Nyheter

Wallgren kritiserar den planerade Sörnästunneln ur miljöperspektiv

Foto: Topi Lappalainen
Professor Thomas Wallgren är andra ersättare i SDP:s grupp i Helsingfors stadsfullmäktige.

Professor Thomas Wallgren är andra ersättare i SDP:s grupp i Helsingfors stadsfullmäktige. Han är därmed fullvärdig medlem av SDP:s fullmäktigegrupp och blir ofta inkallad till fullmäktigemötena, men denna gång blir det så pass sent att den viktiga omröstningen om Sörnästunneln troligen då redan är förbi. Wallgren har en klar åsikt i frågan om tunneln och den är negativ.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

Wallgren har varit emot Sörnästunneln redan länge. Frågan har diskuterats i fullmäktige under de föregående perioderna då han har varit fullmäktigeledamot.

 

– Samlingspartiet har varit pådrivande i den här frågan i tio år. Det är troligt att SDP avgör tunnelns öde, förmodar Wallgren, fast han inte är helt säker på hur rösterna kommer att falla i fullmäktige den 24 november.

 

– De som är för tunneln betonar att den är bra för stadsmiljön. När bilarna försvinner under marken kommer det att öka trivseln i Fiskehamnen och i Sörnäs. Det andra argumentet har med kollektivtrafiken att göra. Nolljokern kan dra sina spår genom Fiskehamnen om tunneln förverkligas, berättar Wallgren.

 

– Jag är emot tunneln främst av miljöskäl. Tunneln befrämjar privatbilismen på bekostnad av andra alternativ, säger Wallgren som är skeptisk till nyttan för kollektivtrafiken om man ser på saken som en helhet.

 

– Priset är också en viktig sak. Det är en dyr investering och man skulle ha större behov på andra håll. Vi vill ha bra kollektivtrafik men vi kan lösa det på andra sätt. Nolljokern skulle bli långsammare utan tunneln men skulle ändå gå att förverkliga.

 

Wallgren vill dels spara pengar, dels undvika att befrämja privatbilismen som är en miljöfråga för att bilarna förorsakar koldioxidutsläpp men är också en stadsmiljöfråga på grund av buller och behovet av parkeringsplatser.

 

– Social- och hälsovård har större behov av pengar, om man till exempel tänker på psykiatrin. Behovet av bostäder är också viktigt, säger Wallgren som ser tunneln som en fråga om prioriteter. Främst på grund av miljön borde inte privatbilismens behov vara lika högt prioriterade som det blir om tunneln genomförs.

 

Wallgren har varit i kontakt med aktivisterna som är emot Sörnästunneln. Han har föreslagit att man börjar samla in namn för att ta folkomröstningsinstrumentet i bruk ifall stadsfullmäktige beslutar om att bygga tunneln.

 

– Det skulle vara en bättre idé att ha en rådgivande folkomröstning om Sörnästunneln än den som man vill ha om Malms flygplats.

 

Wallgren är också för en folkomröstning om flygplatsen men anser att staden har fattat ett korrekt beslut i frågan och om omröstningen hålls, kommer han att engagera sig för att försvara beslutet som Helsingfors stadsfullmäktige redan har fattat i frågan.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE