Nyheter

HFD anser betänkandet om att förnya lagstiftningen kring offentliga samfunds skadeståndsansvar ensidigt

Unsplash

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att arbetsgruppsbetänkandet om förnyelse av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar inte utgör en tillräcklig grund för att förnya lagstiftningen. Offentliga samfunds skadeståndsansvar är en principiellt betydande och komplex fråga som inte borde granskas enbart ur skadeståndsrättens synvinkel.

ABL

 

 

I Finland står framförallt det förvaltningsrättsliga besvärssystemet som garant för att lagenligheten i myndigheternas verksamhet och de grundläggande och mänskliga rättigheterna i enskilda förvaltningsärenden förverkligas.

– Betänkandet ger ställvis ett intryck av att skadestånd som rättsmedel skulle anses primärt i förhållande till det förvaltningsrättsliga besvärssystemet, bedömer HFD i sitt utlåtande till justitieministeriet.

Bestämmelserna om offentliga samfunds skadeståndsansvar bör inte heller förnyas så att de allmänna domstolarna blir ett substitut för eller en förlängning på det förvaltningsrättsliga besvärssystemet. Rättskipningen blir inte smidigare av att ett förvaltningsbesluts lagenlighet först granskas i förvaltningsdomstolen och man därefter – trots att beslutet i förvaltningsprocessen skulle ha konstaterats lagenligt – kan inleda en ny rättegång i allmän domstol om huruvida beslutet är ”skadeståndsrättsligt” lagenligt.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att frågorna kring offentliga samfunds skadeståndsansvar har granskats för ensidigt i betänkandet. En förnyelse av bestämmelserna om skadeståndsansvaret förutsätter en till väsentliga delar mer omfattande analys där man beaktar domstolskontrollen av den offentliga förvaltningen och den övriga lagenlighetskontrollen i sin helhet.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE