun aletaan puhua esimerkiksi budjettirahoituksesta, Niinistö sanoo.

”Puhemies on kutsumassa palaverin koolle” – Puolueilta odotetaan näkemyksiä kiisteltyihin sopeutumiseläkkeisiin vielä ennen joulua

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Eduskuntapuolueilta odotetaan vielä ennen joulua näkemyksiä, miten ne suhtautuvat kansanedustajille maksettuihin kiisteltyihin sopeutumiseläkkeisiin.

Eduskunnan puhemiehen Maria Lohelan (sin.) ja eduskuntaryhmien edustajien on määrä keskustella sopeutumiseläkkeistä lähimmän parin viikon aikana.

– Puhemies on kutsumassa tällaisen palaverin koolle vielä ennen joulua, vahvisti pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sunnuntaina.

Puhemies Lohelan puoluekollega Simon Elo uskoo, että myös ensimmäistä ulostuloa sopeutumiseläkeasiassa voi odottaa ennen joulua.

– Kyllä se (asia) vaatii vielä ensi vuonna varmasti käsittelyä, mutta sanotaanko, että (ennen joulua odotetaan) vähintään alustavia näkemyksiä (eduskunta)ryhmiltä, mihin suuntaan kehitystä pitäisi viedä, sinisten eduskuntaryhmää johtava Elo kuvailee.

Sopeutumiseläkejärjestelmä on saanut voimakasta julkista kritiikkiä. Ennen vuotta 2011 eduskuntaan valitut kansanedustajat ovat oikeutettuja sopeutumiseläkkeeseen, jos he ovat työskennelleet kansanedustajina vähintään seitsemän vuotta.

Sopeutumiseläke korvattiin vuonna 2011 sopeutumisrahalla, jonka edut ovat sopeutumiseläkettä suppeampia.

Kyseessä on ainutlaatuinen tilanne.

Sinisten Elon mukaan kansanedustajien sopeutumiseläkkeeseen mahdollisesti tehtävät muutokset vaatisivat eduskunnassa varsin laajaa yksimielisyyttä sekä perustuslaillisten näkökohtien huomioimista.

– Täytyy ottaa huomioon myös perustuslailliset kysymykset eli miten voidaan takautuvasti puuttua tällaiseen etuuteen, sanoo Elo.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen on jo aiemmin arvioinut, että mahdolliset muutokset kansanedustajien sopeutumiseläkkeeseen menevät myös perustuslakivaliokunnan punnittavaksi.

Viljasen mukaan perusasetelma olisi se, että lähdetään jälkikäteen puuttumaan sellaiseen eläkejärjestelmään, joka on jo olemassa. Hän korostaa, että kyseessä on ainutlaatuinen tilanne.

– Tämä ei vastaa yleisen eläkejärjestelmän vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä. Tässä on luotu järjestelmä, jossa ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä on tavallaan työttömyyden turvan vuoksi luotu erillinen kansanedustajia koskeva eläkejärjestelmä, Viljanen sanoi viime kuussa STT:lle.

Valtakunnansovittelija Helle: Lakko uhkaa yhä vakuutusalaa – sovittelu jatkuu tiistaina

Kuva: Lehtikuva / Mikko Stig

Vakuutusalaa koskevan lakonuhan sovittelu jatkuu tiistaina aamupäivällä, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle.

Jos sopua ei löydy, ensimmäinen kahden päivän mittainen lakko uhkaa alkaa maanantaina 18. joulukuuta.

Riita koskee työaikoja ja erityisesti viikonloppuna tehtävää työtä. Vakuutusväen liitto on jo julistanut alalle ylityökiellon.

Vakuutusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä.

Työriitaa soviteltiin valtakunnansovittelijan johdolla sunnuntaina.

Hallitusryhmät: Alkoholiveroa ei koroteta, jos kauppoihin ei saada 5,5 % vahvuisia juomia

Kuva: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Alkoholiveroihin kaavaillut korotukset ovat peruuntumassa, mikäli eduskunta ei hyväksy alkoholiprosentin nostoa hallituksen linjaamaan 5,5:een.

Asia vahvistetaan hallitukseen kuuluvista keskustasta ja sinisistä. Myös hallituskumppani kokoomus on aiemmin kytkenyt yhteen alkoholin prosenttikorotuksen ja veronkorotuksen.

Eduskunta äänestää vielä ennen joulua laista, joka toisi nelosoluen ja lonkeron ruokakauppojen hyllyille. Tämän jälkeen olisi tarkoitus päättää alkoholiveron korottamisesta 100 miljoonalla eurolla.

– Nämä liittyvät yhteen. Eli ei tule veronkorotusta, ellei hallituksen esitys tällä 5,5:llä (prosenttirajalla) mene läpi, sanoo hallituspuolue sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

Pääministeripuolue keskustan aiemmin vaatiman kompromissin mukaan hallituspuolueiden kansanedustajat saavat äänestää prosenttirajasta vapaasti eli myös nykyisen 4,7 prosentin rajan puolesta.

Siksi on vielä epäselvää, meneekö hallituksessa linjattu ehdotus 5,5:n prosenttirajasta lopulta läpi.

Se summa pitää tietysti raapia jostain muualta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen vahvistaa, että alkoholin prosenttikorotus ja veronkorotus ovat yhteydessä toisiinsa.

– Näin on näreet, mutta veronkorotuksella on laskettu saatavan 100 miljoonaan euron verotuotto ja se (summa) pitää tietysti raapia jostain muualta sitten siinä tapauksessa (että prosenttikorotus ei toteudu), sanoo Kaikkonen.

Sinisissä uskotaan, että verotuloihin mahdollisesti syntyvä aukko voitaisiin paikata pikaisella aikataululla valtion ensi vuoden budjettiin.

– Nopeassa aikataulussa pitää sitten katsoa, miten se 100 miljoonaa hoidetaan muulla tavalla, mutta olen vakuuttunut, että se pystytään hoitamaan, sanoo Elo.

STT ei sunnuntaina tavoittanut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Kalle Jokista kommentoimaan asiaa.

Kansliapäällikkö syyttää professoria totuuden monopolisoinnista – ”Kunnianloukkauksen tasoa”

Kuva: Lehtikuva / Irene Stachon

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee toteaa Heikki Hiilamon aikaisemmin tänään julkaiseman kirjoituksen kuvastavan juuri sitä ongelmaa mikä Suomessa on yhteiskunnallisen päätöksenteon valmistelussa usein vikana:

– Yhdestä näkökulmasta kompleksisen kokonaisuuden tarkastelua niin, että  keskinäisriippuvuudet jätetään huomioimatta, Sillanaukee kommentoi Demokraatille sähköpostitse. 

Sillanaukeen vastaus liittyy Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon puheenvuoroon, joka julkaistiin aikaisemmin tänään Helsingin Sanomissa.

Hiilamo esitti kirjoituksessaan muun muassa, että sote-uudistuksen keväisessä valmistelussa valmistelijat jyräsivät asiantuntijat ja alemman tason virkamiehet, jotka olivat varoitelleet uudistuksen vaaroista.

– Sote-yritysten lobbarit ja eräät korkeimmat virkamiehet tekivät kaikkensa, ettei soten piiloagenda, sote-yritysten edun ajaminen, olisi paljastunut, Hiilamo kirjoitti, nimeämättä kuitenkaan ketään suoraan syytöksensä kohteeksi.

Esityksen siirryttyä puolestaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, nähtiin siellä Hiilamon mukaan erikoinen näytelmä. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee yritti kumota myös ministeriön omien asiantuntijoiden kritiikin, Hiilamo kirjoitti.

Jutussa yritetään monopolisoida totuutta.

– Hiilamon väite on kunnianloukkauksen tasoa ja jutussa yritetään monopolisoida totuutta, Sillanaukee puolestaan vastaa Demokraatille.

– Nykyinen sekava tilanne kunnissa on seurausta voimassa olevasta lainsäädännöstä eikä minun tai kenenkään muunkaan toimenpiteistä. Me yritämme sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtiovarainministeriössä saada aikaiseksi lakia, joka velvoittaisi kaikkia palvelun tuottajia noudattamaan samoja sääntöjä ja velvoitteita maakunnan ja valtion ohjauksessa, niin että palvelun tarvitsija olisi se, jonka etu toteutuu.

Tällä hetkellä näin ei Sillanaukeen mukaan ole erityisesti paljon palveluita tarvitsevien kohdalla.

– Heidän palvelujaan tuottavat jatkossakin julkisen palveluntuottajan lisäksi monet järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Elämme jo nyt teknologisen murroksen aikaa, joka mahdollistaa muun muassa niin palvelujen tarvitsijalle kuin palvelujen tuottajalle saada parhaita palveluja tai parhaitten osaajien neuvoja muualtakin kuin oman kuntansa tai maakuntansa alueelta. Tämä on huomioitava sote-ratkaisua mietittäessäkin. 

Sillanaukee huomauttaa, että kaikkia palveluita ei ole missään päin Suomea mahdollista saada integroitua saman maakunnallisen tuotanto-organisaation sisään.

– Tämä kokonaisuus on saatava toimimaan niin, ettei palveluntuottajan etu ole ensisijainen vaan nimenomaan palvelujen tarvitsijan.

– Kolmannen sektorin järjestöt ovat hyvin pystyneet osoittamaan kehittäessään palveluja, miten potilaan tai sosiaalipalveluja tarvitsevan etu ei ole erilaisista syistä toteutunut sellaisessa mallissa, jossa keskitetään valta palvelun tuottajalle, oli se yksityinen tai julkinen.

Hiilamo ei kuitenkaan esitä kirjoituksessaan, että sote-uudistus tulisi jättää tekemättä.

Sillanaukee huomauttaa vielä lopuksi, kuinka ”Hiilamon ajatus, että jätettäisiin sote nyt tekemättä, heijastaa ymmärtämättömyyttä siitä ympäröivästä maailmasta, jossa elämme”.

– Osalla asiantuntijoistamme näyttää olevan luulo, että sote on rakennettavissa kirjoituspöytäharjoituksena suljetussa systeemissä, jossa voitaisiin päättää muusta yhteiskunnan toiminnasta tai historiastamme riippumatta aikataulu ja sisältö, Sillanaukee kommentoi.

– Näin ei ole. Jos sote jälleen jäisi tekemättä, tilanne muuttuisi yhä sekavammaksi ja hallitsemattomammaksi.

Hiilamo ei kuitenkaan esitä kirjoituksessaan, että sote-uudistus tulisi jättää tekemättä. Hän puolestaan esittää kirjoituksensa lopuksi, kuinka ”tilanne ei ole toivoton”.

Jutun ensimmäisessä kappaleessa sana ”ongelmana” vaihdettu sanoihin ”usein vikana” klo 18:59.