Kultur

Mikael Lybeck-pristagaren Anna-Lena Palomäki är en eldsjäl inom bokbranschen

Nicko Smith
Gros bokhandel i Vasa.

Arbetarbladet fick en pratstund med förläggaren och mångsysslaren (i kulturens tjänst) Anna-Lena Palomäki på hennes bokhandel Gros i Vasa en solig fredagseftermiddag.

Nicko Smith

Arbetarbladet

 

 

Hej på dig Anna-Lena. Hur står det till med dig idag?

– Det är ganska bra idag, tack.

Du har ju synts mycket i media på sistone och tilldelades Mikael Lybeck-priset nyligen för dina insatser för författarna och litteraturen i Finland.

– Ja och jag blev jätteglad för det.

Hur mycket betyder ett sådant här pris för dig?

– För mig betyder det mycket att få ett erkännande för mitt arbete.

Du har ju ganska många olika företag som du är involverad i. Svenska bokhandeln Ab med Gros bokhandel och Boklund Ab som är en distributör som förmedlar böcker till återförsäljare, näthandel och bibliotek. Samtidigt som boklund.fi är en nätbokhandel. Nu ska du också öppna ett antikvariat i Bokens hus i Vasa till hösten. Sedan har du ju även bokförlagen Scriptum och Boklund publishing. Vad är drivkraften bakom allt detta arbete?

– Jag vet faktiskt inte. Men jag tycker om att starta upp projekt och när jag ser saker som behöver göras och som ingen annan gör, så gör jag det själv.

Vad har du fått för respons på Boklund.fi där du hjälper många mindre förlag och egenutgivare att nå ut med sin litteratur?

– Jag tror att verksamheten ses som positiv även om där finns sånt som kan utvecklas och jag tror det framöver kommer att bli min viktigaste uppgift. Jag känner att bokmarknaden förändrats snabbt de senaste åren och det finns ett behov att anpassa vår verksamhet till kommande utmaningar. Vi har idag fler än 200 avtal med finlandssvenska egenutgivare och förlag och via Boklund.fi, som distributionskanalen heter, hjälper vi till att synliggöra och distribuera små utgivare, sånt som dom kanske inte har möjlighet att göra själva.

Hur tycker du att den finlandssvenska litteraturen mår 2024?

– Den finlandssvenska litteraturen mår väl inte sämre eller bättre än någon annan litteratur, men vi ligger nog i ett skede när det kommer att ske stora förändringar. Jag tror att hela det litterära ekosystemet, alla aktörer står inför stora utmaningar. Själv funderar mycket just nu på vilken verksamhet jag framöver ska satsa på när resurserna minskar.

– Är det fysisk bokhandel eller näthandel, ska jag fortsätta ge ut böcker? Vem ska ge ut? Och var finns läsarna? Jag diskuterar just nu möjligheter att utveckla en modell för bredare samarbete och samutgivning i Sverige med rikssvenska samarbetspartners.

Det kommer ut en spännande antologi senare i sommar/början på hösten på Scriptum som heter 19 Poeter. Kan du berätta lite om den boken?

– Ja, bland annat den kommer ut i höst. Jag tycker den boken faller väldigt bra inom ramen för Scriptums utgivning. 19 Poeter är ett bokprojekt som lyfter fram 2000- talets österbottniska poeter i ett samlat verk.

Förläggaren och bokhandlaren Anna-Lena Palomäki. (Foto: Malin Sandvik)

Från det ena till det andra. Du har ju inte jobbat med böcker hela ditt liv. Kan du berätta lite vad du har sysslat med innan du gav din in i bokbranschen?

– Jag är statsvetare och utbildad pol.mag. så bokbranschen är kanske inte det naturliga valet. Jag har varit kommundirektör och före det har jag arbetat mycket med EU-frågor på bl. a Åbo Akademi. Jag har testat på allt från att vara byggarbetsplatsstädare, servitör och arbetat på pälsdjursfarm i ungdomen, till att utreda ungdomsarbetslöshet och tredje sektorn i Norden och göra byaplaner tillsammans med de österbottniska byarna. Känner att jag fått uppleva och lära mig mycket från arbetslivet.

Vad fick dig att göra detta karriärbyte?

– Det var dags att byta och göra någonting annat. Hjärnan mår bra av nya utmaningar med jämna mellanrum, i mitt fall ca vart sjätte till åttonde år. 2008 övertog jag och min man Gros bokhandel. Kring 2016 märkte jag som bokhandlare att det dök upp ett nytt problem på den finlandssvenska bokmarknaden, nämligen distributionen. De stora finska distributörerna hade inte längre (ekonomiskt) intresse av att distribuera små utgivare och detta diskuterade jag med bland annat Ralf Andtbacka på Ellips förlag. Som resultat av våra samlade erfarenheter, så beslöt jag att söka EU-finansiering för att bygga upp en finlandssvensk distributör 2017.

Vad tror du om litteraturens framtid i Finland?

– Det beror lite på om jag svarar som förläggare eller bokhandlare. Som bokhandlare oroar jag mig för att den fysiska bokhandeln har stora ekonomiska problem. Vi har väldigt svårt att få in kunder idag och att hålla en välfylld bokhandel med brett innehåll och då talar jag inte bara om Gros bokhandel, detta gäller både stora kedjor och små boklådor.

– Om litteraturen, och speciellt i detta fall den finlandssvenska litteraturen, inte når läsarna är det både en demokratiaspekt och över tid ett kulturellt problem. Hos oss på Gros i Vasa säljer vi t ex mycket lyrik och österbottnisk litteratur. Jag är dock osäker på hur länge vi kan hålla bokhandeln öppen. Finns det möjlighet att köpa lokal litteratur om vi stänger? I det skedet diskuterar vi om vi har möjlighet att hålla öppet över nästa jul eller om vi stänger till hösten, så krisen är ett faktum. Litteratur finns naturligtvis tillgänglig på nätet – men är det faktiskt tillräckligt?

Hur ser du då på denna fråga som förläggare och distributör?

– Finlandssvensk utgivning skulle vara ytterst minimal utan bidrag från stiftelser och fonder. Det skrivs många böcker idag och författare har möjligheter att få bidrag för att skriva en bok, sen gäller det att hitta ett förlag som kan och vill ge ut boken. Förlagen har inte möjlighet att ge ut alla böcker som skrivs, så det faller mer och mer på egenutgivning och kanske print on demand. Hybridförlagen växer sig också allt starkare. Detta är även en av anledningarna till att Boklund bygger upp ännu starkare marknadsföring för sin distribution – en samarbetspart som kan distribuera och synliggöra böckerna då en författare eller utgivare inte vill eller kan göra allt själv.

Eftersom massmedierna inte lyfter fram litteraturen på samma sätt som för fem – tio år sedan, behöver böckerna och förlagen hitta andra vägar för att få synlighet. När bokhandlarna stänger, vem är det då som är skyltfönster och kan berättar vilka böcker som har utkommit? Alla läsare är inte på TikTok och sociala medier. Och bibliotekens resurser har minskat stegvis under en lång period, vilket innebär att långt ifrån all litteratur finns representerad i våra bibliotek.

Du har sagt vid ett tidigare tillfälle att Scriptum eventuellt kommer läggas ner snart. Hur ser det ut med detta nu?

– Förändringar är nog på gång. Jag har gett ut 15-20 böcker per år på Scriptum och Boklund Publishing, men det kommer bli en smalare utgivning och ett fåtal böcker framöver. Jag övertalades att ta över förlaget från Svensk-österbottniska samfundet 2017 och vi har gjort vårt bästa för att hålla en bred och intressant utgivning. Förhoppningsvis finns det resurser att fortsätta åtminstone i någon mån.

Vad är skillnaden på förlagen Scriptum och Boklund Publishing?

– Boklund Publishing är en hybrid. Scriptum är ju ett mer traditionellt förlag, men får mer och fler hybridinslag. Vi har inte tillräckligt med resurser att ge ut böcker utan är beroende av stiftelser och fonder för att klara de externa kostnaderna som tryckning och grafiskt arbete innebär. Scriptum är ju ett förlag utan anställda som har verksamhet tack vare gott samarbete och avtal med pålitliga grafiker och tryckerier. Jag jobbar helt ideellt med verksamheten på min ”fritid”.

Framtiden kräver en större marknad för finlandssvensk litteratur. Kvalitetsfrågor ser ut att få ett större utrymme. Likaså miljöfrågor. Fler läsare är ett måste och därmed en större synlighet och försäljning på den sverigesvenska marknaden. Något som medför att vi börjar titta på samarbete som är givande för parterna på bägge sidorna av Kvarken.

Berätta lite om Österbottens bokmässa som du även arrangerat och vad framtidsplaner är för detta projekt?

– Jag var lite mitt emellan projekt och hade lite tid våren 2023, efter att Gros samarbete med Akademiska bokhandeln i Vasa tog slut i april och före jag öppnade upp ny bokhandel i maj, och beslöt att arrangera Österbottens bokmässa i litet format i maj 2023. Mottagandet var positivt och med hjälp av gott samarbete med andra österbottniska aktörer lyckades vi återkomma med en jättefin bokmässa i april i år. Boklund fortsätter som huvudarrangör nästa år och arrangerar tillsammans med Svensk-Österbottniska samfundet och i samarbete med andra österbottniska aktörer den tredje österbottniska bokmässan i april 2024. I år deltog 50 författare med anknytning till Österbotten i program under mässans tre dagar!

Så visst händer det i Österbotten!

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE