Nyheter

Sanna Marin till SDP:s partifullmäktige: “Ryssland har övergivit alla centrala grundprinciper för Europas säkerhet”

Foto: Topi Lappalainen
Statsminister Sanna Marin på presskonferensen under partifullmäktigemötet i Helsingfors.

Statsminister och partiordförande Sanna Marin höll ett tal till SDP:s partifullmäktige den 2 april 2022 där hon betonade att Finlands relation till Ryssland har ändrats på ett permanent sätt.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

– Den 24 februari vaknade vi till en annorlunda värld. Rysslands militära anfall i Ukraina hade påbörjats och det översteg alla gränser för mänskligt förstånd, inledde Marin.

 

Enligt Marin ändrades det europeiska säkerhetsklimatet i en dag.

 

– Ryssland är inte en den granne vi föreställt oss. Relationen mellan Finland och Ryssland har ändrats på ett permanent sätt i och med kriget i Ukraina.

 

Statsministern betonade att Ryssland bryter också mot sådana internationella avtal som landet har förbundit sig att respektera.

 

– Ryssland har övergivit alla centrala grundprinciper för Europas säkerhet.

 

Enligt Marin gäller det att överväga noggrant Finlands läge när det gäller att alliera sig militärt.

 

– Detta bör göras omsorgsfullt men raskt, i praktiken under den här våren.

 

Marin påpekade att Ukraina har lyckats militärt på många håll och det finns hopp när det gäller förhandlingarna i Istanbul.

 

– Ukrainarna är modiga och de ger inte upp. De slåss för demokratin och för hela Europa och de förtjänar allt vårt stöd och respekt.

 

Europeiska unionen och västvärlden är mer enade än någonsin. Ryssland är mer ensamt än någonsin”

 

Enligt Marin är frågan närmast när Ukraina segrar.

 

– I våra hjärtan har de redan segrat, sade Marin som betonade att med sanktioner och materiell hjälp försöker man förbättra ukrainarnas förhandlingspositioner.

 

– Europeiska unionen och västvärlden är mer enade än någonsin. Ryssland är mer ensamt än någonsin.

 

Marin påpekade att Finland har gett Ukraina 14 miljoner euro i form av extra stöd utöver tidigare samarbetsprogram. Hon lovade att finländarna inte blir avtrubbade när det gäller våldet och inte vänjer sig vid nöden som människorna lider.

 

– Vi stöder Ukraina också i landets återuppbyggnad efter kriget, sade Marin som påpekade att 3,8 miljoner har tvingats fly landet och ungefär 14 000 ukrainska flyktingar har kommit till Finland.

 

Enligt Marin gäller det att se till att flyktingarna får leva en så vanlig vardag som möjligt.

 

– Detta är viktigt för att deras uppgift är att senare återuppbygga sitt samhälle efter kriget. I det behöver de också vår hjälp. Ukrainas sak är vår sak.

 

Marin betonade att krisen är världsomfattande när en av de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd har brutit mot folkrätten och FN:s grundfördrag. Hon påpekade att 140 av FN:s medlemsländer stöder Ukraina.

 

– Med finns också sådana länder där det har krävt mod att välja sida. Alla borde entydigt fördöma Rysslands anfall, för om Ryssland så grovt och skamlöst kan bryta mot våra gemensamma regler, vad kan vi mer åstadkomma tillsammans?

 

Marin poängterade att EU har haft ett tydligt budskap till dem som inte har vågat välja sida, det gäller också Kina.

 

– Vårt budskap till Kina i gårdagens toppmöte mellan EU och Kina var starkt: Kina har ett särskilt ansvar att försöka påverka Ryssland till att upphöra med krigshandlingarna.

 

Marin sade sig uppskatta ledarskapet som FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har visat i frågan.

 

Enligt Marin gäller det för Europa att ha beredskap inför alla slags situationer. Hon talade om strategisk autonomi för Europa.

 

– Pandemin och kriget som härjar i Europa har på ett smärtsamt sätt lyft fram det faktum att Europa kan inte vara beroende av andra länder och områden i kritiska frågor.

 

En sak som Marin fäste särskild uppmärksamhet vid var beroendet av den ryska energin.

 

– Vi finansierar i praktiken Putins krig genom att köpa energi från Ryssland. Situationen är ohållbar. Vi måste avlägsna oss från gas, olja och kol som importeras från Ryssland så fort som möjligt. Det har vi även konstaterat i Europeiska rådet.

 

Statsministern var nöjd att alla partier i riksdagen har varit för höjda försvarsanslag. Hon underströk att det gäller att satsa även på den inre säkerheten, cybersäkerheten och bekämpningen av hybridpåverkan. En särskild ministergrupp har grundats som går igenom hur kriget i Ukraina påverkar Finlands ekonomi och försörjningsberedskap.

 

Enligt Marin är det dags att evaluera situationen gällande Finlands säkerhet.

 

– Värderingen måste göras aktsamt, öppet och utan att försköna.

 

Statsministern påpekade att Finlands linje har varit att man kan söka medlemskap i Nato om man så vill.

 

– Den förändrade säkerhetsmiljön i Finland och Europa sätter oss i en situation där vi måste skärskåda vår ställning och våra val. Den säkerhetsmiljön som Ryssland var en del av och på basis av vilken vi byggde stabilitet finns inte längre.

 

Marin lyfte fram försvarssamarbetet med Sverige, Norge, USA och till exempel Storbritannien. Hon nämnde Natopartnerskapet och att Finland är ett av de ledande EU-länderna när det gäller att utveckla försvars- och säkerhetspolitiken inom EU.

 

– För oss har Europeiska unionen en stark betydelse av gemensamt ansvar. Unionen är en säkerhetsgemenskap för Finland. Vi måste ändå vara ärliga inför oss själva och andra när det gäller begränsningarna av vår nuvarande linje.

 

Enligt Marin gäller det att ta hänsyn till både möjligheterna och riskerna med ett Natomedlemskap.

 

– Både att gå med och att inte gå med är val med konsekvenser. Vi måste utvärdera medlemskapets verkan både på kort och lång sikt. Samtidigt måste vi vara på det klara med vårt mål: att försäkra Finlands och finländarnas säkerhet i alla situationer.

 

Enligt Marin är dörrarna till Nato öppna oavsett trenderna och det gäller att diskutera med andra länder.

 

– Vi har en god och tät diskussionskontakt med Sverige. Jag har inom loppet av en dryg månad nu träffat Sveriges statsminister Magdalena Andersson flera gånger och träffat även försvarsminister Peter Hultqvist. Finland och Sverige har som ett gemensamt mål att förstärka Östersjöområdets säkerhet och fundera på vilken sorts försvarsarkitektur bäst motsvarar Nordeuropas behov. Vi kommer att fortsätta att ha kontakt och diskutera även med andra länder.

 

I SDP:s interna Natodiskussion efterlyste Marin mod och fördomsfrihet och tillit att utvärdera vad som är till gagn för fosterlandet. SDP kommer att fatta beslut i frågan i en process som anknyts till riksdagens process. Extra partifullmäktige kommer att avgöra frågan i samråd med riksdagsgruppen.

 

– Vi har alltså stora beslut framför oss. Men vi är redo. Vi har inte heller förr varit rädda inför de saker som kräver av oss som nation mod, visdom och beslutsamhet, sade Marin.

 

Under presskonferensen svarade statsministern på Demokraattis fråga om en folkomröstning gällande Natomedlemskap.

 

– Jag anser inte att en folkomröstning är nödvändig i den här frågan, förtydligade Marin sin ståndpunkt.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE