Nyheter

Partikongressen antog principdeklaration – kristen etik delade FSD-delegater

Foto: Topi Lappalainen

SDP har nu en ny principdeklaration. Partikongressen godkände idag ett mödosamt utarbetat utkast, där socialdemokratins grundväsen definieras. Inom FSD väckte en formulering om ”kristen etik” debatt. 

ABL

 

Beslutet att formulera en principdeklaration fattades redan i samband med partikongressen 2014. Ett första utkast lades fram på kongressen i Lahtis 2017 men beslutet bordlades, medan partiets arbetsgrupp fick uppgiften att utforma ett nytt utkast.

 

Läs ABL:s intervju med arbetsgruppens medlem Folke Sundman här. 

 

Efter ytterligare justeringar i samband med kongressens utskottsbehandling godkändes utkastet slutligen idag, till rungande applåder. Den antagna principdeklarationen kommer, efter önskemål under gårdagens remissdebatt, att översättas till engelska och lättläst finska – utöver landets officiella språk finska och svenska.

 

– I principprogrammet definieras vilken typ av samhälle vi vill bygga. Det är upp till var och en av oss att förvandla visionen till konkret handling på samhällets alla nivåer. Vi litar på människor och att vi tillsammans kan bygga en bättre värld, sade utskottets ordförande Kaisa Vatanen.

 

Bekanta dig med det godkända utkastet här (på finska). 

 

Historia eller religion?

 

Antagandet av principdeklarationen föregicks av en aktiv debatt. Finlandssvenska socialdemokrater höll sig framme och debattens enda motförslag lades fram av FSD-delegaten Rebecca Åkers från Korsholm. Åkers opponerade sig emot en formulering i deklarationens avslutande del, där bland annat den kristna etikens betydelse för det socialdemokratiska idéarvet betonas. 

 

“Socialdemokratin utvecklades genom politisk och facklig, aktivitet samt andelslags- och bildningsverksamhet. Det socialdemokratiska idéarvet har förutom socialistiska teorier vuxit fram ur human filosofi, kristen etik och upplysningens progressiva idéer”

 

Åkers föreslog för kongressen att stycket bör strykas, eftersom betoningen av det kristna etikens betydelse kan upplevas exkluderande. 

 

– Jag vill vara med i en rörelse som inte stänger ute människor. Omsorg om andra och skydd av utsatta är inte bara kristna värderingar – de finns i nästan alla världens religioner. 

 

FSD:s delegat Rebecca Åkers lade det enda motförslaget i debatten om principdeklarationen.

 

Åkers förslag vann understöd av Viktor Kock (Pedersöre), som konstaterade att kristendomen genom historien har haft både mer och mindre bra värderingar. 

 

– Som ateist med ett starkt etos vill jag ändå påstå att etiken föregår kristendomen – var har jag annars fått min etik ifrån.

 

FSD-gruppen var dock inte enig. Folke Sundman (Helsingfors), FSD:s representant i utskottet för principdeklarationen, betonade att formuleringens historia kan spåras till efterkrigstiden och den europeiska socialdemokratins försök att definiera sina ideologiska rötter. Att den kristna etiken nämns handlar enligt Sundman om historia – inte religion. 

 

– Det handlar inte om den kristna tron eller kyrkan, utan om de etiska uppfattningar som har påverkat även vår rörelses grundvärderingar. Jag är av den bestämda åsikten att också denna del av texten bör bevaras i den föreslagna formen, sade Sundman från talarstolen. 


Sundmans anförande följdes av ytterligare en handfull uttalanden. Då förslaget slutligen togs till omröstning var det utskottets förslag som drog det längre strået – rösterna föll 440-30.

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE