Huvudnyheter

Antti Lindtman uppmanade regeringen till att byta kurs och söka samförstånd

Jukka-Pekka Flander
SDP:s partiordförande Antti Lindtman på partifullmäktigemötet i Tammerfors den 18 november 2023.

SDP:s partiordförande Antti Lindtman inledde lördagens tal på partifullmäktigemötet med att berömma värdstaden Tammerfors.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

– Det är alltid trevligt att komma till Tammerfors. Inte bara för att det genom historien har varit en av den finländska socialdemokratins kraftcentra. Utan också därför att omgivningen av Tammerfors alltid har fyllts med arbete, bildning och kultur. Och framgången och attraktionskraften av Tammerfors förtjänar att bli noterade, den mest dragningskraftiga staden i Finland för tredje gången.

Sedan tog Lindtman upp de många orosmoln som finns på den politiska himlen, bland dem kriget i Ukraina och konflikten i Mellanöstern. Han anspelade på Juice Leskinens låt Ollaan ihmisiksi och menade att människorna borde kunna bete sig.

– Detta budskap borde Finlands utrikespolitik sända med sin fulla kraft.

Speciellt när det gäller kriget i Ukraina, uppmanade Lindtman till fortsatt stöd för den östeuropeiska nationen som har drabbats av Rysslands anfallskrig:

– Det starka stödet för Ukraina bör fortsätta så länge som det behövs. Finland, EU och Förenta staterna måste tillsammans göra allt för det att stödet för Ukraina förblir enhetligt.

Lindtman tog också upp situationen med flyktingarna på östgränsen och han jämförde den med 2015 års flyktingkris. Han kallade för en förbättring av gränssäkerheten.

– Det har varit motiverat att reagera tufft också ur ett humanitärt perspektiv. Det förhindrar att människor skulle bredare börja användas som medel för hybridpåverkan. Det är klart att Finland och Finlands gränsbevakare följer alltid, också i en situation som avviker från det normala, alla internationella åtaganden och fördrag.

Enligt Lindtman är gränssäkerheten hela nationens gemensamma sak.

– Finland måste vara berett att vid behov reagera i en situation som är värre än den nuvarande och regeringens uppgift är nu att försäkra sig om att man har fullt beredskap till det.

Lindtman uppmanade till bättre finansiering för Gränsbevakningsväsendet, en aktivare roll när det gäller att få igenom EU:s invandringspaket och vara proaktiv med att ta gränsförfarandet i bruk vid behov och inte vänta på krav från EU.

När det gäller EU-politiken, betonade Lindtman behovet av ett starkt EU som kan förnya sig samtidigt som man genomför en utvidgning.

– Sedan början av vårt medlemskap har Finland haft en respekterad och noterad ställning vid EU:s bord. Regeringen Orpo förväntas nu säkra och förstärka Finlands ställning på ett enstämmigt sätt och ta initiativ i saken. Det är ansvarslöst och farligt när man inom regeringen och regeringspartierna talar om ett finländskt EU-utträde. Statsministern bör samla leden så att Finlands röst hörs i unionen.

Enligt Lindtman är inte Finlands plats vid ytterdörren till EU utan i främsta ledet. Han underströk att det är motiverat att övergå till kvalificerad majoritet när man fattar beslut om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Han åberopade också ett tätare försvarssamarbete inom EU och uppmanade till en förstärkning av den europeiska försvarsindustrin. Han anser inte att EU:s samarbete inom produktionen av försvarsmateriel skulle tävla med Nato utan snarare komplettera Nato. På samma sätt som EU har ett utrikesråd, vill Lindtman ha ett försvarsråd.

Även när det gäller Mellanöstern, vill Lindtman ha nya initiativ från EU.

– Hamas grymma anfall i Israel i början av oktober har startat en våldsspiral som inte tar slut utan beslutsamt agerande och enhetligt framträdande av den internationella gemenskapen. Israel har rätt till existens och säkra gränser. Palestinierna har rätt till en egen stat och självbestämmande.

Lindtman talade om en humanitär katastrof i Gaza och ansåg att EU bör kräva att man skyddar palestinska liv.

– Man kan inte rättfärdiga dödandet och skadandet av civila på någon grund och inte någonstans. Inte i Ukraina, inte i Israel, inte i Palestina, inte heller i Gaza, sade Lindtman och efterlyste eldupphör i Gaza. Han påminde om Finlands möjligheter att ta en brobyggarroll i Mellanöstern tack vare att de goda relationerna till både Israel och arabländerna.

– Utöver allt annat borde man komma ihåg president Martti Ahtisaaris budskap: Fred är en fråga om vilja!

Lindtman efterlyste ett modigt Finland som blickar framåt och påpekade att det var därför SDP gjorde en interpellation om de ungas ställning.

– Det är kortsiktigt att regeringen skär ner från Finlands största styrka som är humankapital. Tvärtom måste vi uppmuntra de unga som utbildar sig till de färdigheter som Finland behöver, det gäller att bära upp de unga vars iver och idéer förnyar arbetslivet, vars önskan om ett eget hem och familj ger Finland en framtid.

Lindtman rekommenderade att statsminister Petteri Orpo läser en bok av Risto Murto om varför vi inte har råd med att unga slås ut.

– Vår nationella och gemensamma uppgift är att skapa hopp inför framtiden för utan hopp finns ingen framtid.

Lindtman betonade dessutom att unga med invandrarbakgrund bör behandlas respektfullt och på ett jämlikt sätt.

– Var och en förtjänar en chans i Finland och ingen ska stämplas eller dömas ut på förhand. Det är en rejäl finländsk samhällsmodell. Och bara ett rejält Finland dit var och en är välkommen att arbeta och bilda familj kan vara framgångsrikt även ekonomiskt och i den internationella konkurrensen. Ett räddhågset Finland förblir i skymundan, ett modigt Finland väcker uppmärksamhet och noteras.

Lindtman anknöt även till diskussionen om den nordiska modellen.

– Jag vill betona att när vi talar om den nordiska modellen bör vi tala om den äkta nordiska arbetsmarknadsmodellen. Den versionen som regeringen nu förespråkar handlar inte om den utan tvärtom. I de andra nordiska länderna söker man samarbete och lösningar via äkta förhandlingar och inte genom att plocka russinen ur bullen bara för arbetsgivarsidan att äta. Annars än vad man har låtit förstå är flexibiliteten och arbetstagarens trygghet alltid i balans i den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

Lindtman tog sedan upp exempel från Danmark och Sverige som inte förverkligas i den modellen som regeringen föreslår. Han påminde om att Danmark präglas av nästan full sysselsättning, för vilket man har att tacka sysselsättningstjänster av hög kvalitet. I Sverige är dialogen mellan arbetsmarknadens parter tät och levande.

– Varför skulle arbetsgivarna gå till ett riktigt förhandlingsbord om de redan tack vare regeringens beslut får hundraprocentigt sina målsättningar igenom?

Lindtman påminde om att SDP tror på förhandlingar och inte på diktat.

– Vi vädjar till regeringen både för företagens och arbetstagarnas framgångs, tillväxts och välmåendes skull.

När det gäller arbetsmarknadsfrågor, föreslår Lindtman en överenskommelse där helheten hålls i balans både ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv där staten kommer med incitament för bägge parterna.

– Ensidighetens väg leder till ett dödläge som vi nu har sett.

Tillit kallade Lindtman Finlands mest värdefulla naturresurs.

– Statsminister Orpo: jag föreslår att ni leder Finland tillbaka till tillväxtens väg, bort från motsättningarnas spiral framför oss, för i denna situation på tröskeln till en nedgångsperiod har inte Finland råd med det.

Enligt Lindtman bör den nya överenskommelsen ha fem element som utgångspunkt, vilka svarar på de viktigaste frågorna när det gäller Finlands ekonomi. Det första är att satsa på kunnandet och kunnig arbetskraft, det andra är den arbetsbaserade invandringen, det tredje forskning, utveckling och innovation, det fjärde ett nödpaket för byggbranschen och det femte att inte verkställa de försämringar av arbetslivet som regeringen planerar.

– Jag upprepar mitt budskap till regeringen: Sök en balanserad överenskommelse. Inte knytnäven på bordet, utan man skakar hand på det.

Lindtman uppmanade helt enkelt finländarna till nationell enighet.

– Nu behövs det tillit, nationellt samarbete och samförstånd, aktivitet ute i världen. När det stormar i världen och det finns mörker omkring oss, bör vi ha tro och hopp om morgondagen.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE