Nyheter

JHL:s medlemmar sågar regeringens nedskärningar

Arja Jokiaho

Fackförbundet JHL:s medlemmar förhåller sig ytterst kritiskt till regeringens nedskärningar i socialskyddet. I synnerhet det planerade slopandet av vuxenutbildningsstödet och alterneringsledigheten väcker kritik. Detta framkommer ur en omfattande medlemsenkät som JHL genomförde hösten 2023.

ABL

 

 

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har under hela hösten och början av vintern organiserat strejker i protest mot regeringens nedskärningar i socialskyddet och de planerade försämringarna i arbetslivet.

Även JHL:s medlemmar sågar regeringens linje. Det framkommer ur en medlemsenkät som JHL genomförde i september-oktober 2023. Enkäten genomfördes som en öppen webbenkät och fick närmare 5 200 svar.

Mest kritiskt förhåller sig medlemmarna till regeringens avsikt att slopa vuxenutbildningsstödet och alterneringsledigheten. 88 procent av respondenterna såg dessa ändringar som negativa. 84 procent förhöll sig negativt till de stramare villkoren för inkomstrelaterad dagpenning och 83 procent till nedskärningarna i dagpenningen. Riksdagen godkände ändringar i arbetslöshetsskyddet i december 2023. En närmare beskrivning av resultaten finns på JHL:s webbsidor.

– I enkäten syntes i synnerhet vissa yrkesgrupper, såsom skolgångshandledare. Av dem arbetar nästan hälften på deltid och får trygghet av jämkad dagpenning och bostadsstöd. Många av dem påverkas starkt av nedskärningarna. En heltidsanställd skolgångshandledares grundlön rör sig kring 2 000 euro, så att en deltidsanställd förlorar hundratals euro i månaden har allvarliga konsekvenser, konstaterar Samuli Sinisalo, specialsakkunnig vid JHL.

Avskaffandet av alterneringsledigheten och vuxenutbildningsstödet planeras till augusti och nedskärningarna i den inkomstrelaterade dagpenningen till september 2024.

– Förhoppningsvis hinner en del av de resterande nedskärningarna, till exempel avskaffandet av vuxenutbildningsstödet, ännu dras tillbaka. Sådana här nedskärningar i en situation där vi går mot en lågkonjunktur, försörjningsbalansen försämras och arbetslivet omvälvs av teknologins utveckling är mycket kortsiktig politik, fortsätter Sinisalo.

I enkäten utredde JHL även medlemmarnas inställning till regeringens arbetsmarknadsreformer, såsom begränsningarna i strejkrätten och kollektivavtalens allmänt bindande verkan. Medlemmarna frågades också om deras inställning till regeringens invandringspolitik och dess inverkan på arbetskraftsbristen. JHL kommer att sammanställa en närmare analys av resultaten, som publiceras i början av år 2024.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE