Politiikka

”Tämä on inhimillisesti kestämätöntä” – muistisairaille vanhuksille syötetään yhä enemmän psykoosilääkkeitä

Thinkstock
Thinkstock
Thinkstock

Kansanedustaja, Muistiliiton hallituksen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) on erittäin huolissaan muistisairaiden kaltoinkohtelusta. Uudet tutkimustulokset osoittavat, että erityisesti laitoshoidossa oleville iäkkäille muistihäiriöpotilaille syötetään yleisesti psykoosilääkkeitä ja heidän fyysistä liikkumistaan rajoitetaan.

Mäkisalo-Ropponen viittaa lääketieteen lisensiaatti Marja Kurosen tuoreeseen väitöstutkimukseen. Sama todellisuus tuli esille myös terveystieteiden tohtori Heidi Sipiläisen vuonna 2016 valmistuneessa väitöstutkimuksessa. Sen mukaan 85 prosenttia hoitajista oli havainnut muistisairaiden hoitoyhteisöissä psyykkistä tai sosiaalista kaltoinkohtelua. Fyysistä kaltoinkohtelua tunnisti 63 prosenttia vastaajista.

– Hoitajien syyllistäminen ei korjaa tilannetta, sillä kaltoinkohtelun syyt ovat moninaiset, Mäkisalo-Ropponen huomauttaa.

Hänen mukaansa kaltoinkohteluun altistavia tekijöitä ovat ainakin liian pienet henkilöstöresurssit, koulutuksen, ammattitaidon ja osaamisen puutteet, työyhteisön huono ilmapiiri, johtamisen ongelmat sekä vanhustyöhön sopimattomien henkilöiden rekrytointi.

– Mikään yksittäinen tekijä ei selitä kaltoinkohtelua, vaan usein kyseessä on monen tekijän summa.

Lääkkettömiä hoitoja ei joko osata käyttää tai niiden käytölle ei ole aikaa.

Muistiliitossa ollaan huolissaan erityisesti resursseista ja siitä, että valmistuvat työntekijät eivät välttämättä saa koulutuksen aikana riittäviä valmiuksia kohdata muistisairaita henkilöitä.

– Tarvitsemme myös edelleen soveltuvuuskokeita opiskelijavalinnoissa, jotta alalle ei hakeudu hoitotyöhön soveltumattomia opiskelijoita.

Marja Kuronen kehottaa väitöskirjassaan käyttämään lääkkeettömiä hoitoja.

– Niitä ei joko osata käyttää tai niiden käytölle ei ole aikaa. Lisäksi erikoistumiskoulutusten järjestäminen muistityöhön on tällä hetkellä esimerkiksi ammattikorkeakouluissa erittäin puutteellista, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

Hän muistuttaa, että ikääntyvässä Suomessa myös muistisairaudet yleistyvät jatkuvasti.

– On inhimillisesti täysin kestämätöntä, jos kaltoinkohtelua ei saada vähenemään. Avainasemassa onkin parempi koulutus ja riittävät resurssit. Yhteiskunnan sivistyksen mittari on se, miten kohtelemme heikompiamme, Mäkisalo-Ropponen painottaa.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat