Nyheter

Grundlagsutskottets andra utlåtande om den så kallade avvisningslagen klart

Eero Haapalehto/Wikimedia Commons
Heikki Vestman 2019. Den samlingspartistiska riksdagsledamoten är grundlagsutskottets ordförande sedan 2023.

Grundlagsutskottet har på begäran av förvaltningsutskottet gett ytterligare ett utlåtande om den så kallade avvisningslagen. Enligt grundlagsutskottets utlåtande kan lagen stiftas som en undantagslag. Till utlåtandet fogades en avvikande mening.

ABL

 

 

Grundlagsutskottet bedömde i sitt tidigare utlåtande att den aktuella lagen utgjorde ett så kallat avgränsat undantag från grundlagen. Undantag från grundlagen måste dock vara nödvändiga, och regeringens proposition innehöll inga närmare motiveringar till avvikelsen i fråga om rätten till rättsmedel. Bestämmelserna behövde enligt grundlagsutskottet ändras så att rättsskyddet för den som vill resa in i landet kompletteras med ett explicit rättssäkerhetsförfarande i efterhand. Efter ändringen kan lagförslaget stiftas som ett sådant avgränsat undantag som avses i 73 § i grundlagen.

Förvaltningsutskottet har berett ett utkast till betänkande i ärendet och bett grundlagsutskottet ge ett utlåtande där grundlagsutskottet tar ställning till om förvaltningsutskottets ändringar uppfyller det som grundlagsutskottet i sitt utlåtande har förutsatt om uttryckliga bestämmelser om ett rättsskyddsförfarande i efterhand för en inresande. Förvaltningsutskottet föreslår bestämmelser om ny prövning av avlägsnande ur landet.

Grundlagsutskottet anser att förvaltningsutskottet har ändrat regleringen och kompletterat rättsskyddet för den som vill resa in i landet genom ett explicit rättssäkerhetsförfarande i efterhand inom ramen för de krav som framförts i det tidigare utlåtandet. Kompletterat på detta sätt kan lagförslaget behandlas i den ordning som föreskrivs i 73 § i grundlagen som ett avgränsat undantag från grundlagen.

Grundlagsutskottet anser att regleringen bör förtydligas så att lagen innehåller tydligare bestämmelser om inledande av asylförfarandet enligt utlänningslagen för en person som genomgått ny prövning. Grundlagsutskottet anser att den myndighet som utför den nya prövningen ska ha tillgång till all tillgänglig information och myndigheten ska själv bedöma vilken information som kan anses vara betydelsefull med tanke på avgörandet. Förvaltningsutskottet bör också förtydliga förhållandet mellan bestämmelserna om ny prövning och förvaltningslagen.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE