Huvudnyheter

SDP:s partifullmäktige samlades på distans

Jukka-Pekka Flander
Statsminister Sanna Marin efterlyste i sitt tal en gemensam europeisk strategi i bekämpningen av coronaviruspandemin.

Fullmäktigeordförande Sirpa Paatero öppnade mötet för SDP:s partifullmäktige och partiordförande Sanna Marin höll ett tal som handlade mycket om bekämpningen av coronaviruspandemin. Anna Caldén, en av FSD:s partifullmäktigeledamöter, höll ett anförande om våld i nära relationer, medan Johan Kvarnström som representerar FSD i partistyrelsen påminde om att det fortfarande finns socialdemokratiska mål som det gäller att uppnå. FSD representeras i partifullmäktige av Anna Caldén från Nykarleby och Karita Pihlström från Raseborg och det var den första gången som partifullmäktige samlades i sin nya sammansättning, på distans på grund av pandemin.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

I sitt öppningstal betonade kommunminister Paatero partifullmäktiges roll som ett organ som samlar fältets röst. Hon påpekade att Finlands ekonomi och samhällsfunktioner drabbas av coronaviruspandemin, också när Finland har klarat sig förhållandevis bra i jämförelse med andra länder. Enligt Paatero ökar statsskulden med ungefär 20 miljarder och i nästa skede gäller det att satsa på återhämtningspolitiken.

 

– Till all lycka har man kunnat trygga det utökade behovet av tjänster i Finland när vi har stött kommuner med ansenliga belopp. Stödet har inte i sig avsetts för att fixa kommunernas svåra ekonomiska situation utan det ska möjliggöra att man tar hand om människorna, konstaterade Paatero.

 

Offentligheten av skatteuppgifterna var en fråga som Paatero lyfte fram i sitt tal. Skatteförvaltningen bestämde i år att de som tjänar över 100 000 euro fick ta bort sitt namn från listan som myndigheterna lämnade till massmedierna. Omkring 4 500 personer hade valt att utebli från listan.

 

– I praktiken leder beslutet till att skatteuppgifternas offentlighet försämras, sade Paatero.

 

Statsminister Marin underströk att det fortfarande finns en stor risk för en snabb spridning av coronaviruset.

 

– Coronaviruspandemin bevisar också hur tätt sammankopplade till varandra hälsa och ekonomi är. Osäkerheten som har med spridningen av viruset att göra definierar människornas och företagens ekonomiska verksamhet och begränsningarna har en direkt påverkan på ekonomin. Osäkerheten fortsätter så länge tills det finns ett effektivt och tryggt vaccin eller en vårdform som biter på coronaviruset, framhöll Marin.

 

Statsministern lyfte fram sin artikel i Politico där hon efterlyser en gemensam EU-strategi i fråga om coronaviruspandemin. Enligt Marin behövs tillräckligt billiga och pålitliga snabbtester och en så bred användning av spårningsapplikationer som möjligt.

 

Anna Caldén uppträdde för första gången som FSD:s representant i SDP:s partifullmäktige.

 

En av partifullmäktigeledamöterna som utmärkte sig i den allmänpolitiska debatten var Anna Caldén, ordförande för FSD Österbotten.

 

– Våld mot kvinnor är fortfarande ett av Finlands största problem. Var tredje kvinna har under sitt liv utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en nära relation. Studier visar också att minoriteter såsom kvinnor med funktionsnedsättning samt kvinnor med invandrarbakgrund löper större risk att utsättas för våld i parrelationer. Våld i nära relationer orsakar, utöver mänskligt lidande, stora ekonomiska kostnader för samhället, konstaterade Caldén som efterlyste resurser för att förebygga våld i nära relationer.

 

Riksdagsledamot Johan Kvarnström som representerar FSD i partistyrelsen bedyrade å ena sidan regeringens beslutsamhet med genomförandet av regeringsprogrammet men å andra sidan lyfte upp en del saker som enligt honom förtjänar större uppmärksamhet:

 

– Finland borde underteckna FN-avtalet om ett kärnvapenförbud, vilket är vårt partis linje. Finland borde aktivt vara med och utveckla det nordiska samarbetet så att det är relevant även i kristider. Vi borde se till att barnbidraget verkligen kommer alla till godo, i dagens läge blir de fattigaste i praktiken utan då bidraget räknas som inkomst då utkomststödet bestäms. Vi behöver ta till ännu fler verktyg ur vårt skattepolitiska program för att stoppa den gråa ekonomin och skatteflykten till skatteparadis. Vi behöver åtgärda bristerna både nationellt och på EU-nivå vad gäller asylsökandes rättsskydd och arbeta för att mänskliga rättigheter tryggas i praktiken, framför allt så att Finland följer barnkonventionen bättre än idag. Och avslutningsvis måste vi göra ännu mer för att stoppa våldet i hemmen, arbeta för jämställdheten på bred front. Vi ska också fortsätta med en ambitiös klimat- och miljöpolitik och snabba på de konkreta åtgärderna, avslutade Kvarnström.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE